CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AERODROMŲ NAUDOJIMO (METEOROLOGINIŲ) MINIMUMŲ NUSTATYMO

 

2011 m. gruodžio 16 d. Nr. 4R-322

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3-164 „Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 36-1750) ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumento Nr. 9365-AN/910 „Skrydžių bet kokiu oru vadovo“ 6 skyriaus bei dokumento Nr. 8168 „PANS-OPS“ nuostatas ir 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais, E skirsnio nuostatas:

1. Tvirtinu:

1.1. Vilniaus aerodromo Kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), Kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (1 priedas);

1.2. Vilniaus aerodromo naudojimo (meteorologinius) minimumus (2 priedas);

1.3. Vilniaus aerodromo kilimo minimumus (3 priedas);

1.4. Kauno aerodromo Kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), Kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (4 priedas);

1.5. Kauno aerodromo naudojimo (meteorologinius) minimumus (5 priedas);

1.6. Kauno aerodromo kilimo minimumus (6 priedas);

1.7. Palangos aerodromo Kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), Kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (7 priedas);

1.8. Palangos aerodromo naudojimo (meteorologinius) minimumus (8 priedas);

1.9. Palangos aerodromo kilimo minimumus (9 priedas);

1.10. Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, Kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), Kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH) (10 priedas);

1.11. Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, Naudojimo (meteorologinius) minimumus (11 priedas);

1.12. Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, kilimo minimumus (12 priedas).

2. Nurodau VĮ „Oro navigacijos“ Oro navigacijos informacijos skyriui paskelbti šiuos aerodromų Kliūčių perskridimo leistinus absoliučiuosius aukščius (OCA), Kliūčių perskridimo leistinus aukščius (OCH), naudojimo (meteorologinius) minimumus ir Kilimo minimumus Oro navigacijos informacijos rinkinyje.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. 2011-08-11 įsakymą Nr. 4R-197 „Dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo“.

3.2. 2011-10-19 įsakymą Nr. 4R-258 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo.

3.3. 2011-11-23 įsakymą Nr. 4R-197 „Dėl Kauno aerodromo kilimo minimumų nustatymo“.

4. Šio įsakymo 1 ir 3 punktas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 23 d.

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla

 

 

Priedas Nr. 1

 

VILNIAUS AERODROMO OCA(H)

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

OCA(H)

KTT02

ILS CAT II

 

682¢ (88¢)

 

699¢ (105¢)

 

712¢ (118¢)

 

725¢ (131¢)

 

 

ILS CAT I

 

804¢ (210¢)

 

814¢ (220¢)

 

824¢ (230¢)

 

834¢ (240¢)

 

 

LOC (GS out)

 

1020¢ (426¢)

 

1020¢ (426¢)

 

1020¢ (426¢)

 

1020¢ (426¢)

 

 

VOR DME

 

1030¢ (436¢)

 

1030¢ (436¢)

 

1030¢ (436¢)

 

1030¢ (436¢)

 

 

NDB/DME

1070¢ (476¢)

 

1070¢ (476¢)

 

1070¢ (476¢)

 

1070¢ (476¢)

 

 

NDB

1120¢ (526¢)

 

1120¢ (526¢)

 

1120¢ (526¢)

 

1120¢ (526¢)

 

 

LNAV

 

1070¢ (476¢)

 

1070¢ (476¢)

 

1070¢ (476¢)

 

1070¢ (476¢)

 

KTT20

ILS CAT I

 

876¢ (230¢)

 

886¢ (240¢)

 

896¢ (250¢)

 

906¢ (260¢)

 

 

LOC (GS out)

 

1020¢ (374¢)

 

1020¢ (374¢)

 

1020¢ (374¢)

 

1020¢ (374¢)

 

 

VOR DME

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

 

NDB/DME

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

 

NDB

1130¢ (484¢)

 

1130¢ (484¢)

 

1130¢ (484¢)

 

1130¢ (484¢)

 

 

LNAV

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

1080¢ (434¢)

 

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

*

1100¢ (454¢)

1150¢ (504¢)

1310¢ (664¢)

NELEISTINA

 

* D kategorijos orlaiviams vizualusis artėjimas tūpti (Circling) Vilniaus aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.

 

 

 

Priedas Nr. 2

 

VILNIAUS AERODROMO NAUDOJIMO (METEOROLOGINIAI) MINIMUMAI

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

DA(H), MDA(H) / RVR ar matomumas

KTT02

ILS CAT II

 

694¢ (100¢)

R350 m

699¢ (105¢)

R350 m

712¢ (118¢)

R350 m

725¢ (131¢)

R400 m

 

ILS CAT I

 

ALS out

804¢ (210¢)

R550 m

R1200 m

814¢ (220¢)

R550 m

R1200 m

824¢ (230¢)

R550 m

R1200 m

834¢ (240¢)

R550 m

R1200 m

 

LOC (GS out)

 

ALS out

1020¢ (426¢)

1300 m

1500 m

1020¢ (426¢)

1300 m

1500 m

1020¢ (426¢)

1300 m

2000 m

1020¢ (426¢)

1300 m

2000 m

 

VOR DME

 

ALS out

1030¢ (436¢)

1300 m

1500 m

1030¢ (436¢)

1300 m

1500 m

1030¢ (436¢)

1300 m

2000 m

1030¢ (436¢)

1300 m

2000 m

 

NDB/DME

 

ALS out

1070¢ (476¢)

1500 m

1500 m

1070¢ (476¢)

1500 m

1500 m

1070¢ (476¢)

1500 m

2200 m

1070¢ (476¢)

1500 m

2200 m

 

NDB

 

ALS out

1120¢ (526¢)

1500 m

1500 m

1120¢ (526¢)

1500 m

1500 m

1120¢ (526¢)

1700 m

2400 m

1120¢ (526¢)

1700 m

2400 m

 

LNAV

 

ALS out

1070¢ (476¢)

1500 m

1500 m

1070¢ (476¢)

1500 m

1500 m

1070¢ (476¢)

1500 m

2400 m

1070¢ (476¢)

1500 m

2400 m

KTT20

ILS CAT I

 

ALS out

876¢ (230¢)

R550 m

R1200 m

886¢ (240¢)

R550 m

R1200 m

896¢ (250¢)

R550 m

R1300 m

906¢ (260¢)

R600 m

R1300 m

 

LOC (GS out)

 

ALS out

1020¢ (374¢)

1000 m

1500 m

1020¢ (374¢)

1000 m

1500 m

1020¢ (374¢)

1000 m

1700 m

1020¢ (374¢)

1000 m

1700 m

 

VOR DME

 

ALS out

1080¢ (434¢)

1300 m

1500 m

1080¢ (434¢)

1300 m

1500 m

1080¢ (434¢)

1300 m

2000 m

1080¢ (434¢)

1300 m

2000 m

 

NDB/DME

 

ALS out

1080¢ (434¢)

1300 m

1500 m

1080¢ (434¢)

1300 m

1500 m

1080¢ (434¢)

1300 m

2000 m

1080¢ (434¢)

1300 m

2000 m

 

NDB

 

ALS out

1130¢ (484¢)

1500 m

1500 m

1130¢ (484¢) 1500 m

1500 m

1130¢ (484¢) 1500 m

2300 m

1130¢ (484¢) 1500 m

2300 m

 

LNAV

 

ALS out

1080¢ (434¢)

1500 m

1500 m

1080¢ (434¢)

1500 m

1500 m

1080¢ (434¢)

1500 m

2400 m

1080¢ (434¢)

1500 m

2400 m

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

*

1100¢ (454¢)

1500 m

1150¢ (504¢)

1600 m

1310¢ (664¢)

2400 m

NELEISTINA

 

* D kategorijos orlaiviams vizualus artėjimas tūpti (Circling) Vilniaus aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.

 

 

 

Priedas Nr. 3

 

VILNIAUS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

 

Kilimui KTT 02, 20

LVP turi galioti

 

 

RL, RCLL

ir mult. RVR reik.

