LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 12 d. Nr. V-705

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609) patvirtintą Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašą:

1. Eilutės „Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje nėra baltymų“ stulpelyje „Paskyrimo sąlygos“ vietoj žodžių „10–16 metų – 56 kg per metus“ įrašau žodžius „10–18 metų – 56 kg per metus“ ir išdėstau šią eilutę taip:

 

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje nėra baltymų

Vaikams, sergantiems fenilketonurija:

0–1 metų–10 kg per metus

1–3 metų–30 kg per metus

3–7 metų–46 kg per metus

7–10 metų–50 kg per metus

10–18 metų–56 kg per metus

(išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui)

2. Eilutės „Negliuteniniai miltai, skirti gydomajam maitinimui“ stulpelyje „Paskyrimo sąlygos“ vietoj žodžių „10–16 metų – 42 kg per metus“ įrašau žodžius „10–18 metų – 42 kg per metus“ ir išdėstau šią eilutę taip:

 

Negliuteniniai miltai, skirti gydomajam maitinimui

Vaikams, sergantiems celiakija:

0–1 metų–10 kg per metus

1–3 metų–24 kg per metus

3–10 metų–36 kg per metus

10–18 metų–42 kg per metus

(išrašoma iki 3 mėnesių gydymo kursui)

3. Eilutę „Akinių lęšiai“ išdėstau taip:

 

Akinių lęšiai

Vaikams, kurių geriau reginčiosios akies korekcija neviršija 0,3 regėjimo aštrumo – pagal gydytojų receptus ne dažniau kaip kartą per 1 metus, o I ir II grupės regos invalidams – ne dažniau kaip kartą per 2 metus

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS