LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS ŽEMĖLAPIO IR DETALAUS SIENOS APRAŠYMO – VALSTYBĖS SIENOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 5 d. Nr. 1477

Vilnius

 

Vykdydama 1993 m. birželio 29 d. Sutarties dėl valstybės sienos atstatymo tarp Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos (Žin., 1995, Nr. 100-2229) 3 straipsnį ir 1998 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos (Žin., 1999, Nr. 25-697), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti sudarytus 2000 metais Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos žemėlapį ir detalų sienos aprašymą – valstybės sienos aprašą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ               VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________