LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NACIONALINIO TELEFONO RYŠIO NUMERACIJOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2001 m. birželio 6 d. Nr. 681

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548) 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. telefono ryšio numeriai, kuriuos telekomunikacijų operatoriai naudojo iki šio nutarimo įsigaliojimo, gali būti naudojami iki Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytos datos;

2.2. Nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą kontroliuoja, prižiūri, jo diegimo etapus nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                            Jonas Lionginas

 

Susisiekimo ministras                                                                  Dailis Barakauskas

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 681

 

NACIONALINIS TELEFONO RYŠIO NUMERACIJOS PLANAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis planas reglamentuoja naudojamų telekomunikacijų tinkluose telefono ryšio numerių paskirtį ir struktūrą.

2. Šis planas atviras – skambinant telekomunikacijų tinklo geografinės zonos, turinčios vienodą paskirties kodą, viduje renkamas tik abonento numeris, tarpmiestinis prefiksas ir paskirties kodas nerenkami, o skambinant į kitą telekomunikacijų tinklo geografinę zoną turi būti renkamas tarpmiestinis prefiksas, paskirties kodas ir abonento numeris.

3. Numeracijos erdvė 2XX XXXX (ženklas X šiame dokumente – bet kuris skaitmuo nuo 0 iki 9) Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu gali būti skirta ne tik fiksuoto telefono ryšio paslaugoms teikti.

4. Telekomunikacijų operatoriai numerius 13XX, 14XX, 15XX, 16XX gali naudoti savo nuožiūra jiems priklausančiuose bendruosiuose telekomunikacijų tinkluose.

 

II. Tarptautinio telefono ryšio numerio struktūra

 

5. Tarptautinį telefono ryšio numerį sudaro valstybės kodas ir 8 skaitmenų nacionalinis (reikšminis) numeris.

6. Nacionalinį (reikšminį) numerį sudaro 3 skaitmenų paskirties kodas ir 5 skaitmenų abonento numeris.

 

III. Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano schema

 

7. Bendroji numeracijos plano struktūra:

 

Numeriai

Paskirtis

Numerio tipas

7.1.

0

tarpmiestinis prefiksas

 

7.2.

00

tarptautinis prefiksas

 

7.3.

1XX(X)

trumpieji telefono ryšio numeriai

negeografinis

7.4.

2XX XXXXX

rezervuota

 

7.5.

3XX XXXXX

fiksuoto telefono ryšio tinklų abonentų numeriai

geografinis

7.6.

4XX XXXXX

fiksuoto telefono ryšio tinklų abonentų numeriai

geografinis

7.7.

5XX XXXXX

fiksuoto telefono ryšio tinklų abonentų numeriai

geografinis

7.8.

6XX XXXXX

judriojo radijo ryšio tinklų abonentų numeriai

negeografinis

7.9.

7XX XXXXX

paslaugos (universalaus numerio ir panašios)

negeografinis

7.10.

8XX XXXXX

paslaugos (nemokamo pokalbio ir panašios)

negeografinis

7.11.

9XX XXXXX

paslaugos (padidintos vertės ir panašios)

negeografinis

 

8. Trumpieji telefono ryšio numeriai – 100(0)–199(9):

 

Numeris

Numerio paskirtis

Numerio naudojimo aprėptis

8.1.

10XX

telekomunikacijų operatoriaus kodas

Lietuvos Respublika (LR)

8.2.

11X

specialiosios paslaugos:

 

8.2.1.

110

rezervuota

 

8.2.2.

111

rezervuota

 

8.2.3.

112

vienas pagalbos telefono numeris

LR, privalomas kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.2.4.

113

rezervuota

 

8.2.5.

114

rezervuota

 

8.2.6.

115

rezervuota

 

8.2.7.

116

rezervuota

 

8.2.8.

117

klientų aptarnavimas

LR, kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.2.9.

118

tinklo informacinė tarnyba

LR, kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.2.10.

119

tinklo gedimų registravimas, taisymas

LR, kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.3.

12X

rezervuota

 

8.4.

13XX

pristatymo paslaugų teikėjams (rekomenduojama)

vietinis (rajono ribose) arba LR, kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.5.

14XX

transporto paslaugų teikėjams (rekomenduojama)

vietinis (rajono ribose) arba LR, kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.6.

15XX

informacinių paslaugų teikėjams (rekomenduojama)

vietinis (rajono ribose) arba LR, kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.7.

16XX

netelekomunikacinių paslaugų teikėjams (rekomenduojama)

vietinis (rajono ribose) arba LR, kiekviename bendrajame telekomunikacijų tinkle

8.8.

17X

rezervuota

 

8.9.

18XX

netelekomunikacinių paslaugų teikėjams

vietinis (rajono ribose) arba LR, bendras visiems bendriesiems telekomunikacijų tinklams

8.10.

19X

rezervuota

 

 

9. Fiksuoto telefono ryšio tinklų numeriai (200 00000–599 99999):

 

Numeris

Paskirtis

9.1.

2XX XXXXX

rezervuota

9.2.

