LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-857

Vilnius

 

 

Siekdamas licencijuojamos audinių banko paslaugos tikslumo, aiškaus ir vientiso teisinio reglamentavimo:

1. Papildau Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619; 2007, Nr. 55-2161):

1.1. šiuo 16 punktu:

„16. Audinių bankas:

16.1. audinių ir (ar) ląstelių paėmimas (įsigijimas); *

16.2. audinių ir (ar) ląstelių apdorojimas; *

16.3. audinių ir (ar) ląstelių saugojimas (laikymas); *

16.4. audinių ir (ar) ląstelių paskirstymas.* “;

1.2. šia nuoroda po sąrašu:

„ * licencijoje nurodomi konkretūs audinių ar ląstelių tipai.“

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2161).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS