LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INTERNETO ADRESŲ SRIČIŲ GOV.LT IR LT. EU-ADMIN.NET ADMINISTRAVIMO

 

2004 m. gruodžio 8 d. Nr. 1V-410

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. 83-3025), 14.9 punktą,

pavedu Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriui valstybės įmonei „Infostruktūra“ administruoti interneto adresų sritis gov.lt ir lt. eu-admin.net.

 

 

L. E. VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                                VIRGILIJUS BULOVAS

______________