LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. vasario 12 d. Nr. 55

Vilnius

 

Remdamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 10 07 nutarimą Nr. 1095 „Dėl lengvųjų automobilių-taksi paslaugų gerinimo ir šio verslo kontrolės“,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatas (toliau – Nuostatos) (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Nuostatų įgyvendinimo tvarką ir terminus tarptautinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėms nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija, vietiniuose vežiojimuose – savivaldybės;

2.2. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos koordinuoja šių Nuostatų įgyvendinimą, kaupia savivaldybių ir vežėjų pastabas, apibendrina jas ir prireikus rengia Nuostatų patikslinimo projektus.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                     Algis Žvaliauskas

 

 

 

 

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATOS

 

Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatas parengė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos užsakymu AB "Dizaino instituto“ Architektūros ir aplinkos dizaino sektorius.

 

Mokslinio projektinio darbo autoriai: prof. habil dr. K. Jakovlevas-Mateckis (vadovas), arch. diz. E Bitinienė, arch. M. Jakienė.

 

Nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto departamentu, Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ir patvirtintos susisiekimo ministro 1998m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55.

 

I. KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.01. Bendrieji nurodymai

l.l. Transporto priemonių vizualinei informacijai naudojamų spalvų lentelė.

1.2. Šriftų rinkinys: Helvetica LT Condensed Black.

1.3. 1.4, 1.5, 1.6. Vizualinės informacijos ženklų komplektas.

1.7. Maršrutinio taksi plafonas su specialiu tvirtinimu; ilgas siauras atpažinimo plafonas (tipas "D-l" standarto žymuo: ĮST 2324773.03.1997).

1.8. Maršrutinio taksi plafonas su magnetinu tvirtinimu; ilgas- siauras atpažinimo plafonas (tipas "D-l" standarto žymuo: ĮST 2324773.03.1997).

1.9. Lengvojo automobilio - taksi plafonas su magnetiniu tvirtinimu; mažas atpažinimo plafonas (tipas "M-l" standarto žymuo: ĮST 2324773.02.1997).

1.10. Lengvojo automobilio taksi plafonas su magnetiniu . tvirtinimu; mažas atpažinimo plafonas (tipas "M-2" standarto žymuo: ĮST 4749527-01:1997).

2. VIETINIŲ (MIESTO IR PRIEMIESTINIŲ) AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

2.01. Vietinių (miesto ii priemiestinių) autobusų apipavidalinimo nuostatos.

2.02. Spalvų panaudojimas apipavidalinant vietinio susisiekimo (miesto) autobusus.

2.03. Spalvų panaudojimas apipavidalinant vietinio susisiekimo (priemiestinius) autobusus.

2.1. Vietinių (miesto) autobusų apipavidalinimo

2.2. Vietinių (priemiestinių) autobusų apipavidalinimo

Z3. Miesto autobuso "Karosa" B 732.1654.1 išores apipavidalinimas: dešinioji autobuso pusė ir galas.

2.4. Miesto autobuso „Karosa " B 732.1654.1 išorės apipavidalinimas: kairioji autobuso pusi ir priekis.

2.5. Miesto autobuso " Karosa " B 73X1654.1 išorės apipavidalinimo fragmentas.

2.6. Miesto autobuso Ikarus" 202.50 išorės apipavidalinimas: dešinioji autobuso pusė ir galas.

2.7. Miesto autobuso "Ikarus" 202.50 išorės apipavidalinimas: kairioji autobuso pusė ir priekis.

2.8. Miesto autobuso "Ikarus" 202.50 išorės apipavidalinimo fragmentas.

2.9. Priemiestinio autobuso "Ikarus" 26031 išorės apipavidalinimas: dešinioji autobuso pusė ir galas.

2.10. Priemiestinio autobuso "Ikarus" 260.51 išorės apipavidalinimas: kairioji autobuso pusė ir priekis.

2.11. Miesto autobuso "Karosa" apipavidalinimo detalės: paprastojo ir neitojo autobusu priekis ir Šoninės maršruto rodyklės.

2.12. Miesto autobuso "Ikarus" apipavidalinimo detalės: paprastojo ir greitojo autobusų Šoninės maršruto rodyklės.

2.13. Miesto autobuso " Ikarus" apipavidalinimo detalės: paprastojo ir greitojo autobusų priekinės maršruto rodyklės.

 

TURINYS

 

 

2.14. Priemiestinio autobuso „Ikarus“ galinės maršruto rodyklės.

2.15. Miesto autobusų „Ikarus“ ir „Karosa“ apipavidalinimo detalės: paprastojo ir greitojo autobusų maršruto numerių galinės lentelės.

2.16. Miesto autobusų „Ikarus“ ir „Karosa“ vidaus apipavidalinimas: priekinių sienučių išklotinės.

2.17. Miesto autobusų „Ikarus“ ir „Karosa“ apipavidalinimo detalės: informacinis stendas.

2.18. Priemiestinio autobuso "Ikarus" vidaus apipavidalinimo detales: informacinis stendas.

2.19. Miesto autobuso "Karosa" B 741.1916.1 vidaus apipavidalinimas: autobuso šonų išklotines.

 

3. TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

3.01. Tolimojo susisiekimo autobusų apipavidalinimo nuostatos.

3.02. Spalvų panaudojimas apipavidalinant tolimojo susisiekimo autobusus.

3.1. Tolimojo susisiekimo autobusų apipavidalinimo sumanymas.

3.2. Išorės apipavidalinimas. Dešinioji autobuso "Ikarus" pusė ir galas.

3.3. Išorės apipavidalinimas. Kairioji autobuso "Ikarus" pusė ir priekis.

3.4. Apipavidalinimo detalės: priekinė ir šonine maršruto rodykles, papildoma lentelė "Vietų nėra", garažo numeris ir informacinis ženklas "Įlipti".

3.5. Vidaus apipavidalinimas: informacinės lentelės apie vežėją apipavidalinimas ir informaciniai ženklai autobuso priekyje.

3.6. Vidaus apipavidalinimas: avarines angos ir avarinio išėjimo apipavidalinimas.

3.7. Vidaus apipavidalinimas: interjero fragmentas, sėdynių numeracija ir avarinė anga.

4. TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ

APIPAVIDALINIMAS

 

4.01. Tarptautinio susisiekimo autobusų apipavidalinimo nuostatos.

4.02. Spalvų panaudojimas apipavidalinant tarptautinio susisiekimo autobusus.

4.1. Tarptautinio susisiekimo autobusų apipavidalinimo sumanymas.

4.2. Išorės apipavidalinimas: dešinioji autobuso "Setra" pusė ir galas.

4.3. Išorės apipavidalinimas: kairioji autobuso "Setra" pusė ir priekis.

4.4. Apipavidalinimo detalės: priekinė maršruto rodyklė, papildoma lentelė "Vietų nėra" ir garažo numeris.

4.5. Vidaus apipavidalinimas: informacinės lentelės apie vežėją apipavidalinimas ir informaciniai ženklai autobuso priekyje.

