LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 3-511

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 5 dalimi (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2009, Nr. 154-6952),

pakeičiu Autobusų stočių veiklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-248), ir išdėstau 29 punktą taip:

29. Autobusų stotyse paslaugų teikimo vežėjams tarifus nustato paslaugų teikėjai. Autobusų stotys visiems vežėjams, vežantiems keleivius tos pačios susisiekimo rūšies (vietinio (priemiestinio), tolimojo arba tarptautinio susisiekimo) maršrutais, taiko vienodus paslaugų tarifus.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis