Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) nr. 66/2010 dėl ES EKOLOGINIO ŽENKLO įgyvendinimo

 

2010 m. gruodžio 29 d. Nr. 1847

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Paskirti Aplinkos apsaugos agentūrą kompetentinga įstaiga, atsakinga už Reglamente numatytų užduočių vykdymą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________