LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO PAGRINDINIŲ DUOMENŲ PAGAL 2007-01-01 PATVIRTINIMO

 

2007 m. birželio 22 d. Nr. 3D-309

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 7 ir 9 straipsniais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 2 lentelės 484 punktą, remdamasi savivaldybių patvirtintais melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo suvestiniais duomenimis bei siekdama papildyti žemės išteklių informacinę sistemą:

1. Tvirtinu Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo pagrindinius duomenis pagal 2007-01-01 (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 3D-375 (Žin., 2004, Nr. 103-3813) „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių kiekio ir vertės patvirtinimo“.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 3D-309

 

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO PAGRINDINIAI DUOMENYS PAGAL 2007-01-01

I. MELIORUOTI PLOTAI

ha

 

Apskritys ir savivaldybės

Melioruoti plotai

Iš jų nusausinti drenažu

Techniniu ir agrotechniniu požiūriu blogos būklės plotai

Plotus siūloma

Bloga būklė proc. pagal 5 sk.

Pastabos

rekonstruoti

remontuoti

išbraukti iš apskaitos

apskaityti

patikslinti

apskaityti

patikslinti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Respublikoje iš viso

2981622,61

3003238,70

2581980,02

2584015,95

222400,76

157146,54

35353,68

29900,54

9

 

Alytaus apskr.

92815,68

92815,68

82103,98

82103,98

7226,50

4173,84

2140,17

912,49

9

 

Alytaus r.

42722,95

42722,95

41446,85

41446,85

5663,93

3724,64

1554,01

385,28

14

Plotai su miesto žeme

Druskininkų

3001,50

3001,50

2300,20

2300,20

62,90

0,00

0,83

62,07

3

 

Lazdijų r.

23190,56

23190,56

22046,76

22046,76

844,09

444,86

274,86

124,37

4

 

Varėnos r.

23900,67

23900,67

16310,17

16310,17

655,58

4,34

310,47

340,77

4

 

Kauno apskr.

442252,33

443316,03

373175,93

375210,31

37003,33

26731,50

5095,71

5176,12

10

 

Birštono

2049,29

2049,29

1994,40

1994,40

90,12

49,95

5,38

34,79

5

 

Jonavos r.

45915,03

45915,03

38046,33

39026,80

4352,60

2137,67

1076,47

1138,46

11

 

Kaišiadorių r.

44844,30

44844,30

38124,40

38124,40

5053,55

3586,36

1321,11

146,08

13

 

Kauno r.

88951,18

88951,18

67782,18

67782,18

4049,10

628,91

6,86

3413,33

6

Plotai su miesto žeme

Kėdainių r.

114666,90

114924,22

97751,50

98008,82

18631,64

17919,15

523,24

189,25

19

 

Prienų r.

45019,42

45825,80

38511,71

39308,30

2463,58

2243,64

165,02

54,92

6

 

Raseinių r.

100806,21

100806,21

90965,41

90965,41

2362,74

165,82

1997,63

199,29

3

 

Klaipėdos apskr.

290966,07

290966,07

246120,96

246120,96

13439,62

9438,19

1747,60

2253,83

6

 

Klaipėdos r.

72812,7

72812,70

64440,20

64440,20

5579,28

3948,03

763,80

867,45

9

Plotai su miesto žeme

Kretingos r.

66705,67

66705,67

52589,27

52589,27

2148,23

1588,46

347,09

212,68

4

 

Palangos miesto

2020,23

2020,23

1811,43

1811,43

500,78

0,00

500,78

0,00

28

 

Skuodo r.

64313,50

64313,50

58927,70

58927,70

876,87

0,00

6,29

870,58

2

 

Šilutės r.

85113,97

85113,97

68352,36

68352,36

4334,46

3901,70

129,64

303,12

6

 

Marijampolės apskr.

263377,56

263377,57

247157,16

247157,17

14338,48

9292,83

4201,14

844,51

6

 

Kalvarijos

17137,24

17137,24

17078,34

17078,34

1495,75

606,33

828,84

60,58

9

 

Kazlų Rūdos

19516,32

19516,32

14194,82

14194,82

2632,42

1615,52

827,03

189,87

19

 

Marijampolės

51285,75

51285,75

47170,45

47170,45

3869,76

1769,50

1922,44

177,82

8

 

Šakių r.

99206,46

99206,46

92797,66

92797,66

5641,32

4957,81

538,81

144,70

6

 

Vilkaviškio r.

76231,79

76231,80

75915,89

75915,90

699,23

343,67

84,02

271,54

1

 

Panevėžio apskr.

504759,53

504759,53

416777,43

416777,43

34482,72

26213,25

6719,96

1549,51

8

 

Biržų r.

114231,80

114231,80

86436,00

86436,00

9509,49

7538,39

1650,68

320,42

11

 

Kupiškio r.

59163,43

59163,43

53591,63

53591,63

4692,01

4168,75

443,19

80,07

9

 

Panevėžio r.

148876,08

148876,08

115423,68

115423,68

5994,63

2972,22

2628,62

393,79

5

Plotai su miesto žeme

Pasvalio r.

101833,87

101833,87

91308,97

91308,97

8256,90

6199,71

1991,42

65,77

9

 

Rokiškio r.

80654,35

80654,35

70017,15

70017,15

6029,69

5334,18

6,05

689,46

9

 

Šiaulių apskr.

498707,70

519080,55

452523,90

452523,90

30130,93

13949,72

6464,05

9717,16

7

 

Akmenės r.

56188,80

56188,80

46054,70

46054,70

6574,21

4208,46

1595,88

769,87

14

 

Joniškio r.

80524,65

88082,10

79635,45

79635,45

4490,99

3190,76

1083,04

217,19

6

 

Kelmės r.

70965,48

70965,50

62918,68

62918,68

7531,79

3268,81

1159,37

3103,61

12

 

Pakruojo r.

95240,02

95240,02

85081,94

85081,94

4652,38

634,76

1041,96

2975,66

6

 

Radviliškio r.

106250,24

106250,24

91566,64

91566,64

3048,80

1112,49

1582,22

354,09

3

 

Šiaulių r.

89538,51

102353,89

87266,49

87266,49

3832,76

1534,44

1,58

2296,74

4

Plotai su miesto žeme

Tauragės apskr.

232928,20

232928,20

196112,80

196112,80

24428,67

21748,31

2217,40

462,96

13

 

Jurbarko r.

93382,00

93382,00

74224,00

74224,00

7275,48

7131,83

11,98

131,67

10

 

Pagėgių

25648,80

25648,80

24485,90

24485,90

4000,04

2509,27

1408,56

82,21

16

 

Šilalės r.

57628,70

57628,70

49440,50

49440,50

6076,03

6040,86

35,17

0,00

12

 

Tauragės r.

56268,70

56268,70

47962,40

47962,40

7077,12

6066,35

761,69

249,08

15

 

Telšių apskr.

218709,40

218709,40

182382,10

182383,60

22468,54

19271,05

1920,66

1276,83

12

 

Mažeikių r.

87707,00

87707,00

69795,50

69795,50

10753,75

9382,66

613,45

757,64

15

 

Plungės r.

44517,40

44517,40

40163,50

40165,00

7318,59

7106,71

0,31

211,57

18

 

Rietavo

26716,40

26716,40

18568,90

18568,90

2652,36

2561,60

0,55

90,21

14

 

Telšių r.

59768,60

59768,60

53854,20

53854,20

1743,84

220,08

1306,35

217,41

3

 

Utenos apskr.

194841,57

194841,56

181451,32

181451,32

20027,93

10184,26

4565,85

5277,82

11

 

Anykščių r.

73647,36

73647,36

64521,05

64521,05

4558,48

2975,48

1238,54

344,46

7

 

Ignalinos r.

38332,57

38332,60

37219,07

37219,07

4442,99

3438,02

368,29

636,68

12

 

Molėtų r.

29269,60

29269,60

27954,90

27954,90

2156,56

1972,53

41,33

142,70

8

 

Utenos r.

30624,50

30624,50

30134,30

30134,30

6886,93

1410,44

2870,49

2606,00

23

 

Zarasų r.