4.6. Vidaus apipavidalinimas: sėdynių numeracija ir avarinio išėjimo ženklai.

4.7. Vidaus apipavidalinimas: interjero fragmentas su informaciniais ženklais ir sėdynių numeracija.

 

 

TURINYS

 

 

 

 


 

5. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

5.01. Lengvųjų automobilių - taksi apipavidalinimo nuostatos.

5.02. Spalvų panaudojimas apipavidalinant lengvuosius automobilius – taksi.

5.1. Lengvojo automobilio - taksi apipavidalinimo sumanymas. Pirmasis, antrasis ir trečiasis apipavidalinimo variantai.

5.2. Pirmasis taksi apipavidalinimo variantas: naudojami geltonos spalvos automobiliai. Dešinioji automobilio pusi ir priekis. Trečiasis taksi apipavidalinimo variantas: tamsių spalvų automobiliai.

5.3. Pirmasis taksi apipavidalinimo variantas: naudojami geltonos spalvos automobiliai. Kairioji automobilio pusė ir galas. Trečiasis taksi apipavidalinimo variantas: naudojami tamsių spalvų automobiliai

5.4. Antrasis taksi apipavidalinimo variantas: laikinai naudojami ne geltonos spalvos, o kitų spalvų automobiliai. Dešinioji automobilio pusė ir priekis.

5.5. Antrasis taksi apipavidalinimo variantas: laikinai naudojami ne geltonos spalvos, o kitų spalvų automobiliai. Kairioji automobilio pusė ir galas.

5.6. Pirmojo, antrojo ir trečiojo, taksi apipavidalinimo variantų detalės.

5.7. Mažojo atpažinimo plafono "M-l" apipavidalinimas.

5.8. Mažojo atpažinimo plafono "M-2“ apipavidalinimas.

5.9. Ilgojo atpažinimo plafono apipavidalinimas. Pirmasis variantas,

5.10. Ilgojo ir mažojo atpažinimo plafonų apipavidalinimas. Antrasis variantas.

5.11. Informacinės lentelės apie vežėją apipavidalinimas.

6. MARŠRUTINIŲ TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

6.01. Maršrutinių, taksi apipavidalinimo nuostatos.

6.02. Spalvų panaudojimas apipavidalinant maršrutinius taksi.

6.1. Maršrutinio taksi apipavidalinimo sumanymas.

6.2. Išorės apipavidalinimas: dešinioji maršrutinio taksi pusė ir priekis.

6.3. Išorės apipavidalinimas: kairioji maršrutinio taksi pusė ir galas.

6.4. Išorės apipavidalinimas: dešinioji maršrutinio taksi pusė ir priekis (pagalbinis variantas).

6.5. Apipavidalinimo detalės: maršruto numeris, maršruto rodyklė, maršruto atpažinimo juosta su atpažinimo ženklinimu.

6.6. Atpažinimo plafono „D-l" apipavidalinimas.

6.7. Informacinė lentelės apie vežėją apipavidalinimas.

 

 

TURINYS

 

 


 

1.

1.1. “Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos“, toliau vadinamos „nuostatomis“, reglamentuoja visos šalies, visų markių ir modelių reguliaraus keleivinio transporto priemonių apipavidalinimą.

1.2. Nuostatose nurodyti vietinio (miesto ir priemiestinių) ir tolimojo susisiekimo autobusų, taip pat tarptautinio susiekimo autobusų ir lengvųjų automobilių – taksi, maršrutinių taksi apipavidalinimo principai bei būdai.

1.3. Transporto priemonių meninio apipavidalinimo nuostatose nurodyti tik išorės ir vidaus vizualinės informacijos pavyzdžiai.

1.4. Visų keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimas yra skirstomas pagal transporto rūšis, išlaikant vienodą stilių. Tačiau paliekama galimybė kiekvienam vežėjui į šiuos sprendinius įkomponuoti savo firmos ženklą, logotipą ir informaciją apie vežėją.

1.5. Siekiant identifikuoti transporto priemones pagal rūšis, apipavidalinant naudojamos joms charakteringos spalvos: vietinio ir tolimojo susisiekimo autobusų vizualinei informacijai – mėlynas, tarptautinio susisiekimo autobusų – raudona, lengvųjų automobilių – taksi bei maršrutinių taksi – geltona (2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 pav.).

1.6. Transporto priemonių apipavidalinimo stilistinis vieningumas pabrėžiamas ne tik vienoda spalva ar spalvų gama, bet ir panaudojant visuose vizualinės informacijos elementuose vienodą kompoziciją, šrifto gernitūrą, ženklų ir simbolių komplektą, vienodus apipavidalinimo įrenginius (plafonus) ir vienodas medžiagas bei konstrukcijas.

1.7. Transporto priemonių vizualinei informacijai naudojamos spalvos, parinktos pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą (1.1 pav.).

1.8. Transporto priemonių vizualinei informacijai naudojamos vieningo sulietuvinto Helvetica tipo šrifto rinkinys: Helvetica LT Condenced Black (1.2 pav.).

1.9. Transporto priemonėms apipavidalinti naudojamos vienodos vizualinės informacijos ženklų komplektas (1.3, 1.4, 1.5, 1.6 pav.).

 

1.10. Transporto priemonėms apipavidalinti naudojami vienodi automobilių atpažinimo ženklai – geltonos spalvos plafonai. Maršrutiniams taksi privalo naudoti ilgus siaurus atpažinimo ženklus – plafonus „D-1“ (standarto žymose ĮST 2324773.03.1997) (1.7, 1.8 pav.), o lengviesiems automobiliams – taksi – mažus atpažinimo plafonus „M-1” (standarto žymuo: ĮST 2324773.02.1997) (1.9 pav.), atpažinimo platformomis „M-2” (standarto žymuo: ĮST 4749527-01:1997) (1.10 pav.). Viename miesto ar rajono lengviesiems automobiliams – taksi gali būti naudojami tik vieno tipo plafonai. Naudotiną plafono tipą parenka miesto (rajono) savivaldybė.

1.11. Transporto priemonėms apipavidalinti naudojami atsparūs aplinkos poveikiui automobilių dažai ir specialios, transporto priemonėms skirtos elastingos lipnios plėvelės, kurių garantinis laikas ne trumpesnis kaip 5 metai.

1.12. Nuostatos sudaryto iš aiškinamojo teksto piešinių, kurie suskirstyti į 6 skyrius: keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo bendrosios nuostatos, vietinių (miesto ir priemiestinių), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų apipavidalinimas, lengvųjų automobilių – taksi ir maršrutinių taksi apipavidalinimas.

Nuostatose pateikti piešiniai numeruoti. Piešinio numerio pirmasis skaičius reiškia, kuriam skyriui jis priklauso, antrasis – nurodo piešinio numerį.

Piešiniuose nurodoma, kokia spalva turi būti nudažytas ar padengtas vienas ar kitas apipavidalinimo elementas. Todėl piešiniuose šalia skyriaus bei piešinio numerio duodamas trečiasis skaičius, nurodantis spalvos numerį. Spalvų numeriai ir etalonai pateikti spalvų etalonų lentelėje (1.1 pav.).

 

 

Bendrieji nurodymai

 

 

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

01

 

 

 

SPALVOS NUMERIS

SPALVOS PAVADINIMAS

SPALVOS KOORDINATĖ PAGAL TARPTAUTINĖS SPALVŲ SISTEMOS NCS (NATURAL COLOR SYSTEM) KATALOGĄ

SPALVOS ETALONAS

1

GELTONA

0090-Y25R

 

2

RAUDONA

1090-T85R

 

3

MĖLYNA

3060-R90B

 

4

ŽALIA

2080-Q15Y

 

5

JUODA

8000

 

6

PILKA

2000

 

7

BALTA

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIZUALINEI INFORMACIJAI NAUDOJAMŲ SPALVŲ LENTELĖ

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

1

 

AĄBCČDEĘĖFGHIĮYJK

LMNOPRSŠTUŪVZŽ

aąbcčdeęėfghiįyjklm

noprsštuūvzž

1234567890

 

ŠRIFTŲ RINKINYS: HELVETICA LT CONCENTRATED BLACK

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

VIZUALINĖS INFORMACIJOS ŽENKLŲ KOMPLEKTAS

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

3

 

 

 


 

 

VIZUALINĖS INFORMACIJOS ŽENKLŲ KOMPLEKTAS

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

4

 


 

 

VIZUALINĖS INFORMACIJOS ŽENKLŲ KOMPLEKTAS

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

5

 

 


 

 

VIZUALINĖS INFORMACIJOS ŽENKLŲ KOMPLEKTAS

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

6

 

 


 

 

MARŠRUTINIO TAKSI PLAFONAS SU SPECIALIU TVIRTINIMU

ILGAS – SIAURAS ATPAŽINIMO PLAFONAS (TIPAS „D-1“ STANDARTO ŽYMUO ĮST 2324473.02.1997)

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

7

 


 

 

MARŠRUTINIO TAKSI PLAFONAS SU MAGNETINIU TVIRTINIMU

ILGAS SIAURAS ATPAŽINIMO PLAFONAS (TIPAS „D-1“ STANDARTO ŽYMUO ĮST 2324473.03.1997)

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

8

 


 

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI PLAFONAS SU MAGNETINIU TVIRTINIMU

MAŽAS ATPAŽINIMO PLAFONAS (TIPAS „M-1“ STANDARTO ŽYMUO ĮST 2324473.02.1997)

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

9

 

 

 


 

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI PLAFONAS SU MAGNETINIU TVIRTINIMU

MAŽAS ATPAŽINIMO PLAFONAS (TIPAS „M-2“ STANDARTO ŽYMUO ĮST 4749527-01:1997)

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1

10

 

 


 

2.

2.1. Vietinio susisiekimo transporto priemonės, kursuojančios reguliariais miesto maršrutais, skirstomos į miesto ir priemiesčio autobusus.

Siekiant atskirti miesto autobusus nuo priemiestinių, naudojamos skirtingos spalvos atpažinimo juostos. Šio sumanymo sprendiniai pateikti 2.1, 2.2 piešiniuose.

2.1.1. Ant miesto autobusų išilgai iš abiejų pusių po langais daroma 300 mm pločio mėlyna atpažinimo juosta (2.6, 2.7 pav.). “Karosa” tipo autobusams ši juosta yra 210 mm pločio (2.3, 2.4 pav.);

2.1.2. Ant priemiestinių autobusų išilgai iš abiejų pusių po langais daroma 300 mm pločio balta atpažinimo juosta (2.9, 2.10 pav.)

2.1.3. ant atpažinimo juostos rašomas vežėjo firmos pavadinimas, dedama šoninė miršrutinė rodyklė, informaciniai ženklai ir garažo numeris (2.3, 2.4, 2.5, 2.8 pav.).

2.2. Transporto priemonės priekyje, šalia įlipimo durų turi būti maršruto rodyklės, kuriose nurodomi galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai.

2.2.1. Miesto autobusuose („Karosa“, „Ikarus“) priekinė ir šoninė maršruto rodyklės turi būti įkomponuotos į tam tikslui skirtus įrenginius (2.3, 2.4, 2.6, 2.7 pav.).

Maršruto rodyklės dydis priklauso nuo rodyklei skirto įrenginio dydžio: ant “Karosa” tipo autobusų priekinė ir šoninė maršruto rodyklės daromos 600x210 mm (2.11 pav.), ant “Ikarus” tipo autobusų priekinė maršruto rodyklė daroma 900x200 mm (2.13 pav.), o šoninė – 1000x210 (2.12 pav.);

2.2.2. Ant priemiestinių autobusų šoninė maršruto rodyklė turi būti įkomponuota atpažinimo juostoje prie įlipimo durų (2.9 pav.), o priekinė – priekyje (dešinėje viršutinėje lando dalyje) (2.10 pav.). Šoninė maršruto rodyklė daroma 1000x210 mm (2.12 pav.), o priekinė – 900x200 mm dydžio(2.14 pav.).

2.3. Transporto priemonės viduje, galinio lango viršuje per vidurį turi būti įkomponuotas maršruto numeris. Maršruto numerio lentelės dydis – 260x260 mm, tvirtinama specialiais laikikliais (2.15 pav.).

2.4. Ant miesto autobusų maršruto priekinių ir šoninių rodyklių bei maršruto numerio užrašai ir skaičiai rašomi mėlynai baltame fone (2.15 pav.).

2.5. Ant miesto autobusų maršruto priekinių ir šoninių rodyklių bei maršruto numerio užrašai ir skaičiai rašomi mėlynai baltame fone, tačiau papildomai turi mėlynos spalvos apvadą (2.14 pav.).

 

2.6. Siekiant išlaikyti greituosius autobusus, jų maršruto numerių skaičiai rašomi baltai mėlyname fone (2.15 pav.).

2.7. Autobusuose iš visų keturių pusių 100 mm aukščio skaičiais užrašomas garažo numeris (2.3, 2.4 pav.). Skaičių spalva: šviesiame fone – juoda, tamsiame fone - balta.

