Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 21 D. NUTARIMO NR. 1406 „Dėl VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. 1014 „DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ IR VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO NUTARIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 12 d. Nr. 531

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2012, Nr. 137-7019), ir išdėstyti 25 punktą taip:

„25. VATESI vidaus auditą atlieka VATESI įsteigtas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                                          Juozas Olekas

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                       Jaroslav Neverovič