22967,54

22967,50

21622,00

21622,00

1982,97

387,79

47,20

1547,98

9

 

Vilniaus apskr.

242264,57

242444,11

204174,44

204174,48

18854,04

16143,59

281,14

2429,31

9

 

Elektrėnų

10300,68

10480,20

10221,97

10221,97

1335,58

571,18

4,05

760,35

13

 

Šalčininkų r.

32986,10

32986,10

27857,10

27857,10

1982,13

1377,22

30,13

574,78

7

 

Širvintų r.

36911,82

36911,82

33599,32

33599,32

2398,36

2205,20

117,87

75,29

7

 

Švenčionių r.

30397,09

30397,10

25984,57

25984,60

4615,99

4466,11

29,75

120,13

18

 

Trakų r.

13980,41

13980,41

9794,31

9794,31

687,68

405,51

0,00

282,17

7

 

Ukmergės r.

74463,70

74463,70

57655,80

57655,80

3424,20

3266,37

2,81

155,02

6

 

Vilniaus r. ir miesto

43224,77

43224,78

39061,37

39061,38

4410,10

3852,00

96,53

461,57

11

Plotai su miesto žeme

 

 

II. MELIORUOTŲ PLOTŲ PAŽEIDIMAI

ha

 

Apskritys ir savivaldybės

Techniniu ir agrotechniniu požiūriu blogos būklės plotai

Melioruotų plotų pažeidimai *

užmirkę drenuoti plotai

žemės ūkio naudmenos, pavirtusios pelke

žemės ūkio naudmenos apaugusios mišku ir krūmais

grunto įsiurbimo duobės drenažo rinktuvų trasose

drenuoti plotai, apsodinti mišku

užstatyti drenuoti plotai

1

2

4

5

3

6

7

8

Respublikoje iš viso

222400,76

130054,48

15368,24

67364,33

1864,71

996,98

27001,98

Alytaus apskr.

7226,50

6148,02

2019,88

1649,53

13,65

17,47

757,71

Alytaus r.

5663,93

5663,69

1610,53

666,65

5,10

3,23

572,62

Druskininkų

62,90

37,89

0,64

50,79

0,64

0,00

11,28

Lazdijų r.

844,09

141,02

144,24

498,75

0,51

13,60

18,60

Varėnos r.

655,58

305,42

264,47

433,34

7,40

0,64

155,21

Kauno apskr.

37003,33

9871,64

1397,32

5076,54

152,00

48,37

566737

Birštono

90,12

50,19

52,58

44,49

13,14

0,00

34,50

Jonavos r.

4352,60

3525,50

191,67

874,04

0,48

27,41

731,48

Kaišiadorių r.

5053,55

1547,17

30,80

1076,09

0,00

3,94

582,00

Kauno r.

4049,10

513,30

196,04

783,56

14,70

2,03

3125,11

Kėdainių r.

18631,64

474,22

18,95

429,55

0,00

5,08

564,67

Prienų r.

2463,58

1511,04

873,21

1218,43

75,67

1,52

547,92

Raseinių r.

2362,74

2250,22

34,07

650,38

48,01

8,39

81,69

Klaipėdos apskr.

13439,62

8305,57

758,89

3080,55

20,81

94,57

911,27

Klaipėdos r.

5579,28

2813,93

368,30

1294,11

0,14

0,00

689,06

Kretingos r.

2148,23

787,94

39,55

12,40

0,00

0,00

212,68

Palangos miesto

500,78

500,78

340,85

225,77

20,63

0,00

0,00

Skuodo r.

876,87

71,04

0,26

317,86

0,00

94,57

0,52

Šilutės r.

4334,46

4131,88

9,93

1230,41

0,04

0,00

9,01

Marijampolės apskr.

14338,48

12616,59

1329,53

1815,69

91,78

103,67

2351,96

Kalvarijos

1495,75

1028,75

523,23

299,49

0,00

32,61

307,77

Kazlų Rūdos

2632,42

2294,76

23,96

573,05

89,68

22,33

167,54

Marijampolės

3869,76

2601,45

278,80

114,93

1,84

44,14

1109,17

Šakių r.

