LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-671 „DĖL PIENO TYRIMO UŽDUOČIŲ IR TYRIMO KAINŲ APMOKĖJIMO VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-591

Vilnius

 

Vadovaudamasi Pieno supirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 (Žin., 2001, Nr. 40-1406; 2003, Nr. 60-2739; 2005, Nr. 135-4868),

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-671 „Dėl pieno tyrimo užduočių ir tyrimo kainų apmokėjimo valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 185-6865):

1.1. įrašau preambulėje po oficialaus paskelbimo šaltinio „2003, Nr. 60-2739“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2005, Nr. 135-4868“;

1.2. išdėstau 2.1 punktą taip:

2.1. privalomųjų tyrimų (Lt už tyrimą be PVM) apmokėjimo kainų pasiskirstymą:

 

Apmoka

Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių – 1,20 Lt

Bendro bakterinio užterštumo – 1,99 Lt

Inhibitorinių (slopinančiųjų) medžiagų – 1,19 Lt

Užšalimo temperatūros – 1,22 Lt

ŽŪM iš Kaimo rėmimo programos

0,5

1,25

0,6

pieno perdirbimo įmonės

0,35

0,74

0,59

1,22

pardavėjai

0,35

tyrimų periodiškumas per mėnesį

3

2

2

0,167

(1 k./pusmetį)

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas