LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 11 29 ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. sausio 10 d. Nr. 18

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 505 „Dėl rinkos priežiūros institucijų reorganizavimo“ (Žin., 2000, Nr. 38-1064) ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 683 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 617 ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 327 pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2000, Nr. 104-3296),

Iš dalies keičiu sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) 1 priedo 11 punktą ir išdėstau jį taip:

 

11. VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS

 

318 300/a

Visuomenės sveikatos saugos objektų kontrolės registravimo žurnalas

5 metai

319 303-1/a

Visuomenės sveikatos centro direktoriaus sprendimas dėl higieninės ekspertizės išvadų

 

10 metų

321 308/a

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės objekto priežiūros žurnalas

5 metai

327 315/a

Visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktas

5 metai

328 316/a

Stovyklos priėmimo aktas

5 metai

329 323/a

Vandens bandinių paėmimo tyrimui aktas

5 metai

330 337/a

Gaminių, kontaktuojančių su žmogaus kūnu ar maisto produktais, bandinių paėmimo tyrimui aktas

 

5 metai

332 388/a

Darbo zonos oro bandinių paėmimo tyrimui aktas

3 metai

333 394/a

Leidimas realizuoti importinius augalinės kilmės produktus (žaliavas)

2 metai

334 400/a

Transporto priemonės maisto produktams vežti higienos pasas

2 metai“

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                      VINSAS JANUŠONIS