5641,32

6098,39

67,92

360,74

0,26

0,00

463,58

Vilkaviškio r.

699,23

593,24

435,62

467,48

0,00

4,59

303,90

Panevėžio apskr.

34482,72

30191,55

937,54

750135

44,19

16139

5505,90

Biržų r.

9509,49

9378,43

561,77

2555,03

0,00

49,03

1435,14

Kupiškio r.

4692,01

4172,01

160,01

566,57

0,00

56,95

434,70

Panevėžio r.

5994,63

4102,16

130,75

156,37

0,00

52,85

1641,21

Pasvalio r.

8256,90

6675,89

64,67

440,02

44,19

0,00

1470,51

Rokiškio r.

6029,69

5863,06

20,34

3783,36

0,00

2,56

524,34

Šiaulių apskr.

30130,93

8786,82

2424,60

6700,23

155,60

252,24

5824,87

Akmenės r.

6574,21

1761,87

218,30

614,39

2,58

72,78

326,54

Joniškio r.

4490,99

1936,51

7,49

273,90

38,20

45,43

680,07

Kelmės r.

7531,79

1018,08

185,00

3532,95

105,45

43,22

1187,27

Pakruojo r.

4652,38

734,54

1571,21

1720,86

9,25

13,78

1389,29

Radviliškio r.

3048,80

1748,37

442,60

480,76

0,00

77,03

5,63

Šiaulių r.

3832,76

1587,45

0,00

77,37

0,12

0,00

2236,07

Tauragės apskr.

24428,67

18316,07

1861,87

5074,66

310,24

33,95

877,74

Jurbarko r.

7275,48

5985,88

0,00

401,50

299,11

0,00

361,96

Pagėgių

4000,04

2570,34

1230,36

1680,23

0,74

8

0

Šilalės r.

6076,03

6040,56

41,30

1414,38

9,59

0,00

489,84

Tauragės r.

7077,12

3719,29

590,21

1578,55

0,80

25,95

25,94

Telšių apskr.

22468,54

9396,21

699,74

6786,89

19,61

6,95

413,06

Mažeikių r.

10753,75

3471,60

425,10

768,93

7,21

6,95

406,47

Plungės r.

7318,59

4293,28

262,76

5202,25

6,93

0,00

0,00

Rietavo

2652,36

1586,96

0,00

509,68

0,00

0,00

6,59

Telšių r.

1743,84

44,37

11,88

306,03

5,47

0,00

0,00

Utenos apskr.

20027,93

11335,92

2426,92

17223,97

968,01

219,71

2638,40

Anykščių r.

4558,48

564,79

300,40

3587,70

7,05

9,48

688,22

Ignalinos r.

4442,99

3469,83

1123,11

3847,27

527,83

14,67

85,05

Molėtų r.

2156,56

1712,76

422,81

1992,89

311,24

111,52

242,92

Utenos r.

6886,93

4504,42

372,96

5959,57

0,00

36,21

1590,62

Zarasų r.

1982,97

1084,12

207,64

1836,54

121,89

47,83

31,59

Vilniaus apskr.

18854,04

15086,09

1511,95

12454,92

88,82

58,66

2053,70

Elektrėnų

1335,58

207,54

9,84

516,61

0,00

0,00

102,48

Šalčininkų r.

1982,13

1752,49

159,55

1479,33

0,01

0,00

276,74

Širvintų r.

2398,36

2186,97

387,78

2317,96

8,13

0,00

680,79

Švenčionių r.

4615,99

4366,45

53,29

3392,20

0,00

3,37

133,92

Trakų r.

687,68

554,19

531,59

553,75

0,01

0,00

0,00

Ukmergės r.

