LIETUVOS RESPUBLIKOS

VILNIAUS MIESTO, VILNIAUS IR TRAKŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. balandžio 24 d. Nr. I-1304

Vilnius

 

1 straipsnis.         Vilniaus miesto savivaldybei priskiriamos gyvenamosios vietovės ar jų dalys

1. Priskirti Vilniaus miesto savivaldybei šias Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves ar jų dalis:

1) Tarandės, Bajorų, Pavilionių gyvenamųjų vietovių dalis (Tarandės individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalo naudojama žemė – 193 ha, individualios sodybos – 2,2 ha, Vilniaus rajono savivaldybės individualios statybos kvartalų – 55 ha, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės „Baltic-Amadeus“ individualios statybos kvartalo – 7,2 ha, buvusios Avižienių žemės ūkio įmonės – 165,6 ha), iš viso – 423 hektarus;

2) Pilaitės, Smalinės, Varnės gyvenamąsias vietoves ir Buivydiškių, Gudelių, Salotės, Dvarykščių, Vilkeliškių, Padekaniškių, Kriaučiūnų, Platiniškių, Naujosios, Plytinės, Gineitiškių, Pavilionių gyvenamųjų vietovių dalis (Vilniaus miesto Sudervėlės gyvenamųjų namų kvartalų naudojama žemė – 583,2 ha, Vilniaus miesto jaunimo gyvenamųjų namų kvartalo – 42,8 ha, sporto draugijos „Žalgiris“ vaikų ir jaunimo sporto mokyklos – 11 ha, Buivydiškių aukštesniosios žemės ūkio mokyklos technikos kiemo – 5,3 ha, Gilužio ežero – 21,8 ha, sodininkų bendrijos „Avietynas“ – 13,8 ha, Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkijos – 91,1 ha, Sudervės girininkijos sodybos – 0,6 ha, Varnės kaimo kapinių – 0,4 ha, akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ magistralinių dujotiekių firmos dujotiekio Dašava-Ryga – 3,5 ha, magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius-Panevėžys – 8,2 ha, rajoninio kelio Nr. 5212 Vilnius-Čekoniškės-Sudervė – 4,5 ha, rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškių prievaža – 1,8 ha, buvusios Buivydiškių aukštesniosios žemės ūkio mokyklos – 1011,3 ha), iš viso – 1799,3 hektaro;

3) Ustronės, Naujanerių, Kryžiokų, Krakiškių, Pagubės, Sakališkių, Mažųjų Gulbinų gyvenamąsias vietoves ir Didžiųjų Gulbinų gyvenamosios vietovės dalį (sodininkų bendrijų naudojama žemė: „Termoizoliacijos“ – 12,3 ha, „Žuvėdros“ – 3,1 ha, „Užugirio-3“ – 2,4 ha, „Slyvelės“ – 2,2 ha, „Užugirio-5“ – 6,1 ha, „Užugirio“ – 6,5 ha, „Paparčio-3“ – 7,4 ha, „Židinio“ – 8,5 ha, „Žemynos“ – 7,7 ha, „Informatiko“ – 5,6 ha, „Diemedžio“ – 4,7 ha, „Ąžuolyno“ – 92,7 ha, „Gulbinų“ – 61,1 ha, „Komunalininko“ – 8,8 ha, „Alkos“ – 20,2 ha, „Sodžiaus-4“ – 48 ha, „Panerio“ – 16,3 ha, „Žaliasodžio“ – 12 ha, „Aro“ – 16,8 ha, „Rugelio“ – 17,5 ha, „Sodžiaus“ – 12,9 ha, „Pakalnutės“ – 5,8 ha, „Šaltalankio“ – 10,3 ha, „Saulėtekio“ – 6 ha, „Tulpės“ – 12,5 ha, „Žaliųjų ežerų“ – 21,2 ha, „Reneto“ – 2,1 ha, „Mirtos-2“ – 3,1 ha, „Kalnakasyklos“ – 1,7 ha, „Reneto-IV“ – 14,2 ha, „Varsos“ – 8,1 ha, „Verkių“ – 9,7 ha, „Babinių“ – 2,4 ha, „Laimės“ – 17,7 ha, „Vagos“ – 5,9 ha, „Ryto“ – 2 ha, „Dublio“ – 5,1 ha, „Šermukšnėlės“ – 9,3 ha, „Paežerės“ – 41,6 ha, „Ridiko“ – 8,4 ha, „Montuotojo“ – 6,1 ha, „Mažųjų Gulbinų“ – 11,6 ha, Vilniaus miesto individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalo naudojama žemė – 205,2 ha, Vilniaus miškų urėdijos Verkių girininkijos – 51,9 ha, Kryžiokų kaimo kapinių – 0,6 ha, maisto prekių parduotuvės – 0,1 ha, Mokslų akademijos Botanikos instituto eksperimentinės bazės – 50 ha, buvusios Gulbinų žemės ūkio įmonės – 661 ha), iš viso – 1546,4 hektaro;

