Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU, PRIPAŽINIMO ĮGYVENDINIMO

 

2013 m. sausio 23 d. Nr. 54

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo (Žin., 2012, Nr. 118-5945), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Paskirti Studijų kokybės vertinimo centrą kompetentinga institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo, 2 straipsnio 3 dalies įgyvendinimą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                               DAINIUS PAVALKIS

 

_________________