3424,20

3301,48

106,59

1648,25

0,00

29,14

144,96

Vilniaus r. ir miesto

4410,10

2716,97

263,31

2546,82

80,67

26,15

714,81

* – Tame pačiame melioruotame plote gali būti keli pažeidimai

 

III. DRĖKINAMI PLOTAI

ha

 

Apskritys ir savivaldybės

Apskaityti drėkinami plotai

Iš jų

Drėkinimo sistemos neveikia (10+11)

Neveikimo priežastys

Siūloma iš 5 sk.

laistoma srutomis

švariu vandeniu

iškomplektuotos drėkinimo sistemos

nėra laistymo įrenginių

plotai pavirtę pelkėmis

kitos priežastys

rekonstruoti

išbraukti iš apskaitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Respublikoje iš viso

4266,30

3587,19

679,11

1819,40

1507,07

370,00

0,00

0,00

320,60

1498,80

Alytaus apskr.

89,00

 

89,00

89,00

89,00

 

 

 

 

89,00

Alytaus r.

89,00

 

89,00

89,00

89,00

 

 

 

 

89,00

Druskininkų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdijų r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varėnos r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno apskr.

588,80

588,80

 

289,00

 

 

 

 

 

289,00

Birštono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonavos r.

289,00

289,00

 

289,00

289,00

 

 

 

 

289,00

Kaišiadorių r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kėdainių r.

299,80

299,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Prienų r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raseinių r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos apskr.

340,00

150,00

190,00

190,00

190,00

100,00

 

 

 

190,00

Klaipėdos r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretingos r.

100,00

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

 

100,00

Palangos miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuodo r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilutės r.

240,00

150,00

90,00

90,00

90,00

 

 

 

 

90,00

Marijampolės apskr.

352,00

352,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvarijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazlų Rūdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakių r.

352,00

352,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio apskr.

1075,50

1052,17

23,33

372,00

348,67

 

 

 

 

372,00

Biržų r.

372,00

348,67

23,33

372,00

348,67

 

 

 

 

372,00

Kupiškio r.

178,00

178,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio r.

525,50

525,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių apskr.

646,60

524,60

122,00

122,00

122,00

122,00

 

 

122,00

 

Akmenės r.

127,60

127,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Joniškio r.

242,00

242,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelmės r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakruojo r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radviliškio r.

277,00

155,00

122,00

122,00

122,00

122,00

 

 

122,00

 

Šiaulių r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės apskr.

333,00

289,02

43,98

200,00

200,00

 

 

 

 

200,00

Jurbarko r.

200,00

156,02

43,98

200,00

200,00

 

 

 

 

200,00

Pagėgių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilalės r.

133,00

133,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių apskr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažeikių r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plungės r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rietavo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos apskr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignalinos r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molėtų r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarasų r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus apskr.

841,40

630,60

210,80

557,40

557,40

148,00

 

 

198,60

358,80

Elektrėnų

181,80

 

181,80

181,80

181,80

 

 

 

 

181,80

Šalčininkų r.

180,00

180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Širvintų r.

148,00

148,00

 

148,00

148,00

148,00

 

 

 

148,00

Švenčionių r.

198,60

198,60

 

198,60

198,60

 

 

 

198,60

 

Trakų r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukmergės r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus r. ir miesto

133,00

104,00

29,00

29,00

29,00

 

 

 

 

29,00

 

IV. VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTYS MAGISTRALINIAI GRIOVIAI

km

 

Apskritys ir savivaldybės

Griovių ilgis

Blogos būklės griovių ilgis (4+5+6)

Siūloma

Griovių bloga būklė proc. pagal 2 sk.

Pastabos

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

1

2

3

4

5

6

7

8

Respublikoje iš viso

50817,53

27257,94

10623,29

16571,17

63,48

54

 

Alytaus apskr.

2464,46

1257,93

147,70

1107,61

2,62

51

 

Alytaus r.

903,20

729,38

30,03

696,73

2,62

81

 

Druskininkų

140,50

56,78

0

56,78

0

40

 

Lazdijų r.

793,60

301,74

117,67

184,07

0

38

 

Varėnos r.

627,16

170,03

0

170,03

0

27

 

Kauno apskr.

6088,29

2572,51

433,65

2138,44

0,43

42

 

Birštono

23,40

15,84

0

15,84

0

68

 

Jonavos r.

611,05

396,69

32,03

364,66

0

65

 

Kaišiadorių r.

702,70

322,8

200,00

122,81

0

46

 

Kauno r.

