LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NAUJŲ DRAUSTINIŲ ĮSTEIGIMO IR DRAUSTINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. gruodžio 29 d. Nr. 1486

Vilnius

 

Atsižvelgdama į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 19-562) ir 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. I-2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30-913) kai kurie draustiniai yra kitose saugomose teritorijose, o pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502) patvirtinti naujų rūšių draustiniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutaria:

1. Įsteigti pagal pateiktas schemas šiuos naujus valstybinius draustinius: Zygmantiškių geomorfologinį, Lužijos botaninį, Cimakavo ornitologinį, Kernavo, Palaraisčio ir Perūno telmologinius, Kliošių, Kuliakampio, Lomenos, Rūdninkų, Visinčios ir Žeimenos kraštovaizdžio.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. valstybinių geologinių draustinių sąrašą;

2.2. valstybinių geomorfologinių draustinių sąrašą;

2.3. valstybinių hidrografinių draustinių sąrašą;

2.4. valstybinių pedologinių (dirvožemio) draustinių sąrašą;

2.5. valstybinių botaninių draustinių sąrašą;

2.6. valstybinių zoologinių draustinių sąrašą;

2.7. valstybinių botaninių – zoologinių draustinių sąrašą;

2.8. valstybinių telmologinių (pelkių) draustinių sąrašą;

2.9. valstybinių kraštovaizdžio draustinių sąrašą.

3. Pavesti Aplinkos apsaugos ministerijai nurodytų 2 punkte draustinių ribų planus pateikti atitinkamų apskričių viršininkų administracijoms bei rajonų savivaldos institucijoms.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Ministrų Tarybos 1975 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 258 „Dėl Nemuno deltos botaninio zoologinio draustinio įsteigimo“ (Žin., 1975, Nr. 21-212);

4.2. Lietuvos Ministrų Tarybos 1976 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 26 „Dėl žemės plotų, rezervuojamų gamtos parkams steigti, patvirtinimo“ (Žin., 1976, Nr. 5-46);

4.3. Lietuvos Ministrų Tarybos 1983 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl kai kurių Lietuvos TSR Vyriausybės sprendimų gamtos apsaugos ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo klausimais pakeitimo“ (Žin., 1983, Nr. 21-128) 6 punktą;

4.4. Lietuvos Ministrų Tarybos 1983 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 342 „Dėl valstybinių rezervatų ir draustinių Lietuvos teritorijoje“ (Žin., 1983, Nr. 36-383);

4.5. Lietuvos Ministrų Tarybos 1986 m. liepos 25 d. nutarimą Nr. 270 „Dėl Nemuno kilpų ir Aukštojo tyro landšaftinių draustinių įsteigimo“ (Žin., 1986, Nr. 22-244);

4.6. Lietuvos Ministrų Tarybos 1988 m. vasario 29 d. nutarimą Nr. 57 „Dėl Lietuvos Vyriausybės sprendimų draustinių klausimais pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1988, Nr. 9-65);

4.7. Lietuvos Ministrų Tarybos 1989 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 246 „Dėl nacionalinių parkų steigimo“ (Žin., 1989, Nr. 33-466);

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 283 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko laikinųjų nuostatų ir Viešvilės valstybinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 19-562; 1995, Nr. 106-2374; 1997, Nr. 108-2742) 3 punktą.

5. Šis nutarimas įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Aplinkos apsaugos ministras                                                        Imantas Lazdinis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI GEOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Akmens

72

Alytaus

Varėnos r.

ledyno palikti kreidos periodo luistai, jų atodangos Merkio upės šlaituose

Armonos

152

Vilniaus

Ukmergės r.

devono periodo atodangos su šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų liekanomis Šventosios upės krantuose

Buožių

15

Panevėžio

Kupiškio r.

ledyno paliktas riedulynas

Indubakių

7

Utenos

Utenos r.

ledyno paliktas riedulynas

Navakonių

6

Vilniaus

Šalčininkų r.

ledyno paliktas riedulynas

Nemunėlio-Apaščios

295

Panevėžio

Biržų raj.

viršutinio devono periodo dolomito ir mergelio atodangos Nemunėlio ir Apaščios upių atkarpose

Pelyšos

62

Utenos

Anykščių r.

devono periodo atodangos su šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų liekanomis Pelyšos upelio krantuose

Stabulankių

6

Utenos

Utenos r.

ledyno paliktas riedulynas

Vajelių

12

Utenos

Utenos r.

ledyno paliktas riedulynas

Žalvarių

11

Utenos

Molėtų r.

ledyno paliktas riedulynas

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI GEOMORFOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Ablingos

449

Klaipėdos

Klaipėdos r.

Endrijavo moreninio kalvagūbrio fragmentas

Aguonio

329

Marijampolės

Marijampolės r.

Šešupės fliuvioglacialinio senslėnio šlaito fragmentas

Baldono

192

Utenos

Anykščių, Molėtų r.

gilus ežeruotas dubaklonis Aukštaičių moreninėje aukštumoje

Buožėnų

721

Telšių

Plungės, Telšių r.

raiškus Žemaičių aukštumos ruožas

Dvarčionių

110

Vilniaus

Vilniaus mst.

raiškus Dvarčionių dubaklonis

Gėsalų

327

Klaipėdos

Skuodo r.

Vakarų Kuršo aukštumos moreninio kalvyno fragmentas

Griovių

574

Vilniaus

Vilniaus r.

Neries paslėnio erozinio kalvyno fragmentas su raiškiomis griovų tipo formomis

Guodžių

481

Panevėžio

Biržų r.

reljefas pailgų moreninių kalvų, atskirtų tokios pat pailgos formos slėnių, būdingas Mūšos-Nemunėlio moreninei lygumai

Jukainių

263

Kauno

Raseinių r.

