LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3, 4, 5, 6, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 2, 3, 5 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS IR 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1397
Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 72-2673)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pripažinimas negaliojančiu

Pripažinti 2 straipsnį negaliojančiu.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pripažinimas negaliojančiu

Pripažinti 3 straipsnį negaliojančiu.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pripažinimas negaliojančiu

Pripažinti 5 straipsnį negaliojančiu.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

Pripažinti 6 straipsnio 2 dalį netekusia galios.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________