LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2003 m. liepos 15 d. Nr. 909

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 61-2796), pastraipa „Kultūros ministerijos“ (po 4.454 punkto) ir šiais 4.455–4.459 punktais:

„Kultūros ministerijos

4.455.

filmo registravimo liudijimo išdavimą

19 litų

4.456.

filmo registravimo liudijimo dublikato išdavimą

6 litai

4.457.

duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims (už duomenis apie vieną registro objektą)

2 litai

4.458.

filmo indekso pažymos išdavimą

17 litų

4.459.

filmo indekso pažymos dublikato išdavimą

6 litai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________