30X XXXXX

rezervuota

9.3.

310 XXXXX

Varėnos rajono numeracija

9.4.

311 XXXXX

rezervuota

9.5.

312 XXXXX

rezervuota

9.6.

313 XXXXX

Druskininkų rajono numeracija

9.7.

314 XXXXX

rezervuota

9.8.

315 XXXXX

Alytaus rajono numeracija

9.9.

316 XXXXX

rezervuota

9.10.

317 XXXXX

rezervuota

9.11.

318 XXXXX

Lazdijų rajono numeracija

9.12.

319 XXXXX

Prienų rajono ir Birštono miesto numeracija

9.13.

32X XXXXX

rezervuota

9.14.

33X XXXXX

rezervuota

9.15.

340 XXXXX

Ukmergės rajono numeracija

9.16.

341 XXXXX

rezervuota

9.17.

342 XXXXX

Vilkaviškio rajono numeracija

9.18.

343 XXXXX

Marijampolės rajono numeracija

9.19.

344 XXXXX

rezervuota

9.20.

345 XXXXX

Šakių rajono numeracija

9.21.

346 XXXXX

Kaišiadorių rajono numeracija

9.22.

347 XXXXX

Kėdainių rajono numeracija

9.23.

348 XXXXX

rezervuota

9.24.

349 XXXXX

Jonavos rajono numeracija

9.25.

35X XXXXX

rezervuota

9.26.

36X XXXXX

rezervuota

9.27.

37X XXXXX

Kauno rajono numeracija

9.28.

380 XXXXX

Šalčininkų rajono numeracija

9.29.

381 XXXXX

Anykščių rajono numeracija

9.30.

382 XXXXX

Širvintų rajono numeracija

9.31.

383 XXXXX

Molėtų rajono numeracija

9.32.

384 XXXXX

rezervuota

9.33.

385 XXXXX

Zarasų rajono numeracija

9.34.

386 XXXXX

Ignalinos rajono ir Visagino miesto numeracija

9.35.

387 XXXXX

Švenčionių rajono numeracija

9.36.

388 XXXXX

rezervuota

9.37.

389 XXXXX

Utenos rajono numeracija

9.38.

39X XXXXX

rezervuota

9.39.

40X XXXXX

rezervuota

9.40.

41X XXXXX

Šiaulių rajono numeracija

9.41.

420 XXXXX

rezervuota

9.42.

421 XXXXX

Pakruojo rajono numeracija

9.43.

422 XXXXX

Radviliškio rajono numeracija

9.44.

423 XXXXX

rezervuota

9.45.

424 XXXXX

rezervuota

9.46.

425 XXXXX

Akmenės rajono numeracija

9.47.

426 XXXXX

Joniškio rajono numeracija

9.48.

427 XXXXX

Kelmės rajono numeracija

9.49.

428 XXXXX

Raseinių rajono numeracija

9.50.

429 XXXXX

rezervuota

9.51.

43X XXXXX

rezervuota

9.52.

440 XXXXX

Skuodo rajono numeracija

9.53.

441 XXXXX

Šilutės rajono numeracija

9.54.

442 XXXXX

rezervuota

9.55.

443 XXXXX

Mažeikių rajono numeracija

9.56.

444 XXXXX

Telšių rajono numeracija

9.57.

445 XXXXX

Kretingos rajono numeracija

9.58.

446 XXXXX

Tauragės rajono numeracija

9.59.

447 XXXXX

Jurbarko rajono numeracija

9.60.

448 XXXXX

Plungės rajono numeracija

9.61.

449 XXXXX

Šilalės rajono numeracija

9.62.

450 XXXXX

Biržų rajono numeracija

9.63.

451 XXXXX

Pasvalio rajono numeracija

9.64.

452 XXXXX

rezervuota

9.65.

453 XXXXX

rezervuota

9.66.

454 XXXXX

Panevėžio rajono numeracija

9.67.

455 XXXXX

Panevėžio rajono numeracija

9.68.

456 XXXXX

rezervuota

9.69.

457 XXXXX

rezervuota

9.70.

458 XXXXX

Rokiškio rajono numeracija

9.71.

459 XXXXX

Kupiškio rajono numeracija

9.72.

460 XXXXX

Palangos miesto numeracija

9.73.

461 XXXXX

rezervuota

9.74.

462 XXXXX

Klaipėdos rajono numeracija

9.75.

463 XXXXX

Klaipėdos rajono numeracija

9.76.

464 XXXXX

Klaipėdos rajono numeracija

9.77.

465 XXXXX

rezervuota

9.78.

466 XXXXX

rezervuota

9.79.

467 XXXXX

rezervuota

9.80.

468 XXXXX

rezervuota

9.81.

469 XXXXX

Neringos miestas

9.82.

47X XXXXX

rezervuota

9.83.

48X XXXXX

rezervuota

9.84.

49X XXXXX

rezervuota

9.85.

50X XXXXX

rezervuota

9.86.

51X XXXXX

rezervuota

9.87.

520 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.88.

521 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.89.

