LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ 5.4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

1999 m. gruodžio 3 d. Nr. 1359

Vilnius

 

Atsižvelgdama į esamą ekonominę bei finansinę būklę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 1998, Nr. 37-977) 5.4 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                        ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                                    IRENA DEGUTIENĖ