Žemaičių prieškalvėms būdingos apskalautų moreninių gūbrių sališkos liekanos

Junkūnų

617

Panevėžio

Rokiškio r.

dubaklonių suskaidytas raiškus moreninis masyvas Sėlių aukštumoje

Juozapinės

251

Vilniaus

Vilniaus r.

Ašmenos aukštumai būdingas senojo reljefo moreninio masyvo fragmentas su Juozapinės kalnu

Kaskalnio

905

Tauragės

Jurbarko r.

žemyninių parabolinių kopų masyvas

Kruopynės

326

Vilniaus

Vilniaus r.

Medininkų-Ašmenos moreninių aukštumų kalvynui būdingas kalvoto masyvo fragmentas su Kruopynės (Jočio) kalnu

Kulvos

815

Kauno

Jonavos r.

raiškus moreninio gūbrio bei Neries upės erozinio paslėnio reljefas

Kuosinės

1514

Vilniaus

Vilniaus r.

Kuosinės senslėnis

Lapių

1168

Kauno

Kauno r.

moreniniame gūbryje susiformavusio erozinio raguvyno reljefas

Linkuvos

742

Šiaulių

Pakruojo r.

Linkuvos pakraštinio moreninio gūbrio fragmentas

Medžiakalnio

766

Vilniaus

Vilniaus r.

smulkiakalvių ruožo fragmentas, būdingas Baltijos aukštumų lankui

Nevaišių

270

Utenos

Ignalinos r.

aukščiausias moreninis masyvas su Nevaišių kalnu Švenčionių-Naručio aukštumoje

Pajieslio

478

Kauno

Kėdainių r.

deglaciacijos fazės metu suformuoto pakraštinio moreninio gūbrio fragmentas

Pakalnių

420

Utenos

Utenos r.

Baltijos aukštumų lanko moreninių plokščiakalvių ruožo etalonas Aukštaičių aukštumoje

Pipiriškių

519

Vilniaus

Trakų r.

Dzūkų aukštumos pakraštiniai moreniniai dariniai

Pivašiūnų

447

Alytaus

Alytaus r.

raiškus tarpduburinės dislokacijos moreninis masyvas Dzūkų aukštumoje

Pratkūnų

612

Utenos

Zarasų r.

Sėlių aukštumos aukščiausias moreninis masyvas su Pratkūnų kalnu

Prūsagalės

280

Panevėžio

Kupiškio r.

Pyvesos senslėnio fragmentas su raiškia fliuvioglacialinių protakų sistema

Skersabalių

796

Vilniaus

Vilniaus r.

raiškus žemyninių parabolinių kopų ruožo fragmentas Neries-Žeimenos lygumoje

Skriaudžių

196

Kauno

Prienų r.

Veiverių moreninio gūbrio fragmentas

Sudvajų

302

Alytaus

Alytaus r.

Nemuno upės paslėnio erozinis kalvynas

Šakynos

965

Šiaulių

Šiaulių r.

Šiaurės Lietuvai būdingos rumbėtos moreninės lygumos fragmentas

Šarkučių

795

Vilniaus

Šalčininkų r.

Medininkų-Ašmenos moreninių aukštumų prieškalvių reljefas

Šilkalnių

810

Šiaulių

Kelmės, Šiaulių r.

raiškus erozinio raguvyno kompleksas Ventos vidurupio senslėnyje

Taučionių

338

Vilniaus

Trakų r.

priešpaskutinės apledėjimo stadijos metu suformuoto moreninio gūbrio fragmentas

Tilžės

44

Utenos

Zarasų r.

limnoglacialiniai priekrantiniai volai

Upynos

576

Tauragės

Šilalės r.

būdingas Žemaičių aukštumos pietinio šlaito reljefas

Vaiskūnų

442

Utenos

Utenos, Zarasų r.

gausių termokarstinių pradubų performuotas reljefas Sėlių aukštumoje

Vanagynės

318

Vilniaus

Vilniaus r.

senasis moreninis reljefas Aukštaičių aukštumoje

Varputėnų

247

Šiaulių

Šiaulių r.

Ventos vidurupio žemumos reljefas su Varputėnų ozais

Verdeikių

501

Vilniaus

Vilniaus r.

Baltijos aukštumų lankui būdingų keiminio tipo darinių ruožas

Vilkaičių

845

Telšių

Plungės r.

moreninis kalvynas Žemaičių aukštumoje

Zygmantiškių

2236

Vilniaus

Šalčininkų r.

raiškus Zygmantiškių kopagūbris

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Aitros

546

Tauragės, Telšių

Plungės, Šilalės r.

negilaus salpinio slėnio vingiuotas Aitros žemupys bei vidurupis

Alšios

264

Kauno

Prienų r.

besalpio slėnio smarkiai vingiuota Alšios upelio atkarpa

Aluonos

180

Kauno

Kauno, Kėdainių r.

gilaus slėnio su raiškiomis erozinėmis formomis vidutiniškai vingiuotas Aluonos žemupys bei vidurupis

Aukspirtos

107

Marijampolės

Šakių r.

besalpio slėnio smarkiai vingiuotas Aukspirtos žemupys

Avirės

308

Alytaus

Lazdijų r.

besalpio slėnio mažai vingiuotas Avirės upelis

Balčios

450

Kauno

Raseinių r.

gilaus slėnio vidutiniškai vingiuotas Balčios žemupys bei vidurupis

Buivydžių

976

Vilniaus

Švenčionių r.

unikalus ežerėlių kompleksas Neries upės kilpoje

Daugyvenės

171

Šiaulių

Pakruojo r.

negilaus salpinio slėnio stipriai vingiuota Daugyvenės vidurupio atkarpa

Dysnos

579

Utenos

Ignalinos r.

Dysnos upės slėnio atkarpa limnoglacialinėje lygumoje

Dūburio

370

Utenos

Zarasų r.

unikalios konfigūracijos Dūburio ežeras su apyežeriu

Glėbo

250

Alytaus

Varėnos r.

raiškus guolinės kilmės Glėbo ežeras su apyežeriu

Graumenos

292

Klaipėdos

Klaipėdos, Šilutės r.

negilaus salpinio slėnio stipriai vingiuotas Graumenos žemupys

Jotijos

93

Marijampolės

Šakių r.

salpinio slėnio mažai vingiuotas Jotijos žemupys

Juostos

305

Panevėžio

Panevėžio r.

negilaus salpinio slėnio silpnai vingiuota Juostos upelio atkarpa

Kampuolio

458

Panevėžio, Utenos

Rokiškio, Zarasų r.

raiškios konfigūracijos Kampuolio bei Ilgio ežerų grupė

Kenos

166

Vilniaus

Vilniaus r.

negilaus salpinio slėnio smarkiai vingiuotas Kenos aukštupys

Kražantės

491

Šiaulių

Kelmės r.

gilaus slėnio stipriai vingiuotas Kražantės žemupys

Lietavos

143

Kauno

Jonavos r.

natūrali Lietavos upelio atkarpa

Malkestaičio

41

Utenos

Molėtų r.

unikalaus skerspjūvio bei gylio santykio Malkestaičio bei Vadinėlio ežerų duburiai

Mituvos

138

Tauragės

Jurbarko r.

Mituvos upės slėnio atkarpa limnoglacialinėje lygumoje

Novos

450

Marijampolės

Šakių r.

Novos upės slėnio atkarpa limnoglacialinėje lygumoje

Pyvesos

543

Panevėžio

Pasvalio r.

negilaus salpinio slėnio smarkiai vingiuota Pyvesos vidurupio atkarpa

Plaštakos

399

Utenos, Vilniaus

Anykščių, Ukmergės r.

gilaus slėnio mažai vingiuotas Plaštakos upelis

Sydeklio

154

Plungės

Telšių r.

Minijos upės ištakos – Sydeklio ežeras su apyežeriu

Smalvos

538

Utenos

Zarasų r.

salpinio slėnio vidutiniškai vingiuotas Smalvos upelis

Spenglos

275

Alytaus

Varėnos r.

salpinio slėnio smarkiai vingiuotas Spenglos žemupys

Šalčios

757

Vilniaus

Šalčininkų r.

salpinio slėnio smarkiai vingiuota Šalčios upės atkarpa žemupyje

Šerkšnės

211

Telšių

Mažeikių r.

negilaus salpinio slėnio vidutiniškai vingiuota Šerkšnės upelio atkarpa

Širvintos

184

Marijampolės

Vilkaviškio r.

salpinio slėnio smarkiai vingiuota Širvintos upės atkarpa vidurupyje

Šušvės

443

Šiaulių

Radviliškio r.

gilaus slėnio mažai vingiuotas Šušvės vidurupis

Ventos ištakų

338

Šiaulių, Telšių

Kelmės, Telšių r.

Ventos ištakos – Medainio ir Venių ežerai su apyežeriais

Vilkijos

63

Šiaulių

Joniškio r.

beslėnė, vidutiniškai vingiuota Vilkijos upelio atkarpa

Vilnios

1221

Vilniaus

Vilniaus r.

negilaus salpinio slėnio vidutiniškai vingiuota Vilnios vidurupio atkarpa

Virintos

541

Utenos

Anykščių, Molėtų r.

gilaus salpinio slėnio smarkiai vingiuota Virintos vidurupio atkarpa

Virvytės

336

Telšių

Telšių r.

gilaus salpinio slėnio smarkiai vingiuota Virvytės vidurupio atkarpa

Visinčios

457

Vilniaus

Šalčininkų r.

negilaus salpinio slėnio smarkiai vingiuota Visinčios upelio atkarpa

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI PEDOLOGINIAI (DIRVOŽEMIO) DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Antanų

136

Vilniaus

Švenčionių r.

Dysnos lygumos velėniniai jauriniai glėjiniai molio dirvožemiai

Ažubalės

94

Vilniaus

Šalčininkų r.

Medininkų aukštumų šlaito nusmėlėję velėniniai jauriniai priemolio dirvožemiai

Baltkojų

160

Marijampolės

Šakių r.

Nemuno žemupio lygumos velėniniai glėjiniai molio dirvožemiai

Gabriliavos

119

Kauno

Kaišiadorių r.

Rytų Lietuvos aukštumų vakarinių atšlaičių velėniniai jauriniai glėjiniai priemolio dirvožemiai

Glėbavo

85

Šiaulių

Pakruojo r.

Mūšos-Nevėžio lygumos velėniniai glėjiniai priemolio dirvožemiai

Liepinės

152

Šiaulių

Radviliškio r.

Žemaičių aukštumos banguotų rytinių atšlaičių velėniniai jauriniai glėjiniai priemolio dirvožemiai

Meškinės

97

Klaipėdos

Šilutės r.

Žemaičių aukštumos banguotų vakarinių atšlaičių velėniniai jauriniai glėjiniai priemolio dirvožemiai

Pagirgždutės

139

Telšių

Telšių r.

Žemaičių aukštumos kalvoto centrinio masyvo velėniniai jauriniai priemolio dirvožemiai

Sabališkės

130

Alytaus

Alytaus r.

Rytų Lietuvos aukštumų vakarinių atšlaičių velėniniai glėjiniai priemolio ir molio dirvožemiai

Vainiškio

98

Panevėžio

Kupiškio r.

Nemunėlio-Nevėžio aukštupių lygumos velėniniai jauriniai glėjiniai priemolio dirvožemiai

Varčios

99

Alytaus

Alytaus r.

Pietų Lietuvos aukštumų šiaurinių atšlaičių velėniniai jauriniai glėjiniai priemolio dirvožemiai

Varnabūdės

112

Marijampolės

Marijampolės r.

Jiesios-Šešupės banguotos lygumos velėniniai glėjiniai priemolio dirvožemiai

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI BOTANINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Ąžuolų

265

Kauno

Prienų r.

Pietų Lietuvos ąžuolynų augalijos bendrijos

Balkasodžio

240

Alytaus

Alytaus r.

Nemuno slėnio termofilinių pušynų augalų bendrijos su retų rūšių augalų augavietėmis

Biržų girios

144

Panevėžio

Biržų r.

būdingos Biržų girios augalų bendrijos

Druskininkų

5

Alytaus

Druskininkų mst.

retų rūšių augalų augavietės

Gykių

95

Utenos

Anykščių r.

pelkė su retų rūšių augalų augavietėmis

Gelednės

524

Vilniaus

Švenčionių r.

Žeimenos lygumų miško ir pelkių augalų bendrijos su retų rūšių augalų augavietėmis

Ilgučio

60

Vilniaus

Trakų r.

retų rūšių augalų augavietės

Jūros

18

Tauragės

Šilalės r.

retų rūšių augalų augavietės

Kintų

429

Klaipėdos

Šilutės r.

natūralios pelkėtos pamario pievos su halofitinių rūšių bendrijomis, pamario miškai

Kražių Medžiokalnio

79

Šiaulių

Kelmės r.

vertingos mokslui augalų bendrijos

Lapainios

222

Kauno

Kaišiadorių r.

miško bei pievų augalų bendrijos ir retų rūšių augalų augavietės

Lapgirių

139

Tauragės

Jurbarko r.

retų rūšių augalų augavietės

Latvelių

100

Panevėžio

Biržų r.

Vakarų Aukštaitijos miško augalijos kompleksas su retų rūšių augalų augavietėmis

Laumekių

43

Šiaulių

Pakruojo r.

Mūšos-Nemunėlio lygumų plačialapių miškų augalų bendrijos su retų rūšių augalų augavietėmis

Lepšynės

206

Panevėžio

Pasvalio r.

Mūšos-Nemunėlio lygumų plačialapių miškų augalų bendrijos su retų rūšių augalų augavietėmis

Lužijos

78

Klaipėdos

Klaipėdos r.

pamario smėlio paplūdimių bendrijos su retomis halofitinėmis rūšimis bei Kuršių marių pakrantės užliejamos pievos su retais augalais

Medininkų

16

Vilniaus

Vilniaus r.

kalninių arnikų sąžalynai, kitų retų rūšių augalų augavietės

Naudvario

68

Panevėžio

Panevėžio r.

Šiaurės Lietuvos lygumų plačialapių miškų augalų bendrijos su retų rūšių augalų augavietėmis

Norkaičių

522

Klaipėdos

Šilutės r.

Pajūrio žemumos miškai su ąžuolynais ir liepynais

Pabalių

49

Šiaulių

Joniškio r.

retų rūšių augalų augavietės

Paštuvos

243

Kauno

Kauno r.

Vidurio Lietuvos lygumų miško augalų bendrijos Nemuno šlaituose su retų rūšių augalų augavietėmis

Pavirvyčių

62

Šiaulių

Akmenės r.

užliejamų pievų ir miškapievių augalų bendrijos Virvytės slėnyje su retų rūšių augalų augavietėmis

Pravalo

99

Vilniaus

Vilniaus r.

ežerų pakrančių ir pelkėtų vietų augalų bendrijos, retų rūšių augalų augavietės

Radvilonių

150

Šiaulių

Radviliškio r.

retų rūšių augalų augavietės

Smeltės

2

Klaipėdos

Klaipėdos mst.

retų rūšių augalų augavietės

Strazdynės

191

Šiaulių

Radviliškio r.

retų rūšių augalų augavietės

Šilinės

165

Vilniaus

Šalčininkų r.

Medininkų aukštumų miško augalų kompleksas su retų rūšių augalų augavietėmis

Švendrės

258

Šiaulių

Šiaulių r.

pelkių ir miško augalų kompleksas, būdingas Rytų Žemaitijai

Upninkų

101

Kauno

Jonavos r.

retų rūšių augalų augavietės

Vidzgirio

387

Alytaus

Alytaus mst.

Pietų Lietuvos miškų kompleksas Nemuno slėnyje su retų rūšių augalų augavietėmis

Vilko

121

Alytaus

Lazdijų r.

retų rūšių augalų augavietės

Viržonų

37

Panevėžio

Panevėžio r.

Viržonų pelkė su retų rūšių augalų augavietėmis

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

TERIOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Kauno

9

Kauno

Kauno mst.

šikšnosparnių žiemavietės

 

ORNITOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Cimakavo

372

Alytaus

Varėnos r.

ornitologiniu požiūriu vertinga pelkė

Novaraisčio

827

Kauno, Marijampolės

Kauno, Šakių r.

paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vieta Pietvakarių Lietuvoje

Papio

313

Vilniaus

Šalčininkų, Trakų, Vilniaus r.

Papio ežeras – migruojančių paukščių apsistojimo vieta, didžiųjų baublių, pievinių lingių perimvietės

Pertako

374

Alytaus

Lazdijų r.

kurtinių tuokvietės

Sulinkių

25

Šiaulių

Radviliškio r.

Sulinkių aukštapelkės ežerokšniai – paukščių prieglobsčio vieta

Taurijos

514

Vilniaus

Vilniaus r.

kurtinių tuokvietės

Žaltyčio

392

Alytaus, Marijampolės

Lazdijų, Marijampolės r.

vandens paukščių perėjimo bei apsistojimo migracijų metu vieta

 

HERPETOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Baltosios Ančios

13

Alytaus

Lazdijų r.

medvarlių populiacija

Kučiuliškės

80

Alytaus

Lazdijų r.

balinių vėžlių populiacija

Stračiūnų

23

Alytaus

Lazdijų r.

balinių vėžlių populiacija

 

ICHTIOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Ilgis (km)

Apskritis

Rajonas, miestas

Upės

Draustinyje saugomi objektai

Bartuvos

40,6

Klaipėdos

Skuodo r.

Bartuvos upė tarp Luobos ir Apšės upių (2,6 km), Luobos upė (31,5 km nuo žiočių), Šatos upė (6,5 km nuo žiočių)

šlakių ir upėtakių nerštavietės

Dubysos

29,4

Kauno, Tauragės

Jurbarko, Kauno, Raseinių r.

Dubysos upė nuo Ariogalos malūno iki žiočių (29,4 km)

žiobrių nerštavietės

Jūros

114,1

Tauragės

Jurbarko, Tauragės r.

Jūros upė nuo užtvankos Tauragėje iki žiočių (43 km), Šešuvio upė nuo Upynos upės iki žiočių (55,1 km), Upynos upė (16 km)

lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietės

Karklės

2,5

Kauno

Kauno r.

Karklės upė nuo užtvankos iki žiočių (2,5 km)

upėtakių nerštavietės

Merkio

210,3

Vilniaus, Alytaus

Šalčininkų, Varėnos r.

Merkio upė nuo valstybės sienos iki Dzūkijos nacionalinio parko ribos (112,1 km), Versekos upė nuo Versekos elektrinės užtvankos iki žiočių (21 km), Pasgrindos upė (2,5 km nuo žiočių), visa Beržupio upė (6,2 km), visa Derežnos upė (13,4 km)

upėtakių, kiršlių nerštavietės

Minijos

215,9

Klaipėdos, Telšių

Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Šilutės r.

Minijos upė nuo Sausdravo upės iki žiočių (155,9 km), Sausdravo upė nuo Saisos upės iki žiočių (20,2 km), visa Kapupio upė (4,6 km), visa Šilupio upė (3,6 km), visa Didžiosios Sruojos upė (7,3 km), Salanto upė nuo Blendžiavos upės iki žiočių (3,9 km), Blendžiavos upė nuo Šateikių iki žiočių (20,4 km)

lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietės

Šventosios

67

Kauno, Utenos, Vilniaus

Anykščių, Jonavos, Ukmergės r.

Šventosios upė nuo Pienios upės iki žiočių (67 km)

lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietės

Veiviržo

179,4

Klaipėdos

Klaipėdos, Šilutės r.

Veiviržo upė (70,6 km), Šlūžmės upė nuo Liepaičių miško iki žiočių (13 km), visa Upitos upė (15,7 km), visa Šalpės upė (39,2 km), Ašvos upė nuo Švėkšnelės upės iki žiočių (16,1 km), visa Aisės upė (24,8 km)

lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietės

Virintos

15

Utenos

Anykščių r.

Virintos upė nuo Kauno-Zarasų kelio iki žiočių (15 km)

upėtakių nerštavietės

Žeimenos

115,6

Vilniaus

Švenčionių, Vilniaus r.

Žeimenos upė nuo Aukštaitijos nacionalinio parko ribos iki žiočių (65 km), Lakajos upė nuo Lakajos ežero iki žiočių (15,3 km), Peršokšnos upė nuo Peršokšnų ežero iki žiočių (17,5 km), Meros upė nuo Vilniaus-Švenčionių kelio iki žiočių (10,1 km), Sarios upė nuo Karvinės upės iki žiočių (7,7 km)

lašišų, šlakių ir upėtakių nerštavietės

 

ENTOMOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Dukstynos

44

Vilniaus

Ukmergės r.

retų ir nykstančių vabzdžių populiacija

Gerdašių

13

Alytaus

Lazdijų r.

retų ir nykstančių vabzdžių populiacija

Kartenalės

98

Klaipėdos

Kretingos r.

Kartenalės slėnio entomofauna su retų rūšių drugiais

Nerėpos

27

Kauno

Kauno r.

kalninių apsiuvų populiacija ir kitų retų rūšių vabzdžiai

Ringovės

209

Kauno

Kauno r.

pietinių drugių rūšių biotopai

Vijuolių

70

Šiaulių

Šiaulių r.

Gubernijos miško entomofauna su retų rūšių vabzdžiais

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI BOTANINIAI-ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Amalvo

1473

Marijampolės

Marijampolės r.

išlikusi Amalvo pelkės dalis bei ežeras – zoologiniu bei botaniniu požiūriais vertinga teritorija, Žuvinto ekosistemos dalis

Būdos

780

Kauno

Kaišiadorių r.

retų rūšių augalai ir gyvūnai bei būdingi jų biotopai

Gelžės

951

Šiaulių

Šiaulių r.

Gelžės pelkė su apypelkiu, turinti didelę botaninę ir zoologinę vertę

Kamšos

318

Kauno

Kauno r.

gyvūnai, taip pat reti augalai ir jų augavietės

Kaukinės

1134

Kauno

Kaišiadorių r.

Dzūkų aukštumoms būdingi uosynai su skroblais bei retų rūšių augalų ir grybų augavietės

Laumenio

642

Šiaulių

Pakruojo r.

reti plėšrieji paukščiai bei būdingi jų biotopai, nendrinių rupūžių populiacija

Laumių

250

Klaipėdos

Skuodo r.

Laumių miškas su retų rūšių augalais ir gyvūnais

Liepiškių

180

Šiaulių

Radviliškio r.

pelkinis kompleksas su retų rūšių augalais ir gyvūnais

Margininkų

1302

Klaipėdos

Skuodo r.

Margininkų pušyno, Šventosios paupių augalija bei savita gyvūnija

Praviršulio tyrelio

3292

Kauno, Šiaulių

Radviliškio, Raseinių r.

Praviršulio pelkė su retų rūšių augalais, žvėrimis ir paukščiais

Rėkyvos

807

Šiaulių

Šiaulių r.

Rėkyvos apyežerio pelkinis kompleksas su būdingais augalais ir gyvūnais

Sudėnų

104

Klaipėdos

Kretingos r.

Šventosios paslėnio ruožas, pasižymintis didele ekotopų įvairove su retų rūšių augalais ir gyvūnais

Tyrulių

3688

Šiaulių

Radviliškio, Šiaulių r.

atsistatantis pelkinis biotopas su retų rūšių paukščiais

Virbalgirio

364

Marijampolės

Vilkaviškio r.

unikalus liepynas su įvairių rūšių augalais ir gyvūnais

Žaliosios girios

3092

Panevėžio

Panevėžio r.

miško augalų bendrijos ir gyvūnija, būdinga Vidurio Lietuvos lygumai

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI TELMOLOGINIAI (PELKIŲ) DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Adutiškio

764

Utenos, Vilniaus

Ignalinos, Švenčionių r.

plokščiai limnoglacialinei lygumai būdinga Adutiškio pelkė

Algirdėnų

75

Vilniaus

Švenčionių r.

zandrinėms lygumoms būdinga Algirdėnų pelkė

Alionių

2096

Vilniaus

Širvintų r.

Aukštaičių-Sėlių moreninėms prieškalvėms būdingas stambus pelkėtas masyvas

Alojos

38

Panevėžio

Kupiškio r.

natūrali Alojos pelkė

Aukštojo tyro

882

Telšių

Plungės r.

Žemaičių aukštumos takoskyrinis pelkinis kompleksas

Balčių

50

Utenos

Utenos, Zarasų r.

pakraštinėms moreninėms aukštumoms būdinga Samanyčios pelkė

Baltasamanės

601

Vilniaus

Švenčionių r.

zandrinėms lygumoms būdingas Baltasamanės pelkinis kompleksas

Barnėnų

23

Vilniaus

Ukmergės r.

Vidurio Lietuvos lygumai būdinga Barnėnų pelkė

Bartkuškio

188

Vilniaus

Širvintų r.

Neries žemupio plynaukštei būdingas Gerviraisčio pelkinis kompleksas

Eituniškės

114

Vilniaus

Švenčionių r.

zandrinėms lygumoms būdinga Eituniškių pelkė

Gėjaus

660

Vilniaus

Trakų r.

stambių pelkinių duburių kompleksas Dzūkų aukštumoje

Girkančių

159

Šiaulių

Akmenės r.

Ventos vidurupio lygumai būdinga Girkančių pelkė

Ilgininkų

283

Alytaus

Varėnos r.

Dzūkų ežeruotam moreniniam kalvynui būdingas paežerinių pelkių kompleksas

Iženo

289

Panevėžio

Kupiškio r.

Vakarų Aukštaičių prieškalvėms būdingas Iženo pelkinis kompleksas

Karniškių

181

Šiaulių

Akmenės r.

Ventos vidurupio lygumai būdinga Gerkiškių pelkė

Kepurinės

711

Panevėžio

Kupiškio r.

Vakarų Aukštaičių prieškalvėms būdingas aukštapelkės kompleksas, turintis didelę botaninę ir zoologinę vertę

Kernavo

1449

Vilniaus

Šalčininkų r.

stambus Kernavo pelkinis kompleksas, ypač vertingas bioįvairovės požiūriu, Rūdninkų girioje

Krakinio

181

Alytaus

Lazdijų r.

pietryčių zandrinėms lygumoms būdinga Krakinio pelkė

Kuzapiškės

19

Alytaus

Lazdijų r.

pietryčių zandrinėms lygumoms būdinga Grimraisčio pelkė

Laukėnų

210

Vilniaus

Ukmergės r.

Aukštaičių-Sėlių ežeruotam moreniniam kalvynui būdingas pelkinis kompleksas

Lygiaraisčio

416

Vilniaus

Širvintų r.

moreninėms lygumoms būdingas Lygiaraisčio pelkinis kompleksas

Milašiaus

736

Utenos

Ignalinos r.

Dysnos limnoglacialinei lygumai būdinga Milašiaus pelkė

Mūšos tyrelio

1449

Šiaulių

Joniškio r.

Mūšos tyrelio aukštapelkės dalis ir apypelkio miškai

Notigalės

1539

Panevėžio

Kupiškio, Rokiškio r.

stambus pelkėtų masyvų kompleksas Vidurio Lietuvos žemumoje

Paginskių

159

Šiaulių

Kelmės r.

pelkinių augalų kompleksas su retų rūšių augalų augavietėmis

Pakėvės

416

Šiaulių

Kelmės r.

Rytų Žemaičių plynaukštei būdingas Pakėvės pelkinis kompleksas

Palaraisčio

342

Kauno

Kaišiadorių

turtinga rūšių Palaraisčio aukštapelkė

Perūno

1025

Vilniaus

Švenčionių r.

turtinga rūšių Perūno aukštapelkė ir kalkingos žemapelkės aplink Acinto ežerą

Petriošiškio

138

Panevėžio

Rokiškio r.

