Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2010 m. spalio 20 d. Nr. 1510

Vilnius

 

Įgyvendindama 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL 2010 L 132, p. 11) 15 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnį ir 25 straipsnio 1 ir 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įgalioti vidaus reikalų ministrą:

1. Sudaryti nacionalinių prieglobsčio srities ekspertų rezervą ir Europos prieglobsčio paramos biuro prašymu pasiūlyti reikiamo profilio ekspertų į prieglobsčio paramos grupes.

2. Europos prieglobsčio paramos biuro prašymu pasiūlyti vertėjų į Europos prieglobsčio pagalbos rezervo vertėjų žodžiu sąrašą.

3. Paskirti nacionalinį kontaktinį asmenį, atsakingą už ryšius su Europos prieglobsčio paramos biuru visais prieglobsčio paramos grupių klausimais.

4. Paskirti Europos prieglobsčio paramos biuro administracinės valdybos narį ir jo pakaitinį narį.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

_________________