Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 11 d. Nr. 843

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011, Nr. 144-5504; 2007, Nr. 21-779, Nr. 43-1648, Nr. 93-3740, Nr. 98-3974, Nr. 118-4825; 2008, Nr. 130-4987):

1.1. Įrašyti nurodytu nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose po pastraipos „Belgijos Karalystė, Briuselis    1,25    0,1“ pastraipą „Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas    1,3“.

1.2. Įrašyti nurodytu nutarimu patvirtintuose gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose po pastraipos „Belgijos Karalystė, Briuselis    1,2“ pastraipą „Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas    1,3“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. spalio 16 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS

 

_________________