CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ, KURIEMS TURI BŪTI ATLIKTAS PRELIMINARUS ĮTAKOS SAUGAI VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 29 d. Nr. 4R-84

Vilnius

 

Vadovaudamasis Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo nuostatų, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 4R-135 (Žin., 2006, Nr. 67-2477; 2008, Nr. 7-269; 2009 Nr. 14-577; 2012, Nr. 3-98) 43 punktu,

t v i r t i n u VĮ „Oro navigacija“ techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4R-84

 

VĮ „ORO NAVIGACIJA“

techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašas

 

Automatizuota skrydžių valdymo įranga

 

Automatizuotos skrydžių valdymo įrangos techninės priežiūros darbai Vilniuje (Eurocat X), Kaune (ALS 2.1), Palangoje (Eurocat 200), susiję su:

– skrydžių valdymo įrangos vienos darbo vietos išjungimu (Palangoje (TK4, TK5, TP6), Kaune (TP4, TP5, TP6));

– skrydžių valdymo įrangos programinės įrangos bylų tvarkymu (Palangoje TK3 (TP3);

– akumuliatorių baterijų atjungimu ar keitimu (Palangoje TK6 (TP3), TK7 (TPS), Kaune (TP5, TP6));

– skrydžių valdymo įrangos duomenų bazės tvarkymu ir žemėlapių keitimu.

 

Radiolokatorių įranga

 

Pirminio (PSR URAL) ir antrinio (IRS 20MP/S) radiolokatorių Vilniuje, pirminio (PSR MORAVA) ir antrinio (IRS 20MP/S) radiolokatorių Palangoje ir Kaune techninės priežiūros darbai, susiję su:

– antenos sustabdymu arba atjungimu;

– elektros maitinimo atjungimu;

– duomenų perdavimo kanalo atjungimu.

Aerodromo eismo apžvalgos radaro SMR-10/CW Vilniuje techninės priežiūros darbai, susiję su:

– antenos sustabdymu arba atjungimu;

– elektros maitinimo atjungimu;

– duomenų perdavimo kanalo atjungimu.

 

Navigacinė įranga

 

Techninės priežiūros darbai, susiję su:

Tūpimo pagal prietaisus (ILS/DME) sistemos:

a) Kurso radijo švyturio (LLZ) įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-2, TP-3, TP-4 (Kaunas);

– periodine technine priežiūra TP-6;

– periodine technine priežiūra TP-5;

– skrydžių bandymais.

b) Tūptinės radijo švyturio (GP) įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-2, TP-3, TP-4 (Kaunas);

– periodine technine priežiūra TP-6;

– periodine technine priežiūra TP-5;

– skrydžių bandymais.

 

Tolimačio radijo švyturio (DME) įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-5, TP-6.

 

Visakrypčio radijo švyturio DVOR/DME įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-3 (Kaunas);

– periodine technine priežiūra TP-5;

– periodine technine priežiūra TP-6.

 

Tolimačio radijo švyturio (DME) įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-5, TP-6.

 

Nekryptinio radijo švyturio (NDB) įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-5,

– periodine technine priežiūra TP-6.

 

Automatinio radijo pelengatoriaus (ARP) įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-5;

– periodine technine priežiūra TP-6.

 

Viduriniojo ženklinamojo radijo švyturio (Kaunas) įrangos:

– periodine technine priežiūra TP-3;

– periodine technine priežiūra TP-4.

 

Radijo ryšių įranga

 

Techninės priežiūros darbai, susiję su:

Radijo siųstuvų TA-7450 JOTRON įrangos Vilniuje, Kaune ir Palangoje:

– periodine technine priežiūra (Vilniuje TP6, Kaune TP6, Palangoje TK2 (TP6));

– antenų ir kabelių atjungimu Kaune ir Palangoje (Kaune TP6, Palangoje TK3 (TP6));

Radijo imtuvų RA-7202 JOTRON įrangos Vilniuje, Kaune ir Palangoje:

– periodine technine priežiūra (Vilniuje TP6, Kaune TP6, Palangoje TK10 (TP6));

– antenų ir kabelių atjungimu Kaune ir Palangoje (Kaune TP6, Palangoje TK9 (TP6)).

 

Energetikos objektai

 

Techninės priežiūros darbai, susiję su:

– elektros generatoriaus periodine technine priežiūra TP-2, TP-3, TP-5, TP-6 (Palangoje TP-P, TP-M);

– elektros pastočių priežiūros darbais (kartą per metus);

– įvadinių paskirstymo spintų priežiūros darbais (kartą per metus);

– įvadinių kabelių priežiūros darbais (kartą per metus);

– vidinių garantinio tinklo kabelių priežiūros darbais (kartą per metus);

– ryšių kabelių priežiūros darbais (kartą per metus).

 

_________________