Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGSĖJO 4 D. NUTARIMO NR. 952 „DĖL ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INFORMACINĖSE SISTEMOSE“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 4 d. Nr. 519

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Bendruosius elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir išdėstyti 7 punktą taip:

7. Šių Reikalavimų 6.2–6.4 punktuose nurodytus dokumentus (toliau vadinama – saugos politiką įgyvendinantys dokumentai) tvirtina informacinės sistemos valdytojas po to, kai patvirtina su Vidaus reikalų ministerija suderintus nuostatus. Išimtiniais atvejais, kai informacinė sistema steigiama kelių pavaldumu nesusijusių valstybės institucijų, sprendimą dėl šių Reikalavimų 6.1–6.4 punktuose nurodytų dokumentų tvirtinimo gali priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybė sprendime gali nustatyti kitokias, nenustatytas šiuose Reikalavimuose, informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo pareigas, susijusias su tvarkos aprašų, taisyklių ir planų, nurodytų šių Reikalavimų 21, 24, 32, 33 ir 39 punktuose, rengimu ir tvirtinimu.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                         RASA JUKNEVIČIENĖ