LIETUVOS RESPUBLIKOS

DĖL AUKŠTŲJŲ PARTINIŲ MOKYKLŲ DIPLOMŲ NEPRIPAŽINIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-62

Vilnius

 

1 straipsnis. Aukštųjų partinių mokyklų diplomų nepripažinimas

Aukštųjų partinių mokyklų diplomai nepripažįstami dokumentais, liudijančiais apie aukštąjį išsilavinimą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________