Petriošiškio pelkė su Petriošiškio ežeru

Pleinės

276

Klaipėdos

Šilutės r.

pelkinių augalų kompleksas su retų rūšių augalų augavietėmis

Pušnies

771

Utenos

Ignalinos r.

stambus žemapelkinis kompleksas

Raudonosios balos

113

Vilniaus

Vilniaus r.

Aukštaičių moreninėms aukštumoms būdinga Raudonoji pelkė

Reiskių tyro

4054

Klaipėdos, Telšių

Klaipėdos, Plungės r.

pelkinis kompleksas Žemaičių aukštumos vakariniame šlaite

Sakonių balos

62

Panevėžio

Kupiškio r.

Užuraisčio pelkė

Suvainiškio

1201

Panevėžio

Rokiškio r.

Nemunėlio moreninėms lygumoms būdingas aukštapelkės su miškingu apypelkiu kompleksas

Svencelės

1204

Klaipėdos

Klaipėdos, Šilutės r.

botaniniu ir zoologiniu požiūriais vertinga Svencelės aukštapelkė

Šernynės

119

Telšių

Mažeikių r.

Šiaurės Vakarų Žemaitijos aukštapelkės augalų kompleksas

Šešuolėlių

507

Vilniaus

Širvintų r.

Baltijos aukštumų lankui būdingas aukštapelkės su miškingu apypelkiu kompleksas

Vytėnų

264

Utenos

Ignalinos r.

Dysnos limnoglacialinės lygumos įlomių aukštapelkinis kompleksas

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486

 

VALSTYBINIAI KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

 

Pavadinimas

Plotas (ha)

Apskritis

Rajonas, miestas

Draustinyje saugomi objektai

Ančios

309

Tauragės

Tauragės r.

Ančios upės slėnio kraštovaizdis su raiškiomis erozinėmis formomis

Apuolės

314

Klaipėdos

Skuodo r.

raiškus Luobos upės slėnio kraštovaizdis su archeologijos paminklais

Ažušilės

797

Utenos

Ignalinos r.

Švenčionių aukštumos rytinės dalies ežeruoto moreninio kalvyno kraštovaizdis

Baravykinės

2281

Vilniaus

Vilniaus r.

priešpaskutiniojo apledėjimo moreninio kalvyno Ašmenos aukštumoje kraštovaizdis, kurtinių tuokvietės

Budelių

407

Kauno, Vilniaus

Kaišiadorių, Širvintų r.

raiškus miškingas Neries žemupio vingio kraštovaizdis su archeologijos paminklais

Cirkliškio

838

Vilniaus

Švenčionių r.

Švenčionių aukštumos vakarinės dalies moreninio kalvyno kraštovaizdis

Daubėnų

675

Vilniaus

Vilniaus r.

senojo fliuvioglacialinio Rukainės -Rudaminos senslėnio kraštovaizdis Ašmenos moreninėje aukštumoje

Daugyvenės

3870

Šiaulių

Radviliškio r.

raiškus Daugyvenės upės slėnio apylinkių kraštovaizdis su gausiu kultūros paveldu

Draumėnų

257

Šiaulių

Pakruojo r.

Šiaurės Lietuvos moreninėms lygumoms būdingas kraštovaizdis

Europos centro

912

Vilniaus

Vilniaus r.

geografinio Europos centro apylinkių kraštovaizdis

Gandingos

258

Telšių

Plungės r.

raiškus Babrungo upės slėnio kraštovaizdis su Gandingos piliakalniu, kitais archeologijos objektais

Germanto

925

Telšių

Telšių r.

Vidurio Žemaičių aukštumoms būdingas kraštovaizdis su ežerų kompleksu

Girgždutės

555

Šiaulių, Telšių

Kelmės, Telšių r.

raiškus moreninis masyvas su Girgždutės kalnu ir piliakalniu Žemaičių aukštumoje

Gomertos

4873

Šiaulių

Kelmės, Radviliškio r.

raiškus Rytų Žemaičių moreninės plynaukštės kalvyno kraštovaizdis

Grūšlaukės

506

Klaipėdos

Kretingos r.

Vakarų Žemaičių šiaurinėms moreninėms lygumoms būdingas Akmenos aukštupio kraštovaizdis

Jiesios

382

Kauno

Kauno raj., Kauno mst.

Jiesios upės slėnio kraštovaizdis su raiškiomis atodangomis, eroziniais šlaitais ir krantais, retų rūšių augalais

Kalniškių

316

Alytaus

Lazdijų r.

Dzūkų ežeruoto moreninio kalvyno kraštovaizdis

Kamastos

679

Utenos

Molėtų r.

Aukštaičių ežeruoto moreninio kalvyno kraštovaizdis

Karoliniškių

148

Vilniaus

Vilniaus mst.

raiškūs eroziniai raguvynai Neries upės slėnyje su Plikakalnio atodanga, retų rūšių augalais

Kazlų Rūdos

857

Marijampolės

Marijampolės r.

aliuvinės lygumos, suraižytos upelių slėniais, kraštovaizdis

Kliošių

2540

Klaipėdos

Klaipėdos r.

Pamario lygumos šlapių miškų ir pelkių kraštovaizdis su botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis

Kuliakampio

792

Vilniaus

Švenčionių r.

ežerėlių grupė su natūraliomis apyežerių pelkutėmis, botaninės ir zoologinės vertybės

Laučynės

355

Kauno

Kėdainių r.

būdingas Nevėžio moreninės lygumos kraštovaizdis

Liekės

204

Kauno, Marijampolės

Kauno, Šakių r.

