LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1995 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 1119

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės transporto plėtros programos nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Susisiekimo ministerijos paskirtas Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių (toliau vadinama vandens keliai) valdytojas visą navigacijos laiką vykdo kelio darbus (visą jų kompleksą) ir užtikrina nustatytuosius garantinius kelio gabaritus;

2.2. bet kokia veikla, galinti turėti neigiamos įtakos vandens keliams, juose ir 20 metrų pakrantės zonoje derinama su vandens kelių valdytojais (ši nuostata netaikoma veiklai energetikos objektų teritorijose, kurią reglamentuoja Vandens telkinių eksploatavimo taisyklės);

2.3. bet kokie projektuojami statiniai, susiję su vandens keliais arba 20 metrų pakrantės zona, derinami su vandens kelių valdytojais (ši nuostata netaikoma statinių projektavimui energetikos objektų teritorijose, kurį reglamentuoja Vandens telkinių eksploatavimo taisyklės);

2.4. bet kokia veikla vandens keliuose, einančiuose per pasienio vandenis, derinama ir su pasienio policija.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                              JONAS BIRŽIŠKIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1119

 

Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens keliai

 

Vandens telkinio pavadinimas

Ruožo pradžia ir pabaiga

Ruožo ilgis, km

Nemunas

Viršutinė Privalka – Birštonas

173,6

Kauno hidroelektrinės vandens saugykla

Birštonas – hidroelektrinė

89,8

Nemunas

hidroelektrinė – Kauno krovinių prieplauka

14

Kauno krovinių prieplauka – Jurbarkas ir Kauno žiemos uosto akvatorija

87,4

Jurbarkas – Atmatos žiotys ir Kalnėnų bei Uostadvario žiemos uostų akvatorijos

126

Kuršių marios

Atmatos žiotys – Klaipėda

64,5

Mituvos kanalas

Mituvos kanalo žiotys – Jurbarko krovinių prieplauka

1

Iš viso

 

556,3

 

______________