Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 9 D. NUTARIMO NR. 1550 „DĖL DIDŽIŲJŲ IR MAŽŲJŲ LOTERIJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 2 d. Nr. 975

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 „Dėl Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5264):

1. Pripažinti netekusiu galios 6.2 punktą.

2. Pripažinti netekusiu galios 6.3 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