Liekės upelio erozinio slėnio kraštovaizdis Nemuno žemupio ruože

Lomenos

532

Kauno

Kaišiadorių, Jonavos r.

gilus vaizdingas Lomenos slėnis su riedulių atodangomis, senvagėmis, šaltiniais, šlapi baltalksnynai bei pievos su gausia augalija ir gyvūnija

Lėvens

1426

Panevėžio

Kupiškio r.

raiškus Lėvens upės fliuvioglacialinio senslėnio kraštovaizdis

Maldžiūnų

1404

Utenos, Vilniaus

Molėtų, Švenčionių r.

būdingas žemyninio apledėjimo pakraštinių darinių moreninis riedulingas masyvas ir Žeimenos fliuvioglacialinės lygumos dubakloniai su ežerėlių ir pelkių virtinėmis, retų rūšių augalai ir gyvūnai

Minijos pralaužos

543

Telšių

Plungės, Telšių r.

Minijos upės prasiveržimo pro moreninius kalvagūbrius kraštovaizdis

Minijos senslėnio

1575

Klaipėdos

Klaipėdos r.

raiškus Minijos upės fliuvioglacialinio senslėnio kraštovaizdis

Nevėžio

1118

Kauno

Kauno r.

raiškus erozinio senslėnio tipo Nevėžio upės slėnio kraštovaizdis

Pamūšių

466

Panevėžio

Pasvalio r.

Mūšos upės slėnio kraštovaizdis

Pašešuvio

294

Kauno

Raseinių r.

raiškus Šešuvio upės slėnio kraštovaizdis su archeologijos paminklais

Plinkšių

1239

Telšių

Mažeikių, Telšių r.

raiškus Rytų Žemaičių moreninės plynaukštės kraštovaizdis su Plinkšių ežeru

Raigardo

1095

Alytaus

Varėnos r.

Raigardo slėnis – didžiausias Lietuvoje sufozinis cirkas

Ruškio

395

Telšių

Plungės r.

Vakarų Žemaičių aukštumai būdingas pakraštinių moreninių darinių kraštovaizdis

Rūdininkų

1908

Vilniaus

Šalčininkų r.

Dainavos smėlėtosios lygumos kraštovaizdis su įvairiais pelkiniais kompleksais, natūralus Piguičiaus upelio aukštupys su juodalksnynais, ypač vertingais biologinės įvairovės požiūriu

Siesarties

736

Vilniaus

Ukmergės r.

Siesarties upės slėnio kraštovaizdis su raiškiomis erozinėmis formomis, žiobrių nerštavietės

Smalvo

2202

Utenos

Ignalinos, Zarasų r.

kalvotoms bei ežeruotoms Aukštaitijos aukštumoms būdingas kraštovaizdis su Smalvo ir Smalvykščio ežerais

Stemplių

579

Klaipėdos, Tauragės

Šilalės, Šilutės r.

Vakarų Žemaičių pietinėms moreninėms lygumoms būdingas Ašvos-Stigrės upelių santakos kraštovaizdis

Strošiūnų

3138

Kauno

Kaišiadorių r.

ypač raiškus unikalios stipriai eroduotos moreninės pakilumos kraštovaizdis

Šatrijos

606

Šiaulių, Telšių

Kelmės, Telšių r.

raiškus moreninis masyvas su Šatrijos kalnu ir piliakalniu Žemaičių aukštumoje

Šešupės

266

Marijampolės

Šakių r.

raiškus Šešupės upės slėnio kraštovaizdis

Širvintos

1043

Kauno, Vilniaus

Jonavos, Širvintų, Ukmergės r.

Širvintos upės slėnio kraštovaizdis su raiškiomis erozinėmis formomis, žiobrių nerštavietės

Šušvės

496

Kauno

Kėdainių r.

raiškus Šušvės upės slėnio kraštovaizdis su atodangomis, žiobrių nerštavietės

Šventosios

1211

Utenos

Anykščių r.

raiškus Šventosios upės slėnio kraštovaizdis

Taurupio

381

Alytaus

Varėnos r.

raiškus Taurupio upelio erozinis slėnio kraštovaizdis Eišiškių – Šalčininkų moreninėje pakilumoje

Ūlos

6779

Alytaus

Varėnos r.

zandrinių terasinių smėlingų lygumų kraštovaizdis su termokarstiniais ežerėliais, žemyninėmis kopomis ir hidrografiniais ypatumais, upėtakių nerštavietės

Varduvos

470

Telšių

Mažeikių r.

raiškus Varduvos upės slėnio kraštovaizdis

Veiviržo

1632

Klaipėdos

Klaipėdos, Šilutės r.

Veiviržo ir Ašvos upių slėnių miškingas kraštovaizdis

Visinčios

761

Vilniaus

Šalčininkų r.

Visinčios slėnis su natūralių užliejamųjų pievų ir šlapių miškų augalais

Žąsūgalos

585

Telšių

Telšių r.

Vidurio Žemaičių aukštumos moreniniam masyvui būdingas kraštovaizdis su Žąsūgalos kalnu ir Virvytės upės slėniu

Žeimenos

975

Vilniaus

Švenčionių r.

vaizdingas Žeimenos slėnio kraštovaizdis su užliejamosiomis pievomis ir retų rūšių augalais

Žiezdrių

296

Utenos

Utenos r.

raiškus keiminių didžkalvių kraštovaizdis su aukščiausiu Aukštaičių aukštumoje Papiliakalnio kalnu

Žuvintės

227

Vilniaus

Ukmergės r.

Žuvintės upelio gilaus erozinio slėnio kraštovaizdis, būdingas didžiųjų upių paslėniams

______________