522 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.90.

523 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.91.

524 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.92.

525 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.93.

526 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.94.

527 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.95.

528 XXXXX

Trakų rajono numeracija

9.96.

529 XXXXX

Vilniaus rajono numeracija

9.97.

53X XXXXX

rezervuota Vilniaus rajonui

9.98.

54X XXXXX

rezervuota Vilniaus rajonui

9.99.

55X XXXXX

rezervuota Vilniaus rajonui

9.100.

56X XXXXX

rezervuota Vilniaus rajonui

9.101.

57X XXXXX

rezervuota Vilniaus rajonui

9.102.

58X XXXXX

rezervuota

9.103.

59X XXXXX

rezervuota

 

10. Judriojo radijo ryšio tinklų numeriai (600 00000–699 99999):

 

Numeriai

Paskirtis

10.1.

60X XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.2.

61X XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.3.

62X XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.4.

63X XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.5.

64X XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.6.

65X XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.7.

66X XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.8.

670 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.9.

671 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.10.

672 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.11.

673 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.12.

674 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.13.

675 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.14.

676 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.15.

677 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.16.

678 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.17.

679 XXXXX

radijo ieškos operatorius

10.18.

680 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.19.

681 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.20.

682 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.21.

683 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.22.

684 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.23.

685 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.24.

686 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.25.

687 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.26.

688 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.27.

689 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.28.

690 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.29.

691 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.30.

692 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.31.

693 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.32.

694 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.33.

695 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.34.

696 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.35.

697 XXXXX

rezervuota judriojo radijo ryšio operatoriui

10.36.

698 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

10.37.

699 XXXXX

GSM/DCS judriojo radijo ryšio operatorius

 

11. Paslaugų numeriai (700 00000–999 99999):

 

Numeris

Paslauga

11.1.

700 XXXXX

universalus numeris

11.2.

701 XXXXX

rezervuota

11.3.

702 XXXXX

rezervuota

11.4.

703 XXXXX

rezervuota

11.5.

704 XXXXX

rezervuota

11.6.

705 XXXXX

balsavimo telefonu paslaugos

11.7.

706 XXXXX

rezervuota

11.8.

707 XXXXX

įmonių tinklai

11.9.

708 XXXXX

įmonių tinklai

11.10.

709 XXXXX

įmonių tinklai

11.11.

71X XXXXX

rezervuota įmonių tinklams

11.12.

72X XXXXX

rezervuota

11.13.

73X XXXXX

rezervuota

11.14.

74X XXXXX

rezervuota

11.15.

75X XXXXX

rezervuota

11.16.

76X XXXXX

rezervuota

11.17.

77X XXXXX

rezervuota

11.18.

78X XXXXX

rezervuota

11.19.

79X XXXXX

rezervuota

11.20.

800 XXXXX

nemokamo pokalbio paslauga

11.21.

801 XXXXX

tiesioginio rinkimo interneto paslaugos

11.22.

802 XXXXX

automatinis pokalbis kito sąskaita

11.23.

803 XXXXX

nemokamo pokalbio paslauga

11.24.

804 XXXXX

nemokamo pokalbio paslauga

11.25.

805 XXXXX

nemokamo pokalbio paslauga

11.26.

806 XXXXX

nemokamo pokalbio paslauga

11.27.

807 XXXXX

nemokamo pokalbio paslauga

11.28.

808 XXXXX

padalyto mokėjimo paslauga

11.29.

809 XXXXX

nemokamo pokalbio paslauga

11.30.

81X XXXXX

rezervuota

11.31.

82X XXXXX

rezervuota

11.32.

83X XXXXX

rezervuota

11.33.

84X XXXXX

rezervuota

11.34.

85X XXXXX

rezervuota

11.35.

86X XXXXX

rezervuota

11.36.

87X XXXXX

rezervuota

11.37.

88X XXXXX

rezervuota

11.38.

89X XXXXX

rezervuota

11.39.

900 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.40.

901 XXXXX

tiesioginio rinkimo interneto paslaugos

11.41.

902 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.42.

903 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.43.

904 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.44.

905 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.45.

906 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.46.

907 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.47.

908 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.48.

909 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.49.

91X XXXXX

rezervuota

11.50.

92X XXXXX

rezervuota

11.51.

93X XXXXX

rezervuota

11.52.

94X XXXXX

rezervuota

11.53.

95X XXXXX

rezervuota

11.54.

96X XXXXX

rezervuota

11.55.

97X XXXXX

rezervuota

11.56.

98X XXXXX

rezervuota

11.57.

990 XXXXX

padidinto tarifo paslaugos

11.58.

991 XXXXX

rezervuota

11.59.

992 XXXXX

rezervuota

11.60.

993 XXXXX

rezervuota

11.61.

994 XXXXX

rezervuota

11.62.

995 XXXXX

rezervuota

11.63.

996 XXXXX

rezervuota

11.64.

997 XXXXX

rezervuota

11.65.

998 XXXXX

rezervuota

11.66.

999 XXXXX

rezervuota

______________