LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL RASEINIŲ MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 19 d. Nr. 603

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2005, Nr. 88-3284) 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės tarybos pasiūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Raseinių miesto teritorijos ribas pagal parengtą planą:

1. Priskirti Raseinių miesto teritorijai šias Raseinių rajono savivaldybės gyvenamųjų

vietovių teritorijų dalis:

1.1. Gruzdiškės kaimo žemės sklypus Nr. 1 (0,27 hektaro) ir Nr. 2 (0,11 hektaro);

1.2. Arškainių kaimo žemės sklypą Nr. 5 (0,39 hektaro);

1.3. Trupinėlių kaimo žemės sklypą Nr. 7 (0,9 hektaro);

1.4. Paverkšnio kaimo žemės sklypą Nr. 14 (0,69 hektaro);

1.5. Stonų kaimo žemės sklypą Nr. 18 (5,34 hektaro);

1.6. Ančakių kaimo žemės sklypą Nr. 19 (0,53 hektaro);

1.7. Geišių kaimo žemės sklypą Nr. 20 (0,14 hektaro).

2. Priskirti Raseinių rajono savivaldybės gyvenamosioms vietovėms šias Raseinių miesto teritorijos dalis:

2.1. Gruzdiškės kaimui žemės sklypą Nr. 3 (0,05 hektaro);

2.2. Arškainių kaimui žemės sklypus Nr. 4 (0,54 hektaro) ir Nr. 6 (0,18 hektaro);

2.3. Trupinėlių kaimui žemės sklypą Nr. 8 (1,65 hektaro);

2.4. Norgėlų kaimui žemės sklypus Nr. 9 (1,89 hektaro) ir Nr. 10 (0,28 hektaro);

2.5. Sukuriškių kaimui žemės sklypus Nr. 11 (0,16 hektaro) ir Nr. 12 (0,15 hektaro);

2.6. Mirklių kaimui žemės sklypą Nr. 13 (0,49 hektaro);

2.7. Paverkšnio kaimui žemės sklypą Nr. 15 (1,42 hektaro);

2.8. Stonų kaimui žemės sklypus Nr. 16 (0,13 hektaro) ir Nr. 17 (0,12 hektaro).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis vidaus reikalų ministrą                                      Juozas Olekas

______________