1090,60

195,85

187,66

8,19

0

18

 

Kėdainių r.

1520,90

1247,55

0

1247,55

0

82

 

Prienų r.

655,40

267,07

13,68

252,96

0,43

41

 

Raseinių r.

1484,24

126,71

0,28

126,43

0

9

 

Klaipėdos apskr.

4859,10

1580,78

328,59

1252,19

0,00

33

 

Klaipėdos r.

1280,00

70,87

58,28

12,59

0

6

 

Kretingos r.

846,75

640,03

259,58

380,45

0

76

 

Palangos miesto

81,32

17,43

10,73

6,7

0

21

 

Skuodo r.

850,50

835,72

0

835,72

0

98

 

Šilutės r.

1800,53

16,73

0

16,73

0

1

 

Marijampolės apskr.

3972,85

1616,85

96,36

1517,39

3,10

41

 

Kalvarijos

428,20

202,76

6,95

194,88

0,93

47

 

Kazlų Rūdos

428,50

338,39

7,93

330,46

0

79

 

Marijampolės

750,20

445,74

40,28

405,46

0

59

 

Šakių r.

1239,30

613,77

36,59

575,01

2,17

50

 

Vilkaviškio r.

1126,65

16,19

4,61

11,58

0

1

 

Panevėžio apskr.

7946,00

4980,68

3713,77

1266,92

0,00

63

 

Biržų r.

1634,70

1068,03

880,1

187,93

0

65

 

Kupiškio r.

1049,90

724,32

497,45

226,87

0

69

 

Panevėžio r.

2189,90

1386,48

1352,7

33,79

0

63

 

Pasvalio r.

1318,80

681,9

333,95

347,95

0

52

 

Rokiškio r.

1752,70

1119,95

649,57

470,38

0

64

 

Šiaulių apskr.

8282,43

4588,63

1833,41

2721,17

34,05

55

 

Akmenės r.

886,90

581,02

173,45

407,58

0

66

 

Joniškio r.

1230,00

357,64

72,13

285,51

0

29

 

Kelmės r.

1472,13

1253,18

516,2

706,17

30,8

85

 

Pakruojo r.

1383,40

293,97

135,76

154,96

3,25

21

 

Radviliškio r.

1698,10

1344,03

177,08

1166,95

0

79

 

Šiaulių r.

1611,90

758,79

758,79

0

0

47

 

Tauragės apskr.

3694,27

1363,24

772,01

590,35

0,86

37

 

Jurbarko r.

1045,10

351,74

2,27

349,47

0

34

 

Pagėgių

661,30

49,66

25,03

23,76

0,86

8

 

Šilalės r.

1243,02

882,24

675,58

206,66

0

71

 

Tauragės r.

744,85

79,6

69,13

10,46

0

11

 

Telšių apskr.

3889,67

2877,86

1018,18

1858,05

1,63

74

 

Mažeikių r.

1053,30

562,4

88,2

472,57

1,63

53

 

Plungės r.

969,17

843,57

843,57

0

0

87

 

Rietavo

492,90

170,16

70,16

100

0

35

 

Telšių r.

1374,30

1301,73

16,25

1285,48

0

95

 

Utenos apskr.

4010,68

3103,62

441,42

2643,12

19,07

77

 

Anykščių r.

1255,70

983,59

5,66

973,83

4,1

78

 

Ignalinos r.

743,02

624,68

34,14

590,54

0

84

 

Molėtų r.

771,90

413,49

390,13

19,04

4,31

54

 

Utenos r.

710,56

615,43

4,88

609,87

0,68

87

 

Zarasų r.

529,50

466,43

6,61

449,84

9,98

88

 

Vilniaus apskr.

5609,78

3315,84

1838,20

1475,93

1,72

59

 

Elektrėnų

244,90

134,96

134,96

0

0

55

 

Šalčininkų r.

788,86

444,64

51,29

393,35

0

56

 

Širvintų r.

633,60

414,39

413,89

0,5

0

65

 

Švenčionių r.

737,65

279,66

150,2

128,19

1,28

38

 

Trakų r.

