CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL EKSPERIMENTINĖS KATEGORIJOS ORLAIVIŲ IR ORLAIVIŲ LENGVESNIŲ UŽ ORĄ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO

 

2008 m. birželio 12 d. Nr. 4R-113

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 3 straipsnio 6 dalimi ir siekdamas užtikrinti skrydžių saugą:

1. Nustatau, kad eksperimentinės kategorijos orlaiviams ir orlaiviams lengvesniems už orą (laisviesiems aerostatams, pririšamiesiems aerostatams, dirižabliams) iki 2008 m. lapkričio 1 d. taikomos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo III skyriaus pirmojo, antrojo ir ketvirtojo skirsnių nuostatos.

2. Sudarau šios sudėties darbo grupę eksperimentinės kategorijos orlaivių ir orlaivių lengvesnių už orą reikalavimams parengti:

pirmininkas – Alvydas Šumskas, direktoriaus pavaduotojas,

nariai – Algirdas Baseckas, Orlaivių skyriaus vedėjas,

Stasys Čivilis, personalo licencijavimo skyriaus vedėjas,

Joris Gintilas, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas.

3. Pavedu šio įsakymo 2 punktu sudarytai komisijai iki 2008 m. spalio 23 d. Parengti atitinkamų reikalavimų projektus ir pateikti man juos tvirtinti.

 

DIREKTORIUS                                                                                       KĘSTUTIS AURYLA

 

_________________