HIRL ir RCLL

HIRL ar CL

RCLM (tik dieną) ar RL

NIL

(tik dieną)

A

150 m

200 m

250 m

400 m

500 m

B

C

D

200 m

250 m

300 m

 

 

 

Priedas Nr. 4

 

KAUNO AERODROMO OCA(H)

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

OCA(H)

KTT08

ILS CAT I

 

440¢ (204¢)

 

450¢ (214¢)

 

460¢ (224¢)

 

470¢ (234¢)

 

 

LOC (GS out)

 

610¢ (374¢)

 

610¢ (374¢)

 

610¢ (374¢)

 

610¢ (374¢)

 

 

VOR DME

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

 

NDB/DME

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

 

NDB

810¢ (574¢)

 

810¢ (574¢)

810¢ (574¢)

810¢ (574¢)

 

LNAV

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

760¢ (524¢)

 

KTT26

ILS CAT II

 

369¢ (113¢)

 

386¢ (130¢)

 

402¢ (146¢)

 

415¢ (159¢)

 

 

ILS CAT I

 

461¢ (205¢)

 

471¢ (215¢)

 

481¢ (225¢)

 

491¢ (235¢)

 

 

LOC (GS out)

 

610¢ (354¢)

 

610¢ (354¢)

 

610¢ (354¢)

 

610¢ (354¢)

 

 

VOR DME

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

 

NDB/DME

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

 

NDB

740¢ (484¢)

 

740¢ (484¢)

740¢ (484¢)

740¢ 484¢)

 

LNAV

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

690¢ (434¢)

 

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

*

685¢ (429¢)

1120¢ (864¢)

1220¢ (964¢)

NELEISTINA

 

* D kategorijos orlaiviams vizualusis artėjimas tūpti (Circling) Kauno aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.

 

 

 

Priedas Nr. 5

 

KAUNO AERODROMO NAUDOJIMO (METEOROLOGINIAI) MINIMUMAI

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

DA(H), MDA(H) / RVR ar matomumas

KTT08

ILS CAT I

 

ALS out

440¢ (204¢)

R550 m

R1200 m

450¢ (214¢)

R550 m

R1200 m

460¢ (224¢)

R550 m

R1200 m

470¢ (234¢)

R550 m

R1200 m

 

LOC (GS out)

 

ALS out

610¢ (374¢)

1000 m

1500 m

610¢ (374¢)

1000 m

1500 m

610¢ (374¢)

1000 m

1700 m

610¢ (374¢)

1000 m

1700 m

 

VOR DME

 

ALS out

760¢ (524¢)

1500 m

1500 m

760¢ (524¢)

1500 m

1500 m

760¢ (524¢)

1700 m

2400 m

760¢ (524¢)

1700 m

2400 m

 

NDB/DME

 

ALS out

760¢ (524¢)

1500 m

1500 m

760¢ (524¢)

1500 m

1500 m

760¢ (524¢)

1700 m

2400 m

760¢ (524¢)

1700 m

2400 m

 

NDB

 

ALS out

810¢ (574¢)

1500 m

1500 m

810¢ (574¢)

1500 m

1500 m

810¢ (574¢)

1900 m

2400 m

810¢ (574¢)

1900 m

2400 m

 

LNAV

 

ALS out

760¢ (524¢)

1500 m

1500 m

760¢ (524¢)

1500 m

1500 m

760¢ (524¢)

1700 m

2400 m

760¢ (524¢)

1700 m

2400 m

KTT26

ILS CAT II

 

369¢ (113¢)

R350 m

386¢ (130¢)

R400 m

402¢ (146¢)

R450 m

415¢ (159¢)

R450 m

 

ILS CAT I

 

ALS out

461¢ (205¢)

R550 m

R1200 m

471¢ (215¢)

R550 m

R1200 m

481¢ (225¢)

R550 m

R1200 m

491¢ (235¢)

R550 m

R1200 m

 

LOC (GS out)

 

ALS out

610¢ (354¢)

R900 m

1500 m

610¢ (354¢)

R900 m

1500 m

610¢ (354¢)

R900 m

1600 m

610¢ (354¢)

R900 m

1600 m

 

VOR DME

 

ALS out

690¢ (434¢)

1300 m

1500 m

690¢ (434¢)

1300 m

1500 m

690¢ (434¢)

1300 m

2000 m

690¢ (434¢)

1300 m

2000 m

 

NDB/DME

 

ALS out

690¢ (434¢)

1300 m

1500 m

690¢ (434¢)

1300 m

1500 m

690¢ (434¢)

1300 m

2000 m

690¢ (434¢)

1300 m

2000 m

 

NDB

 

ALS out

740¢ (484¢)

1500 m

1500 m

740¢ (484¢)

1500 m

1500 m

740¢ (484¢)

1500 m

2300 m

740¢ (484¢)

1500 m

2300 m

 

LNAV

 

ALS out

690¢ (434¢)

1500 m

1500 m

690¢ (434¢)

1500 m

1500 m

690¢ (434¢)

1500 m

2400 m

690¢ (434¢)

1500 m

2400 m

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

*

685¢ (429¢)

1500 m

1120¢ (864¢)

1600 m

1220¢ (964¢)

2400 m

NELEISTINA

 

* D kategorijos orlaiviams vizualusis artėjimas tūpti (Circling) Kauno aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.

 

 

 

Priedas Nr. 6

 

KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

 

Kilimui KTT 08, 26

LVP turi galioti

 

 

RL, RCLL

ir mult. RVR reik.

HIRL ir RCLL

HIRL ar CL

RCLM (tik dieną) ar RL

NIL

(tik dieną)

A

150 m

200 m

250 m

400 m

500 m

B

C

D

200 m

250 m

300 m

 

 

 

Priedas Nr. 7

 

PALANGOS AERODROMO OCA(H)

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

OCA(H)

KTT01

NDB/DME

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

 

 

NDB

570¢ (537¢)

 

570¢ (537¢)

 

570¢ (537¢)

 

570¢ (537¢)

 

 

 

LNAV

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

 

KTT19

ILS CAT I

 

280¢ (247¢)

 

290¢ (257¢)

 

300¢ (267¢)

 

310¢ (277¢)

 

 

 

LOC (GS out)

 

470¢ (437¢)

 

470¢ (437¢)

 

470¢ (437¢)

 

470¢ (437¢)

 

 

 

NDB/DME

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

 

 

NDB

570¢ (537¢)

 

570¢ (537¢)

 

570¢ (537¢)

 

570¢ (537¢)

 

 

 

LNAV

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

520¢ (487¢)

 

 

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

 

*

466¢ (433¢)

751¢ (718¢)

880¢ (847¢)

NELEISTINA

 

 

* D kategorijos orlaiviams vizualusis artėjimas tūpti (Circling) Palangos aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.

 

 

 

 

Priedas Nr. 8

 

PALANGOS AERODROMO NAUDOJIMO (METEOROLOGINIAI) MINIMUMAI

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

DA(H), MDA(H) / RVR ar matomumas

KTT01

NDB/DME

 

ALS out

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1800 m

2300 m

520¢ (487¢)

1800 m

2300 m

 

 

NDB

 

ALS out

570¢ (537¢)

1500 m

1500 m

570¢ (537¢)

1500 m

1500 m

570¢ (537¢)

2000 m

2400 m

570¢ (537¢)

2000 m

2400 m

 

 

LNAV

 

ALS out

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1800 m

2400 m

520¢ (487¢)

1800 m

2400 m

 

KTT19

ILS CAT I

 

ALS out

280¢ (247¢)

R550 m

R1300 m

290¢ (257¢)

R550 m

R1300 m

300¢ (267¢)

R550 m

R1300 m

310¢ (277¢)

R550 m

R1300 m

 

 

LOC (GS out)

 

ALS out

470¢ (437¢)

1300 m

1500 m

470¢ (437¢)

1300 m

1500 m

470¢ (437¢)

1300 m

2000 m

470¢ (437¢)

1300 m

2000 m

 

 

NDB/DME

 

ALS out

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1500 m

2300 m

520¢ (487¢)

1500 m

2300 m

 

 

NDB

 

ALS out

570¢ (537¢)

1500 m

1500 m

570¢ (537¢)

1500 m

1500 m

570¢ (537¢)

1700 m

2400 m

570¢ (537¢)

1700 m

2400 m

 

 

LNAV

 

ALS out

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1500 m

1500 m

520¢ (487¢)

1500 m

2400 m

520¢ (487¢)

1500 m

2400 m

 

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

 

*

466¢ (433¢)

1500 m

751¢ (718¢)

1600 m

880¢ (847¢)

2400 m

NELEISTINA

 

 

* D kategorijos orlaiviams vizualusis artėjimas tūpti (Circling) Palangos aerodrome netaikomas dėl nepakankamo valdomosios oro erdvės dydžio.