487,88

278,64

276,80

1,84

0

57

 

Ukmergės r.

1526,46

1092,3

221,85

870,44

0

72

 

Vilniaus r. ir miesto

1190,43

671,25

589,21

81,61

0,44

56

 

 

V. VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MAGISTRALINIŲ GRIOVIŲ PAŽEIDIMAI

km

 

Apskritys ir savivaldybės

Blogos būklės griovių ilgis

Pažeidimų charakteristikos *

vaga užnešta nešmenimis

vagos išplovimas

patvenkta vaga

vaga užaugusi medžiais, krūmais ir kt.

griovyje bebrų užtvankos

nuslinkę šlaitai

1

2

3

4

5

6

7

8

Respublikoje iš viso

27257,94

18330,73

500,63

6594,44

24934,92

1033,29

1334,23

Alytaus apskr.

1257,93

1043,09

8,00

454,36

1149,17

49,19

65,45

Alytaus r.

729,38

682,96

0,00

218,27

690,21

0,00

54,18

Druskininkų

56,78

47,44

0,00

19,61

56,45

0,00

3,48

Lazdijų r.

301,74

165,21

0,00

93,74

266,99

49,19

7,47

Varėnos r.

170,03

147,48

8,00

122,74

135,52

0,00

0,32

Kauno apskr.

2572,51

2435,29

25,91

386,42

2537,97

331,00

105,20

Birštono

15,84

15,18

0,00

9,48

15,15

1,31

0,00

Jonavos r.

396,69

519,67

3,15

119,89

571,45

0,56

88,02

Kaišiadorių r.

322,8

175,67

0,00

2,23

279,41

47,51

3,73

Kauno r.

195,85

190,53

0,00

15,32

177,48

0,00

0,00

Kėdainių r.

1247,55

1209,15

0,00

91,23

1247,29

193,60

0,00

Prienų r.

267,07

252,48

22,24

57,48

158,07

79,69

11,91

Raseinių r.

126,71

72,61

0,52

90,79

89,12

8,33

1,54

Klaipėdos apskr.

1580,78

417,73

104,52

35,21

1443,15

58,88

96,93

Klaipėdos r.

70,87

6,31

39,67

8,32

39,04

42,30

15,53

Kretingos r.

640,03

404,40

64,85

13,79

453,06

1,74

76,55

Palangos miesto

17,43

6,26

0,00

0,00

15,74

11,17

4,85

Skuodo r.

835,72

0,00

0,00

0,00

928,10

0,00

0,00

Šilutės r.

16,73

0,76

0,00

13,10

7,21

3,67

0,00

Marijampolės apskr.

1616,85

969,26

3,32

328,57

1500,45

3,91

202,39

Kalvarijos

202,76

38,31

0,00

36,38

158,20

0,00

90,22

Kazlų Rūdos

338,39

87,78

0,00

57,39

308,78

0,00

44,90

Marijampolės

445,74

226,07

0,00

52,58

427,18

3,91

50,92

Sakių r.

613,77

606,94

3,32

175,12

592,04

0,00

12,99

Vilkaviškio r.

16,19

10,16

0,00

7,10

14,25

0,00

3,36

Panevėžio apskr.

4980,68

3325,47

128,75

1449,44

4012,85

0,00

134,65

Biržų r.

1068,03

1049,77

0,00

476,09

1020,55

0,00

19,44

Kupiškio r.

724,32

492,30

123,59

166,09

719,68

0,00

27,21

Panevėžio r.

1386,48

475,67

0,00

287,98

722,11

0,00

9,70

Pasvalio r.

681,9

671,25

2,08

492,32

451,20

0,00

49,56

Rokiškio r.

1119,95

636,48

3,08

26,96

1099,31

0,00

28,74

Šiaulių apskr.

4588,63

3368,15

122,40

873,97

4175,24

435,79

316,77

Akmenės r.

581,02

383,22

0,34

177,90

498,53

59,56

15,03

Joniškio r.

357,64

107,92

3,09

66,82

331,17

0,00

1,95

Kelmės r.

1253,18

1100,37

25,13

227,00

1229,10

0,00

16,61