LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. kovo 4 d. Nr. 244

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 52-2343, Nr. 114-5150):

1. Papildyti nurodytąjį sąrašą šiuo 3.1372 punktu:

3.1372. licencijos verstis prekyba sprogmenimis:

3.1372.1. išdavimą                                                              500 litų

3.1372.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                      50 litų“.

2. Papildyti nurodytąjį sąrašą šiuo 4.143 punktu:

4.143. leidimo laikyti sprogmenis:

4.143.1. išdavimą                                                                200 litų

4.143.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                        10 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________