LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 747 „DĖL MUITINĖS GARANTO STATUSO SUTEIKIMO PATIKIMIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA KITŲ MINISTERIJŲ TEIKIMU, TVARKOS PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 497 „DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO TVARKOS ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS“ DALINIO PAKEITIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. spalio 4 d. Nr. 1158

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 747 „Dėl Muitinės garanto statuso suteikimo patikimiems Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, kurių sąrašą tvirtina Finansų ministerija kitų ministerijų teikimu, tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo tvarkos atliekant muitinės procedūras“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 46-1124), išdėstyti 6.2 punktą taip:

6.2. įsipareigojimai, susiję su alkoholiniams gėrimams (įskaitant alų), tabako gaminiams, naftos produktams, kuriems nustatytas akcizas, taikoma muitinės procedūra.

Ši nuostata netaikoma specialios paskirties akcinėms bendrovėms „Alita“, „Anykščių vynas“, „Stumbras“, „Vilniaus degtinė“, akcinei bendrovei „Sema“, gaminančioms ir eksportuojančioms etilo spiritą ir alkoholinius gėrimus“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                          VYTAUTAS EINORIS