Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 1592 „DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 904

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 177-6568; 2005, Nr. 60-2105; 2008, Nr. 51-1893):

1. 1 priede:

1.1. Papildyti nurodytąjį priedą nauju 11 punktu (ankstesniuosius 11–23 punktus laikant 12–24 punktais):

11. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai.“

1.2. Įrašyti 12 punkte vietoj skaičių „1–10“ skaičius „1–11“.

1.3. Įrašyti 24 punkte po žodžio „departamento“ žodį „generalinis“.

2. 2 priede:

2.1. Įrašyti 12 punkte po skaičių „1–11“ skaičių „26“.

2.2. Papildyti nurodytąjį priedą šiuo 26 punktu:

26. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų saugumo institucijų vadovai.“

3. 5 priede:

3.1. Papildyti nurodytąjį priedą nauju 22 punktu (ankstesnįjį 22 punktą laikant 23 punktu):

22. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras.“

3.2. Įrašyti 23 punkte vietoj skaičių „1–21“ skaičius „1–22“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                   Algirdas Butkevičius