VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2005 M. LAPKRIČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1S-46 „DĖL KOMPIUTERIŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. lapkričio 30 d. Nr. 1S-48

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 123-5579) 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1S-46 patvirtintų Kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijų (Žin., 2005, Nr. 132-4777) 4 punktą ir išdėstau jį taip:

4. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje draudžiama nurodyti konkrečią prekę, gamintoją (pavyzdžiui, AMD, Intel) ar tiekimo šaltinį, gamybos procesą, prekės ženklą (pavyzdžiui, Athlon™ 64, Intel® Pentium® 4), patentą, kilmės šalį ar bet kokią kitą potencialiai diskriminacinę charakteristiką.“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      RIMGAUDAS VAIČIULIS