 

 

 

 

Priedas Nr. 9

 

PALANGOS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

 

Kilimui KTT 01, 19

LVP turi galioti

 

 

RCLM (tik dieną)

ar RL

RCLM (tik dieną)

ar RL

NIL

(tik dieną)

A

250 m

400 m

500 m

B

C

D

300 m

 

 

 

Priedas Nr. 10

 

ŠIAULIŲ AERODROMO, NAUDOJAMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS, OCA(H)

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

OCA(H)

KTT14L

ILS DME CAT I

 

643¢ (200¢)

 

653¢ (210¢)

 

663¢ (220¢)

 

673¢ (230¢)

 

 

LOC (GS out)

 

990¢ (547¢)

 

990¢ (547¢)

990¢ (547¢)

990¢ (547¢)

 

VOR DME

 

990¢ (547¢)

 

990¢ (547¢)

990¢ (547¢)

990¢ (547¢)

KTT32R

ILS DME CAT I

 

637¢ (200¢)

 

647¢ (210¢)

 

657¢ (220¢)

 

667¢ (230¢)

 

 

LOC (GS out)

 

750¢ (313¢)

 

750¢ (313¢)

750¢ (313¢)

750¢ (313¢)

 

VOR DME

 

920¢ (483¢)

 

920¢ (483¢)

920¢ (483¢)

920¢ (483¢)

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

 

1130¢ (687¢)

1130¢ (687¢)

1230¢ (787¢)

1230¢ (787¢)

 

 

 

Priedas Nr. 11

 

ŠIAULIŲ AERODROMO, NAUDOJAMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS, NAUDOJIMO (METEOROLOGINIAI) MINIMUMAI

 

Artėjimo tūpti procedūra

Orlaivio greičio kategorija

A

B

C

D

DA(H), MDA(H) / RVR ar matomumas

KTT14L

ILS DME CAT I

 

ALS out

643¢ (200¢)

R550 m

R1200 m

653¢ (210¢)

R550 m

R1200 m

663¢ (220¢)

R550 m

R1200 m

673¢ (230¢)

R550 m

R1200 m

 

LOC (GS out)

 

ALS out

990¢ (547¢)

R1000 m

1500 m

990¢ (547¢)

R1200 m

1500 m

990¢ (547¢)

R1200 m

2400 m

990¢ (547¢)

1600 m

2400 m

 

VOR DME

 

ALS out

990¢ (547¢)

R1000 m

1500 m

990¢ (547¢)

R1200 m

1500 m

990¢ (547¢)

R1200 m

2400 m

990¢ (547¢)

1600 m

2400 m

KTT32R

ILS DME CAT I

 

ALS out

637¢ (200¢)

R550 m

R1200 m

647¢ (210¢)

R550 m

R1200 m

657¢ (220¢)

R550 m

R1200 m

667¢ (230¢)

R550 m

R1200 m

 

LOC (GS out)

 

ALS out

750¢ (313¢)

R900 m

1500 m

750¢ (313¢)

R1000 m

1500 m

750¢ (313¢)

R1000 m

1800 m

750¢ (313¢)

R1400 m

2000 m

 

VOR DME

 

ALS out

920¢ (483¢)

R1000 m

1500 m

920¢ (483¢)

R1200 m

1500 m

920¢ (483¢)

R1200 m

2400 m

920¢ (483¢)

1600 m

2400 m

Artėjimas tūpti ratu

 

 

 

 

 

 

1130¢ (687¢) 1500 m

1130¢ (687¢) 1600 m

1230¢ (787¢) 2400 m

1230¢ (787¢) 3600 m

 

 

 

Priedas Nr. 12

 

ŠIAULIŲ AERODROMO, NAUDOJAMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS, KILIMO MINIMUMAI

 

Kilimui KTT 14L, 32R

LVP must be in Force

 

 

RL & RCLM

RCLM (tik dieną)

ar RL

NIL

(tik dieną)

A

250 m

400 m

500 m

B

C

D

300 m

 

_________________