4) Ližiškių, Galgių, Egliškių, Dievoniškių, Didžiųjų Pupojų, Mažųjų Pupojų gyvenamųjų vietovių dalis (Vilniaus miesto individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalų naudojama žemė – 86,5 ha, V. Jodeikos personalinės įmonės „Viktorija“ – 1 ha, K.Meškelio individualios įmonės – 0,6 ha, sodininkų bendrijos „Dvarčionys“ – 29,2 ha, buvusios Mickūnų žemės ūkio įmonės – 313,4 ha), iš viso – 430,7 hektaro;

5) Didžiųjų Karklėnų, Grigaičių, Rokantiškių gyvenamųjų vietovių dalis (Pavilnio individualios statybos kvartalo naudojama žemė – 48,1 ha, Vilniaus miesto individualios statybos kvartalo – 148,4 ha, Grigaičių kaimo kapinių – 0,8 ha, gatvės trasos (be numerio) Vilnius-Naujoji Vilnia – 3,5 ha, privačios sodybos – 0,5 ha, buvusios Kyviškių žemės ūkio įmonės – 396,5 ha), iš viso – 597,8 hektaro;

6) Basiukų, Pupinės, Mickūnų, Kuzmiškių gyvenamąsias vietoves ir Nemėžio, Kuprioniškių, Rudaminos Kelio, Baraškų, Barkiškių gyvenamųjų vietovių dalis (bendros Lietuvos ir Airijos įmonės „Inkomi-LM“ degalinės naudojama žemė – 0,1 ha, G.Lideikio įmonės „Aranta“ – 1,4 ha, L. Daugirdo personalinės įmonės „Projektas“ – 1,4 ha, uždarosios akcinės bendrovės „Agrolitas-Service“ – 1,5 ha, krašto kelio Nr. 104 Vilnius-Lyda – 11,4 ha, Krašto apsaugos ministerijos dalinio – 12,3 ha, veislininkystės įmonės „Veisla“ – 53,5 ha, uždarosios akcinės bendrovės „Greitkelis“ smėlio maišymo aikštelės – 1,4 ha, Mickūnų kaimo kapinių – 0,2 ha, akcinės bendrovės „Energija“ – 8,3 ha, buvusios Nemėžio žemės ūkio įmonės – 1318,5 ha), iš viso – 1410 hektarų;

7) Salininkų gyvenamosios vietovės dalį (Salininkų vidurinės mokyklos naudojama žemė – 3,6 ha, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus melioracija“ – 5,4 ha, uždarosios akcinės bendrovės „Santra“ – 5,5 ha, uždarosios akcinės bendrovės „Vusta“ – 2,8 ha, akcinės bendrovės „Komunalininkas“ – 13,9 ha, akcinės bendrovės „Melioservisas“ – 1,2 ha, uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos melioracija“ – 0,9 ha, uždarosios akcinės bendrovės „Algesa“ – 4 ha, buvusios Vilniaus rajono melioracijos įmonės – 53,7 ha), iš viso – 91 hektarą;

8) Vaidotų ir Pagirių gyvenamųjų vietovių dalis (Vilniaus rajono laisvos valstybinės žemės fondas – 29,5 ha, privačios sodybos naudojama žemė – 0,3 ha, Vilniaus rajono savivaldybės individualių gyvenamųjų namų kvartalo – 103 ha, privačios įmonės „Vilinta“ – 95,2 ha, Vilniaus aukštesniosios žemės ūkio mokyklos buvusios žemės – 503 ha), iš viso – 731 hektarą;

