LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 717 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) SIUNTIMO PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS RIBOJIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1995 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 1088

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1084), 2 ir 3 punktus išdėstyti taip:

2. Vertybiniai popieriai (pagal Finansų ministerijos patvirtintą sąrašą).

3. Kelionės čekiai (draudžiama siųsti tik paprastomis pašto siuntomis)“.

 

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR

SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                        MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                 ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS