LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1154

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 52-2343; 2004, Nr. 107-3989):

1.1. Išdėstyti 3.3 punktą taip:

„3.3.

licencijos importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines pirotechnikos priemones:

 

3.3.1.

išdavimą

200 litų

3.3.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 3.31 punktą.

1.3. Išdėstyti 3.138 punktą taip:

„3.138.

licencijos gaminti civilines pirotechnikos priemones:

 

3.138.1.

išdavimą

200 litų

3.138.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

1.4. Papildyti šiais 4.2.8 ir 4.2.9 punktais:

„4.2.8.

įvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.9.

išvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų“.

1.5. Išdėstyti 4.4 punktą taip:

„4.4.

leidimo gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose:

 

4.4.1.

išdavimą

200 litų

4.4.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2080 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 124-5655) 1.3 punktą.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Finansų ministras                                                                      Algirdas Butkevičius