9) Naujakiemio, Daniliškių, Dobrovolės, Trakų Vokės gyvenamąsias vietoves ir Guobų gyvenamosios vietovės dalį (Vilniaus miesto individualios statybos kvartalo naudojama žemė – 164,6 ha, specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo trasos ir prievažos – 2,6 ha, akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ magistralinių dujotiekių firmos dujotiekio Dašava-Ryga – 1,8 ha bei dujų paskirstymo stoties – 0,7 ha, Trakų Vokės devynmetės mokyklos – 2,7 ha, Trakų Vokės parduotuvės – 0,2 ha, Trakų Vokės seniūnijos būstinės – 0,1 ha, privačios sodybos – 1,3 ha, Daniliškių kaimo kapinių – 0,5 ha, garažų kooperatyvo „Vokė-1“ – 0,3 ha, akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ filialo „Tena“ Vilniaus sandėlių – 4,4 ha, akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ transformatorinės pastotės 330 kW „Vilnius“ – 8,7 ha, akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ Vilniaus elektros tinklų gyvenamųjų namų – 0,5 ha, kooperatyvo Nr. 18T gamybinės bazės – 0,8 ha, Vilniaus augalų veislių tyrimo stoties – 77,2 ha, ūkininko S.Vilučio privati žemė – 29,4 ha, ūkininko R. Vegio – 22,4 ha, ūkininko D. Dubako – 12,2 ha, ūkininkės G. Zacharevskos – 9,9 ha, ūkininko J. Golnio – 11 ha, privačių ūkių, kuriems žemė sugrąžinta pagal preliminarų žemės reformos projektą, naudojama žemė – 25,4 ha, krašto kelio Nr. 105 Vilnius-Prienai-Marijampolė – 7,6 ha, magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius-Gardinas – 6 ha, rajoninio kelio Nr. 5236 Vilnius-Juodbaliai – 3,7 ha, rajoninio kelio Nr. 5250 Trakų Vokės prievaža – 1,2 ha, R. Žitkevičiaus individualios įmonės – 1,6 ha, buvusio Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo eksperimentinio ūkio – 1562,5 ha), iš viso – 1959,3 hektaro.

2. Priskirti Vilniaus miesto savivaldybei šias Trakų rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves ar jų dalis:

1) Bališkių, Gurelių, Mūrinės Vokės gyvenamąsias vietoves ir Gaidiškių, Kulokiškių, Kadriškių gyvenamųjų vietovių dalis (uždarosios akcinės bendrovės „Greitkelis“ Gurelių žvyro– smėlio karjero naudojama žemė – 38 ha, Lenkijos įmonės „Andrex“ filialo gamybinės bazės – 3,2 ha, Lietuvos ir Vokietijos akcinės bendrovės „Grigiškės“ Mūrinės Vokės filialo – 14,2 ha, akcinės bendrovės „Chemija“ – 16,4 ha, akcinės bendrovės „Chemija“ lietaus vandens valymo įrenginių – 0,2 ha, akcinės bendrovės „Amsta“ – 1,9 ha, akcinės bendrovės „Žemsta“ – 6,7 ha, Gurelių kaimo kapinių – 0,5 ha, specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ geležinkelio ruožo Nr. 13 Grigiškės-Paneriai – 5,7 ha, Vokės upės – 3,3 ha, Liudvinavo vandens saugyklos – 10,9 ha, akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ magistralinių dujotiekių firmos dujotiekio Vilnius-Kaunas – 0,7 ha, magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda – 5,8 ha, rajoninio kelio Nr. 4727 Mūrinė Vokė-Lentvaris-Trakai – 8,6 ha, privačių ūkių – 5,4 ha, buvusios „Pergalės“ žemės ūkio įmonės – 697,5 ha), iš viso – 819 hektarų;

2) Račkūnų, Užukampio, Dobrovolės, Vaidegių gyvenamųjų vietovių dalis (Akcinės bendrovės „Kilimai“ naudojama žemė – 5,1 ha, specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ Lentvario vandenvietės – 3,8 ha, Lentvario miesto sąvartyno – 8,7 ha, magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius-Gardinas – 5,5 ha, krašto kelio Nr. 105 Vilnius-Prienai- Marijampolė – 13,4 ha, rajoninio kelio Nr. 4711 Lentvaris-Dobrovolė – 7,2 ha, Trakų miškų urėdijos Lentvario girininkijos dalies – 120 ha, buvusios Senųjų Trakų žemės ūkio įmonės – 529,3 ha), iš viso – 693 hektarus.

 

2 straipsnis. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos administracinės ribos

Nustatyti šias Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos administracines ribas:

1) miesto šiaurės riba – buvusios Avižienių žemės ūkio įmonės dalies pietų ir rytų riba, Vilniaus miškų urėdijos Verkių girininkijos Vanaginės miško 61 kvartalo pietų riba, 62 kvartalo pietų ir rytų ribos, buvusios Gulbinų žemės ūkio įmonės pietų riba, krašto kelias Nr.101 Vilnius-Utena, buvusios Gulbinų žemės ūkio įmonės dalies pietų ir rytų ribos, Vilniaus miškų urėdijos Verkių girininkijos Raudondvario miško 4 kvartalo pietų riba, 5 kvartalo pietų ir vakarų ribos, 8 kvartalo šiaurės, vakarų ir pietų ribos, 11 kvartalo vakarų ir pietų ribos, 12 kvartalo pietų ir rytų ribos, 13 kvartalo vakarų ir pietų ribos, Neries upės vidurys, Nemenčinės miškų urėdijos Antavilių girininkijos 41 kvartalo vakarų riba, 52 kvartalo vakarų ir pietų ribos, 53 kvartalo pietų riba, 56 kvartalo vakarų riba, 66 kvartalo vakarų ir pietų ribos, 67, 68, 69, 70 kvartalų pietų ribos, 84 kvartalo vakarų ir pietų ribos, 85, 86, 87, 88 kvartalų pietų ribos;

2) miesto rytų riba – Nemenčinės miškų urėdijos Antavilių girininkijos 100, 72, 68, 73, 90, 101, 116, 132 kvartalų vakarų ribos, Vilniaus miškų urėdijos Mickūnų girininkijos 72, 89 kvartalų vakarų ribos, buvusios Mickūnų žemės ūkio įmonės dalies vakarų ir pietų ribos, Vilniaus miškų urėdijos Mickūnų girininkijos 158 kvartalo vakarų riba, 162 kvartalo vakarų ir pietų ribos, 163 kvartalo pietų riba, 164 kvartalo vakarų riba, buvusios Mickūnų žemės ūkio įmonės pietų riba, buvusios Kyviškių žemės ūkio įmonės šiaurės riba, specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ geležinkelio ruožas Nr.9, magistralinis kelis Nr. A3 Vilnius-Minskas, buvusios Nemėžio žemės ūkio įmonės vakarų riba;

3) miesto pietų riba – Vilniaus miškų urėdijos Parudaminio girininkijos 3 kvartalo šiaurės riba, 11, 15, 16 kvartalų vakarų ribos, Vilniaus aukštesniosios žemės ūkio mokyklos buvusios žemės ūkio įmonės dalies šiaurės riba, privačios įmonės „Vilinta“ vakarų riba, Vilniaus miškų urėdijos Panerių girininkijos 122 kvartalo šiaurės riba, 81 kvartalo rytų riba, 77 kvartalo šiaurės ir rytų ribos, 79, 78 kvartalų šiaurės ribos, Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo eksperimentinio ūkio šiaurės ir rytų ribos, Trakų miškų urėdijos Lentvario girininkijos 59, 60 kvartalų pietų ribos, 61 kvartalo pietų ir rytų ribos, 58 kvartalo rytų ir šiaurės ribos, 55 kvartalo rytų riba, 53, 52 kvartalų šiaurės ribos;

4) miesto vakarų riba – rajoninis kelias Nr. 4711 Lentvaris-Dobrovolė, krašto kelias Nr. 105 Vilnius-Prienai- Marijampolė, Lentvario miesto pietų ir rytų ribos, buvusios „Pergalės“ žemės ūkio įmonės dalies pietų ir vakarų ribos, magistralinis kelis Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, Vilniaus miškų urėdijos Panerių girininkijos 35 kvartalo dalies pietų ir rytų ribos, 38 ir 37 kvartalų rytų ribos, Neries upės vidurys, Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkijos 141 kvartalo šiaurės riba, Buivydiškių aukštesniosios žemės ūkio mokyklos buvusios žemės pietų riba, Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkijos 111, 102, 101, 100, 99 kvartalų šiaurės ribos, Buivydiškių aukštesniosios žemės ūkio mokyklos buvusios žemės dalies pietų ir rytų ribos, Gineitiškių ežero rytų ir šiaurės krantas, buvusios Avižienių žemės ūkio įmonės pietų riba, magistralinis kelias Nr. A2 Vilnius-Panevėžys.

 

3 straipsnis.         Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos administracinių ribų pažymėjimas geodeziniais ženklais

Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę per metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo pažymėti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos administracines ribas geodeziniais ženklais.

 

4 straipsnis.         Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsako pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1987 m. kovo 27 d. įsaką Nr. XI-1551 „Dėl Vilniaus miesto ribų nustatymo“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________