2.8. Ant vietinio susisiekimo transporto priemonių reklamą leidžiama dėti tik ant kairiojo autobuso šono, žemiau atpažinimo juostos specialiai tam skirtose vietose (2.4, 2.7 pav.). Autobuso viduje reklama draudžiama.

2.9. Vežėjo firmos pavadinimas ir firminis ženklas gali būti įkomponuojami autobuso priekyje, gale ar atpažinimo juostoje (2.3, 2.4 pav.).

2.10. Transporto priemonės viduje, priekyje (ant vairuotojo kabinos pertvarėlės ar pan.) tvirtinamas informacinis stendas. Jame įkomponuojamas maršruto numeris (kuris prireikus būtų lengvai pakeičiamas) ir tokia informacija: vežėjo pavadinimas, adresas, telefonas, autobuso garažo numeris, transporto priemonės talpa, bilietų kainos, baudos už važiavimą be bilieto ir lengvatų keleiviams sąrašas. Kai kuriais atvejais informaciniame stendo gali būti iškabintos miesto (rajono) savivaldybės patvirtintos važiavimo autobusais taisyklės (2.17, 2.18 pav.).

2.11. Autobuso viduje numatytose vietose įkomponuojami informaciniai ženklai (vieta motinai su vaiku, invalidams, vieta vaiko vežimėliui, vieta seneliams, kalbėti su vairuotoju draudžiama, rūkyti draudžiama, valgyti ledus salone draudžiama, avarinė anga, avarinis išėjimas išmušus stiklą, gesintuvas, vaistinėlė, išlipti, išlipti draudžiama irk t.) (2.19 pav.). Jų dydis – 75x75 mm (1.3, 1.4, 1.5, 1.6 pav.). Informacinis ženklas „avarinis išėjimas išmušus stiklą“ daromas iš permatomos plėvelės ir klijuojamas ant stiklo. Jo dydis – 60x60 mm.

2.12. Autobuse prie įlipimo durų turi būti įkomponuojami informaciniai ženklai (įlipti, įlipti draudžiama, įlipti invalidams, įlipti su vaiko vežimėliais ir pan.). Jų dydis – 170x170 mm (1.3, 1.4 pav.).

2.13. Autobuse turi būti ne mažiau kaip 6 vietos, skirtos motinai su vaiku, invalidams ir seneliams. Šios vietos turi būti prie įėjimo durų.

2.14. Pačių autobusų išorės spalvinis sprendinys turi būti suderintas su apskrities miesto (rajono) savivaldybe. Autobuso vidus turi būti šviesių, pastelinių spalvų.

 

 

VIETINIŲ (MIESTO IR PRIEMIESTINIŲ) AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATOS

 

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

2

01

 

 

 

Spalvos koordinatė pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą

Spalvos etalonas

Spalvų panaudojimas apipavidalinant

Automobilį

Atpažinimo juostą

Atpažinimo ženklą

Maršruto rodyklės forma

Maršruto rodyklės užrašą

Maršruto numerio forma

Maršruto numerio užrašą

Garažo numerį

Informacinio ženklo foną

Informacinio ženklo piktogramą

Informacinio ženklo piktogramos detalę

Plafoną

Plafono užrašą

Informacinės lentelės foną

Informacinės lentelės užrašą

Sėdynės numerio foną

Sėdynės numerio užrašą

Informacinio stendo foną

Informacinio stendo užrašą

1 GELTONA

0090-Y25R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RAUDONA

1090-T85R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MĖLYNA

3060-R90B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ŽALIA

2080-Q15Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JUODA

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PILKA

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALVŲ PANAUDOJIMAS APIPAVIDALINANT VIETINIO SUSISIEKIMO (MIESTO) AUTOBUSUS

 

KELEIVINIO KELEIVIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

2

02

 

Spalvos koordinatė pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą

Spalvos etalonas

Spalvų panaudojimas apipavidalinant

Automobilį

Atpažinimo juostą

Atpažinimo ženklą

Maršruto rodyklės forma

Maršruto rodyklės užrašą

Maršruto numerio forma

Maršruto numerio užrašą

Garažo numerį

Informacinio ženklo foną

Informacinio ženklo piktogramą

Informacinio ženklo piktogramos detalę

Plafoną

Plafono užrašą

Informacinės lentelės foną

Informacinės lentelės užrašą

Sėdynės numerio foną

Sėdynės numerio užrašą

Informacinio stendo foną

Informacinio stendo užrašą

1 GELTONA

0090-Y25R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RAUDONA

1090-T85R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MĖLYNA

3060-R90B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ŽALIA

2080-Q15Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JUODA

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PILKA

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALVŲ PANAUDOJIMAS APIPAVIDALINANT VIETINIO SUSISIEKIMO (PRIEMIESTINIUS) AUTOBUSUS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

03

 

 

 

 

 

 

VIETINIŲ (MIESTO) AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMO SUMANYMAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

1

 

 


 

 

VIETINIŲ (MIESTO) AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMO SUMANYMAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

2

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „KAROSA“ B 732.1654.7 IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: DEŠINIOJI AUTOBUSO PUSĖ IR GALAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

3

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „KAROSA“ B 732.1654.7 IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: KAIRIOJI AUTOBUSO PUSĖ IR PRIEKIS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

4

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „KAROSA“ B 732.1654.7 IŠORĖS APIPAVIDALINIMO FRAGMENTAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

6

 

 

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „IKARUS“ 206.50 IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: DEŠINIOJI AUTOBUSO PUSĖ IR GALAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

6

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „IKARUS“ 206.50 IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: KAIRIOJI AUTOBUSO PUSĖ IR PRIEKIS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

7

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „IKARUS“ 206.50 IŠORĖS APIPAVIDALINIMO FRAGMENTAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

8

 


 

 

PRIEMIESTINIO AUTOBUSO „IKARUS“ 206.61 IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: DEŠINIOJI AUTOBUSO PUSĖ IR GALAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

9

 


 

 

PRIEMIESTINIO AUTOBUSO „IKARUS“ 206.61 IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: KAIRIOJI AUTOBUSO PUSĖ IR PRIEKIS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

10

 

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „KAROSA“ APIPAVIDALINIMO DETALĖS: PARASTOJO IR GREITOJO AUTOBUSŲ PRIEKINĖS IR ŠONINĖS MARŠRUTO RODYKLĖS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

11

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „IKARUS“ APIPAVIDALINIMO DETALĖS: PARASTOJO IR GREITOJO AUTOBUSŲ PRIEKINĖS IR ŠONINĖS MARŠRUTO RODYKLĖS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

12

 

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „IKARUS“ APIPAVIDALINIMO DETALĖS: PARASTOJO IR GREITOJO AUTOBUSŲ PRIEKINĖS MARŠRUTO RODYKLĖS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

13

 


 

 

MIESTO AUTOBUSŲ „IKARUS“ 260.61 APIPAVIDALINIMO DETALĖS: PRIEKINĖ IR GALINĖ MARŠRUTO RODYKLĖS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

