Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. SPALIO 29 D. NUTARIMO NR. 1126 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1730

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 1126 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 130-4987) ir įrašyti 2.1 punkte vietoj skaičiaus „2010“ skaičių „2011“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ                  RASA JUKNEVIČIENĖ

 

_________________