LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. vasario 8 d. Nr. 194

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 72-2548; 2002, Nr. 2-67):

1. Šiais 3.165–3.169 punktais:

3.165. licencijos perduoti elektros energiją 1200 litų išdavimą

3.166. licencijos skirstyti elektros energiją 1200 litų išdavimą

3.167. visuomeninio elektros energijos 1200 litų tiekėjo licencijos išdavimą

3.168. nepriklausomo elektros energijos 1200 litų tiekėjo licencijos išdavimą

3.169. rinkos operatoriaus licencijos 1200 litų išdavimą“.

2. Pastraipą „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos“ šiais 4.339–4.342 punktais (ankstesniuosius 4.339–4. 349 punktus laikant 4.343–4.353 punktais):

4.339. licencijos perduoti elektros energiją 800 litų pakeitimą

4.340. licencijos skirstyti elektros energiją 800 litų pakeitimą

4.341. visuomeninio elektros energijos 800 litų tiekėjo licencijos pakeitimą

4.342. nepriklausomo elektros energijos 800 litų tiekėjo licencijos pakeitimą.“

3. Pastraipą „Ūkio ministerijos“ šiuo 4.354 punktu (ankstesnįjį 4.350 punktą laikant 4.355 punktu):

4.354. rinkos operatoriaus licencijos 1000 litų pakeitimą“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                                          PETRAS ČĖSNA