14

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSO „IKARUS“ IR „KAROSA“ APIPAVIDALINIMO DETALĖS: PAPRASTOJO IR GREITOJO AUTOBUSŲ MARŠRUTO NUMERIŲ GALINĖS LENTELĖS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

15

 


 

 

MIESTO AUTOBUSO „IKARUS“ IR „KAROSA“ VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: PRIEKINIU SIENUČIŲ IŠKLOTINĖS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

16

 

 

 

 


 

 

MIESTO AUTOBUSO „IKARUS“ IR „KAROSA“ VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: INFORMACINIS STENDAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

17

 


 

 

MIESTO AUTOBUSO „IKARUS“ IR „KAROSA“ VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: INFORMACINIS STENDAS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

18

 


 

 

MIESTO AUTOBUSO „KAROSA“ B 741.1918.1 VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: AUTOBUSO ŠONŲ IŠKLOTINĖS

 

VIETINIŲ AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

2

19

 

 

 

 


 

3.

3.1. Tolimojo susisiekimo keleivinio transporto priemonėms, kursuojančioms reguliariais reisais, išorinei informacijai naudojama mėlyna spalva (3.1 pav.).

3.2. Transporto priemonės viduje, prie priekinio stiklo apatinės ar viršutinės dalies turi būti įkomponuota rodyklė 850x200 mm dydžio. Šoninė maršruto rodyklė įkomponuojama autobuso išorinėje pusėje, šalia įlipimo durų. Jos dydis – 1000x200 mm. Rodyklės tvirtinamos specialiais laikikliais (3.2, 3.3 pav.):

3.2.1. Maršrutinės rodyklės fonas turi būti baltas su m4lynos spalvos apvadu; užrašai rašomi mėlynomis raidėmis (3.4 pav.);

3.2.2. Ant šoninės rodyklės turi būti nurodomi galinių (raidžių aukštis 60 mm) ir svarbiausių tarpinių stočių (raidžių aukštis 35 mm) pavadinimai. Maršruto rodyklės keičiamos priklausomai nuo važiavimo krypties. Priekinėje rodyklėje pradinės ir galinės stočių pavadinimai rašomi 60 mm aukščio raidėmis, papildomas užrašas – 35 mm aukščio;

3.2.3. Ant keleivinio transporto priemonės – ekspreso priekinėje ir šoninėje rodyklėse papildomai daromas mėlynos spalvos užrašas “ekspresas”. Raidžių aukštis – 35 mm (3.4 pav.).

3.3. Ant autobuso iš visų pusių užrašomas 100 mm aukščio skaičiais garažo numeris (3.4 pav.). Skaičių spalva šviesiame fone – juoda, tamsiame fone – balta.

3.4. Rekomenduojama, kad autobuso išorės apipavidalinimas būtų firminis, jame turėtų atsispindėti vežėjo firminio stiliaus pagrindiniai komponentai: firminė spalva ar spalvų gama, firminis šriftas, logotipas, ženklas ir pan. (3.2, 3.3 pav.). Šis turi būti suderintas su miesto (rajono) savivaldybe.

3.5. Autobuso galinėje dalyje turi būti įkomponuotas vežėjo firmos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai (3.2 pav.).

3.6. Transporto priemonės viduje, priekyje, gerai matomoje vietoje turi būti įkomponuota informacinė lentelė (350x140 mm). Joje turi būti: vežėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris, transporto priemonės talpumas, baudos dydis už važiavimą be bilieto (3.5 pav.).

3.7. Transporto priemonės sėdynių numeriai turi būti įkomponuoti prie rankinio bagažo lentynėlės arba virš šoninio lango. Skaičių aukštis – 12 mm, neporinės vietos turi būti prie lango (3.6, 3.7 pav.).

 

3.8. Autobuso viduje numatytose vietose įkomponuojami informaciniai ženklai (kalbėti su vairuotoju draudžiama, rūkyti draudžiama, valgyti ledus salone draudžiama, avarinė anga, avarinis išėjimas išdaužus stiklą, gesintuvas, vaistinėlė, WC ir kt.). Jų dydis – 75x75 mm (3.5 pav.). Informacinis ženklas „avarinis išėjimas išdaužiant stiklą“ daromas iš permatomos plėvelės ir klijuojamas ant stiklo. Jo dydis – 60x60 mm(3.6 pav.).

3.9. Ant tolimojo susiekimo autobusų išorės bei jo viduje draudžiama talpinti reklamą, nesusijusią su vežėjo veikla.

3.10. Nereguliarių reisų ant transporto priemonės priekinės dalies ir šalia įlipimo durų turi būti rodyklės su vienu iš užrašų: “Užsakytas”, “Nereguliarus” arba “Ekskursinis”. Jų dydis analogiškas šoninei ir priekinei maršruto rodyklėms (3.4 pav.). Užrašo raidžių aukštis – 60 mm.

 

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATOS

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

01

 

 

 

Spalvos koordinatė pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą

Spalvos etalonas

Spalvų panaudojimas apipavidalinant

Automobilį

Atpažinimo juostą

Atpažinimo ženklą

Maršruto rodyklės forma

Maršruto rodyklės užrašą

Maršruto numerio forma

Maršruto numerio užrašą

Garažo numerį

Informacinio ženklo foną

Informacinio ženklo piktogramą

Informacinio ženklo piktogramos detalę

Plafoną

Plafono užrašą

Informacinės lentelės foną

Informacinės lentelės užrašą

Sėdynės numerio foną

Sėdynės numerio užrašą

Informacinio stendo foną

Informacinio stendo užrašą

1 GELTONA

0090-Y25R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RAUDONA

1090-T85R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MĖLYNA

3060-R90B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ŽALIA

2080-Q15Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JUODA

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PILKA

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALVŲ PANAUDOJIMAS APIPAVIDALINANT TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSUS

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

02

 

 

 

 

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMO SUMANYMAS

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

1

 


 

 

IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: DEŠINIOJI AUTOBUSO „IKARUS“ PUSĖ IR GALAS

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

2

 


 

 

IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: KAIRIOJI AUTOBUSO „IKARUS“ PUSĖ IR PRIEKIS

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

3

 


 

 

APIPAVIDALINIMO DETALĖS: PRIEKINĖ IR ŠONINĖ MARŠRUTO RODYKLĖS, PAPILDOMA LENTELĖ „VIETŲ NĖRA“, „GARAŽO NUMERIS“ IR INFORMACINIS ŽENKLAS „ĮLIPTI“

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

4

 


 

 

VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: INFORMACINĖS LENTELĖS APIE VEŽĖJĄ APIPAVIDALINIMAS IR INFORMACINIAI ŽENKLAI AUTOBUSO PRIEKYJE

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

5

 

 

 

 

 

VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: AVARINĖS ANGOS IR AVARINIO IŠĖJIMO APIPAVIDALINIMAS

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

6

 

 

 


 

 

VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: INTERJERO FRAGMENTAS, SĖDYNIŲ NUMERACIJA IR AVARINĖ ANGA

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

3

7

 

 

 


 

 

4.

4.1. Tarptautinio susisiekimo keleivinio transporto priemonių, kursuojančių reguliariais tarptautiniais maršrutiniais reisais, išorės informacijai apipavidalinti naudojama raudona spalva (4.1. pav.).

4.2. Transporto priemonės viduje, prie priekinio stiklo apatinės dalies turi būti įkomponuota 850x200 mm dydžio maršruto rodyklė (4.3. pav.).

4.2.1. Rodyklės fonas turi būti baltas su raudonos spalvos apvadu; užrašai rašomi raudonomis raidėmis.

4.2.2. Ant rodyklės turi būti nurodomi pradinės ir galinės (raidžių aukštis 55 mm) stočių pavadinimai. Jeigu reikia užrašomi ir svarbiausių tarpinių stočių pavadinimai. Tada pradinių ir galinių stočių pavadinimai užrašomi 45 mm aukščio raidėmis, o tarpinių stočių pavadinimai – 25 mm (4.4. pav.). Užrašai maršruto rodyklėje rašomi kabomis tų valstybių, kuriose yra pradinė ir galinė stotys.

4.3. Ant autobuso visų pusių (išskyrus galą) 100 mm aukščio skaičiais užrašomas garažo numeris (4.2, 4.3, 4.4 pav.). Skaičių spalva: šviesiame fone – juoda, tamsiame fone – balta.

4.4. Rekomenduojama, kad autobuso išorės apipavidalinimas būtų firminis, jame atsispindėtų vežėjo firminio stiliaus pagrindiniai komponentai: firmos spalva ar spalvų gama, šriftas, logotipas, ženklas ir pan. (4.2, 4.3 pav.). Jis turi būti suderinamas su minėto miesto (rajono) savivaldybės dailininku (architektu).

4.5. Autobuso galinėje dalyje turi būti įkomponuotas vežėjo firmos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai (4.2 pav.).

4.6. Transporto priemonės viduje, priekinėje dalyje, skyde virš priekinių durų turi būti įkomponuota informacinė lentelė (350x140 mm) su vežėjo pavadinimu, adresu, telefono numeriu ir transporto priemonės talpumu (4.5 pav.).

4.7. Transporto priemonės sėdynių numeriai įkomponuojami prie rankinio bagažo lentynėlės briaunos. Skaičių aukštis – 12 mm. Sėdynių neporinės vietos turi būti prie lango (4.6, 4.7 pav.).

4.8. Autobuso viduje numatytose vietose įkomponuojami informaciniai ženklai (kalbėti su vairuotoju draudžiama, rūkyti draudžiama, avarinė anga, avarinis išėjimas išmušant stiklą, gesintuvas, vaistinėlė, šiukšlinė, kava, geriamasis vanduo, WC ir kt.). Jų dydis – 75x75 mm (4.5, 4.6, 4.7 pav.). Informacinis ženklas „avarinis išėjimas išmušant stiklą“ daromas iš permatomos plėvelės ir klijuojamas ant stiklo. Jo dydis – 60x60 mm (4.6 pav.).

4.9. Tarptautinio susiekimo autobusų išorėje ir viduje draudžiama reklama, nesusijusi su vežėjo veikla.

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATOS

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

01

 

 

 

Spalvos koordinatė pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą

Spalvos etalonas

Spalvų panaudojimas apipavidalinant

Automobilį

Atpažinimo juostą

Atpažinimo ženklą

Maršruto rodyklės forma

Maršruto rodyklės užrašą

Maršruto numerio forma

Maršruto numerio užrašą

Garažo numerį

Informacinio ženklo foną

Informacinio ženklo piktogramą

Informacinio ženklo piktogramos detalę

Plafoną

Plafono užrašą

Informacinės lentelės foną

Informacinės lentelės užrašą

Sėdynės numerio foną

Sėdynės numerio užrašą

Informacinio stendo foną

Informacinio stendo užrašą

1 GELTONA

0090-Y25R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RAUDONA

1090-T85R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MĖLYNA

3060-R90B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ŽALIA

2080-Q15Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JUODA

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PILKA

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALVŲ PANAUDOJIMAS APIPAVIDALINANT TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSUS

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

02

 

 

 

 

 

TARPTAUTINIO SUSISEKIMO AUTOBUSŲ APIPAVIDALINIMO SUMANYMAS

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

1

 

 


 

 

IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: DEŠINIOJI AUTOBUSO „SETRA“ PUSĖ IR GALAS

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

2

 


 

 

IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: KAIRIOJI AUTOBUSO „SETRA“ PUSĖ IR PRIEKIS

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

3

 

 


 

 

APIPAVIDALINIMO DETALĖS: PRIEKINĖ MARŠRUTO RODYKLĖ, PAPILDOMA LENTELĖ „VIETŲ NĖRA“ IR GARAŽO NUMERIS

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

4

 

 


 

 

VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: INFORMACINĖS LENTELĖS APIE VEŽĖJĄ APIPAVIDALINIMAS IR INFORMACINIAI AUTOBUSO PRIEKYJE

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

5

 


 

 

VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: SĖDYNIŲ NUMERACIJA IR AVARINIO IŠĖJIMO ŽENKLAI

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

6

 

 

 

 


 

 

VIDAUS APIPAVIDALINIMAS: INTERJERO FRAGMENTAS SU INFORMACINIAIS ŽENKLAIS IR SĖDYNIŲ NUMERACIJA

 

TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

 

4

7

 

 

 

 

5.

5.1. Lengviesiems automobiliams – taksi dažyti iš išorės informacijai apipavidalinti naudojama geltona atpažinimo spalva (5.1 pav.) pagal tarptautinį spalvų katalogą NCS (Natural Color System), geltonos spalvos etalono koordinatė – 0090-Y25R.

Galimi 3 taksi apipavidalinimo variantai:

5.1.1. Pirmasis variantas – naudojami geltonos spalvos automobiliai, ant kurių išilgai iš abiejų pusių daromi taksi atpažinimo ženklai (5.2, 5.3 pav.).

Taksi atpažinimo ženklų kompoziciją sudaro dvi juodų šachmatų juostos; kvadratų dydis – 50x50 mm (5.6 pav.). Į šią juostą arba ant taksi automobilio priekinių durų įkomponuojamas taksi firmos pavadinimas (arba logotipas ar firminis ženklas) ir telefonas.

