LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

1992 m. balandžio 16 d. Nr. I-2501

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447) 25 straipsnį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Kompensacija donorams

Donorui, nemokamai davusiam kraujo visą fiziologinę dozę, iš valstybinio socialinio draudimo lėšų išmokama kompensacija, lygi jo trijų darbo dienų vidutiniam darbo užmokesčiui. Donorui, mokamai davusiam kraujo arba nemokamai davusiam kraujo ne visą fiziologinę dozę, išmokama jo dviejų darbo dienų vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.“

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________