LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

SPRENDIMAS

 

DĖL PATARIAMOJO REFERENDUMO DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBO PRATĘSIMO GALUTINIŲ REZULTATŲ

 

2008 m. spalio 17 d. Nr. 167

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 64-2570) 8 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 71 ir 73 straipsniais, pagal apygardų rinkimų komisijų balsų skaičiavimo protokolų duomenis, nusprendžia:

1. Patvirtinti konsultacinio (patariamojo) referendumo, vykusio 2008 m. spalio 12 dieną, dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo galutinių rezultatų nustatymo protokolą (pridedamas).

2. Nustatyti pagal galutinių rezultatų nustatymo protokolą, kad referendume dalyvavo mažiau kaip pusė – 48,43 procento turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus piliečių. Konsultacinį (patariamąjį) referendumą laikyti neįvykusiu.

3. Konstatuoti pagal galutinių rezultatų nustatymo protokolą, kad už referendumo klausimo sprendimo tekstą „Pritariu, kad Ignalinos atominės elektrinės darbas pratęstas iki techniškai saugių terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė“ balsavo „Taip“ 88,58 procento referendume dalyvavusių piliečių, kas sudaro 91,40 procento galiojančių biuletenių.

4. Referendumo galutinius rezultatus paskelbti „Valstybės žiniose“.

 

 

PIRMININKAS                                                                             ZENONAS VAIGAUSKAS

_________________


Vyriausiosios rinkimų komisijos

2008 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. 167

priedas

 

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

2008 M. SPALIO12 D. REFERENDUMO DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBO PRATĘSIMO GALUTINIŲ REZULTATŲ NUSTATYMO PROTOKOLAS

 

2008 m. spalio 17 d.

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 71 straipsniu, pagal apygardų rinkimų komisijų balsų skaičiavimo protokolus, nustatyta:

 

1. Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, skaičius

2 696 090

 

2. Dalyvavusių referendume piliečių skaičius

1 305 825

48,43 %

3. Negaliojančių referendumo biuletenių skaičius

40 249

3,08 %

4. Galiojančių referendumo biuletenių skaičius

1 265 536

96,92 %

 

Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimo sprendimo, kuris buvo įrašytas į biuletenį, tekstas

Atsakymų skaičius iš viso:

Taip

Ne

Pritariu, kad Ignalinos atominės elektrinės darbas pratęstas iki techniškai saugių terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė

1 156 738 – 91,40 %

108 798 – 8,60 %

 

Komisijos pirmininkas                                                 Zenonas Vaigauskas

 

Pirmininko pavaduotojas                                            Pavelas Kujalis

 

Pirmininko pavaduotojas-sekretorius                          Saulius Katuoka

 

Nariai:                                                                         Ona Buišienė

Reda Daniškevičiūtė

Julius Jasaitis

Gintaras Kalinauskas

Antanas Marcijonas

Danutė Markeliūnienė

Inga Milašiūtė

Jonas Udris

Vaidotas Vaičaitis

Živilė Verbylaitė

Andrius Vitkevičius

Edita Žiobienė

_________________