5.1.2. Antrasis – laikinai naudojami ne geltonos, o kitų spalvų automobiliai. Išilgai abiejų automobilio pusių daroma 150 mm pločio geltonos spalvos atpažinimo juosta. Ant šios juostos įkomponuojamas taksi atpažinimo ženklinimas ir taksi firmos pavadinimas. Pavadinimo užrašo raidės daromos juodos spalvos, 100 mm aukščio (5.4, 5.5 pav.).

Taksi atpažinimo kompozicija ir užrašai daromi kaip ir pirmajame variante (5.2, 5.3 pav.).

5.1.3. Trečiasis – laikinai naudojami ne geltonos, o tamsių spalvų automobiliai. Išilgai automobilio iš abiejų pusių daromas geltonos spalvos taksi atpažinimo ženklinimas.

Taksi atpažinimo ženklinimo kompoziciją sudaro dvi šachmatų juostos. Geltonų kvadratų dydis – 50x50 mm (5.6 pav.). Į šią juostą įkomponuojamas taksi firmos pavadinimas (arba logotipas ar firminis ženklas) ir telefonas. Užrašo raidės ir skaičiai daromi geltonos spalvos, 100 mm aukščio (5.6 pav.)

5.1.4. Lengvųjų automobilių – taksi apipavidalinimo variantą nustato miesto (rajono) savivaldybė, išduodanti licencijas vežti keleivius taksi.

5.2. Lengvasis automobilis – taksi privalo turėti mažą geltonos spalvos atpažinimo plafoną (plafono tipas „M-1”, standarto žymuo ĮST 2324773.02.1997) (1.9 pav.) ar plafoną tipo „M-2”, standarto žymuo ĮST 4749527-01:1997) (1.10 pav.).

5.2.1. Plafono priekyje turi būti juodomis raidėmis užrašas „TAKSI“ (užrašo raidžių aukštis – 70 mm), kitoje plafono pusėje per vidurį turi būti taksi firmos pavadinimas ir telefonas (užrašų raidžių ir skaičių aukštis – 30 mm) (5.7 pav.).

 

5.2.2. Kai kuriais atvejais miesto (rajono) savivaldybė gali leisti naudoti ir ilgą siaurą geltonos spalvos plafoną (plafono tipas „D-1“, standarto žymuo: ĮST 2324773.03.1997) (1.7, 1.8 pav.).

5.2.3. Plafono priekyje turi būti juodomis raidėmis užrašas „TAKSI“ (užrašo raidžių aukštis – 70 mm), kitoje plafono pusėje per vidurį turi būti taksi firmos pavadinimas ir telefonas (užrašų raidžių ir skaičių aukštis – 30 mm), o šonuose – juodos spalvos taksi atpažinimo ženklas (5.9, 5.10 pav.).

Atpažinimo ženklo kompozicija sudaro dvi šachmatų juostos (viršutinėje ir apatinėje juostose po 6 juodus kvadratus. Juodų kvadratų dydis – 35x35 mm) (5.9 pav.).

Tačiau viename mieste (rajone) lengvieji automobiliai – taksi turi turėti vieno tipo plafonus.

5.2.4. Plafonas pritvirtinamas skersai automobilio stogo, per vidurį rėmo, esančio tarp pirmojo ir antrojo lango.

5.2.5. Plafono užrašas „TAKSI“ turi būti apšviečiamas, kai taksi yra laisvas; plafono apšvietimas turi būti valdomas taksometro įjungimu.

5.3. Lengvajame automobilyje – taksi be apšviečiamo plafono leidžiama įrengti šviečiantį žalios ir raudonos spalvos švyturėlį, įkomponuotą priekinio lango viršutiniame dešiniajame kampe. Kai taksi yra laisvas – dega žalios spalvos švyturėlis, o kai užimtas – raudonos. Šis švyturėlis turi būti valdomas taksometro įjungimu.

5.4. Taksometras turi būti įtvirtintas taksi salono priekiniame skyde, keleiviams gerai matomoje vietoje. Tam gali būti panaudotas radijo, magnetofono lizdas ar pan.

5.5. Taksi salono priekiniame skyde, dešinėje pusėje įkomponuojama informacinė lentelė apie vežėją: firmos pavadinimas ir adresas, licencijos numeris ir tarifas už paslaugas. Lentelės daromos 210x90mm, šviesiai pilkos spalvos (5.11 pav.).

5.6. Ant lengvojo automobilio – taksi išorėje ir viduje talpinti kokią nors reklamą, nesusijusią su vežėjo veikla draudžiama.

 

 

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ - TAKSI APIPAVIDALINIMO NUOSTATOS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

01

 

 

 

 

Spalvos koordinatė pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą

Spalvos etalonas

Spalvų panaudojimas apipavidalinant

Automobilį

Atpažinimo juostą

Atpažinimo ženklą

Maršruto rodyklės forma

Maršruto rodyklės užrašą

Maršruto numerio forma

Maršruto numerio užrašą

Garažo numerį

Informacinio ženklo foną

Informacinio ženklo piktogramą

Informacinio ženklo piktogramos detalę

Plafoną

Plafono užrašą

Informacinės lentelės foną

Informacinės lentelės užrašą

Sėdynės numerio foną

Sėdynės numerio užrašą

Informacinio stendo foną

Informacinio stendo užrašą

1 GELTONA

0090-Y25R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RAUDONA

1090-T85R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MĖLYNA

3060-R90B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ŽALIA

2080-Q15Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JUODA

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PILKA

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALVŲ PANAUDOJIMAS APIPAVIDALINANT LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS - TAKSI

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

02

 

 

 

 

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO – TAKSI APIPAVIDALINIMO SUMANYMAS

PIRMASIS, ANTRASIS IR TREČIASIS AUTOMOBILIO APIPAVIDALINIMO VARIANTAI

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

1

 


 

 

PIRMASIS TAKSI APIPAVIDALINIMO VARIANTAS: NAUDOJAMI GELTONOS SPALVOS AUTOMOBILIAI. DEŠINIOJI PUSĖ IR PRIEKIS

TREČIASIS TAKSI APIPAVIDALINIMO VARIANTAS: NAUDOJAMI NE GELTONOS SPALVOS, O TAMSIŲ SPALVŲ AUTOMOBILIAI

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

2

 

 

 


 

 

PIRMASIS TAKSI APIPAVIDALINIMO VARIANTAS: NAUDOJAMI GELTONOS SPALVOS AUTOMOBILIAI. KAIRIOJI PUSĖ IR GALAS

TREČIASIS TAKSI APIPAVIDALINIMO VARIANTAS: NAUDOJAMI NE GELTONOS SPALVOS, O TAMSIŲ SPALVŲ AUTOMOBILIAI

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

3

 

 

 


 

 

ANTRASIS TAKSI APIPAVIDALINIMO VARIANTAS: LAIKINAI NAUDOJAMI NE GELTONOS, O KITŲ SPALVŲ AUTOMOBILIAI. DEŠINIOJI PUSĖ IR PRIEKIS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

4

 

 


 

 

ANTRASIS TAKSI APIPAVIDALINIMO VARIANTAS: LAIKINAI NAUDOJAMI NE GELTONOS, O KITŲ SPALVŲ AUTOMOBILIAI. KAIRIOJI PUSĖ IR GALAS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

5

 


 

 

PIRMOJO, ANTROJO IR TREČIOJO TAKSI APIPAVIDALINIMO VARIANTŲ DETALĖS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

6

 

 


 

 

MAŽOJO ATPAŽINIMO PLAFONO „M-1“ APIPAVIDALINIMAS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

7

 

 


 

 

MAŽOJO ATPAŽINIMO PLAFONO „M-2“ APIPAVIDALINIMAS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

8

 

 


 

 

ILGOJO ATPAŽINIMO PLAFONO „D-1“ APIPAVIDALINIMAS. PIRMASIS VARIANTAS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

9

 


 

 

ILGOJO ATPAŽINIMO PLAFONO „D-1“ APIPAVIDALINIMAS. ANTRASIS VARIANTAS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

10

 


 

 

INFORMACINĖS KORTELĖS APIE VEŽĖJĄ APIPAVIDALINIMAS

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO - TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

5

11

 

 

 

 


 

6.

6.1. Maršrutinio taksi transporto priemonių, kursuojančių miesto reguliariais reisais, išorės apipavidalinimui naudojama geltona atpažinimo spalva (6.1 pav.).

6.2. Transporto priemonėse, priekyje (dešinėje apatinėje lango dalyje) ir gale (dešinėje apatinėje lango dalyje) turi būti maršruto numeris. Maršruto numerio lentelės dydis – 220x250 mm. Lentelės fono spalva – geltona, o skaičiai juodi, 120 mm aukščio (6.5 pav.). Jei maršrutinis numeris iš trijų skaičių, jų aukštis turi būti 100 mm. Maršruto numerio lentelė tvirtinama specialiais laikikliais.

6.3. Išilgai transporto priemonės šonų iš abiejų pusių po langais daroma 200 mm pločio geltona atpažinimo juosta, ant kurios talpinami informaciniai ženklai ir šachmatinis atpažinimo ženklas (6.5 pav.).

6.4. Transporto priemonėse, šalia įlipimo durų turi būti maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai. Maršruto rodyklė turi būti įkomponuota atpažinimo juostoje. Kai kuriais atvejais, leidus miesto (rajono) savivaldybei, ji gali būti įkomponuota lango apatinėje dalyje iš vidaus pusės (6.5 pav.). Rodyklės maršruto numeris – juodi skaičiai geltoname fone, o maršruto stotelių - juodos raidės baltame fone. Rodyklės dydis – 850x180 mm.

6.5. Maršrutinis taksi privalo turėti ilgą siaurą geltonos spalvos atpažinimo plafoną (plafono tipas „D-1“, standarto žymuo: ĮST 2324773.03.1997) (1.7, 1.8 pav.).

6.5.1. Plafono priekyje turi būti užrašas juodomis raidėmis „MARŠRUTINIS TAKSI“ (užrašo raidžių aukštis – 60 mm), kitoje plafono šachmatinis atpažinimo ženklas.

6.5.2. Atpažinimo ženklinimo kompozicija sudaro dvi šachmatų juostos (viršutinėje juostose 11 juodų kvadratų, apatinėje – 12 juodų kvadratų. Juodų kvadratų aukštis – 35x35 mm) (6.6 pav.).

6.5.3. Plafonas tvirtinamas skersai automobilio stogo, per vidurį rėmo, esančio tarp pirmojo ir antrojo lango. Plafonas turi būti apšviečiamas; apšvietimą įjungia vairuotojas.

6.6. Transporto priemonėse ant priekinių durų gali būti užrašytas maršrutinio taksi firmos pavadinimas (arba firmos logotipas, ar firmos ženklas), adresas ir telefonas (6.2 pav.).

 

 

6.7. Maršrutinio taksi salono priekiniame skyde, dešinėje pusėje įkomponuojama informacinė lentelė apie vežėją: firmos pavadinimas ir adresas, licencijos numeris ir galiojimo data, firmos atsakingos tarnybos telefono numeris bei tarifas už važiavimą. Lentelė daroma 210x90 mm, šviesiai pilkos spalvos (6.7 pav.).

6.8. Draudžiama maršrutinio taksi išorėje bei jo viduje talpinti kokią nors reklamą, nesusijusią su vežėjo veikla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMO NUOSTATOS

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

01

 

 

 

 

Spalvos koordinatė pagal tarptautinės spalvų sistemos NCS (Natural Color System) katalogą

Spalvos etalonas

Spalvų panaudojimas apipavidalinant

Automobilį

Atpažinimo juostą

Atpažinimo ženklą

Maršruto rodyklės forma

Maršruto rodyklės užrašą

Maršruto numerio forma

Maršruto numerio užrašą

Garažo numerį

Informacinio ženklo foną

Informacinio ženklo piktogramą

Informacinio ženklo piktogramos detalę

Plafoną

Plafono užrašą

Informacinės lentelės foną

Informacinės lentelės užrašą

Sėdynės numerio foną

Sėdynės numerio užrašą

Informacinio stendo foną

Informacinio stendo užrašą

1 GELTONA

0090-Y25R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RAUDONA

1090-T85R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MĖLYNA

3060-R90B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ŽALIA

2080-Q15Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JUODA

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PILKA

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALVŲ PANAUDOJIMAS APIPAVIDALINANT MARŠRUTINIUS TAKSI

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

02

 

 

 

 

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMO SUMANYMAS

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

1

 

 


 

 

IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: DEŠINIOJI MARŠRUTINIO TAKSI PUSĖ IR PRIEKIS

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

2

 

 


 

 

IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: KAIRIOJI MARŠRUTINIO TAKSI PUSĖ IR GALAS

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

3

 


 

 

IŠORĖS APIPAVIDALINIMAS: DEŠINIOJI MARŠRUTINIO TAKSI PUSĖ IR PRIEKIS (PAGALBINIS VARIANTAS)

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

4

 


 

 

APIPAVIDALINIMO DETALĖS: MARŠRUTO NUMERIS, MARŠRUTO ATPAŽINIMO JUOSTA SU ATPAŽINIMO ŽENKLINIMU

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

5

 

 


 

 

ATPAŽINIMO PLAFONO „D-1“ APIPAVIDALINIMAS

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

6

 


 

 

INFORMACINĖS LENTELĖS APIE VEŽĖJĄ APIPAVIDALINIMAS

 

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

 

6

7

 

 

______________