LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO Nr. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 15 d. Nr. V-540

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1743) 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio 1 dalimi bei 2 dalies 1 punktu,

pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113), I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1. Papildau po žodžio „BDB“ šia nauja eilute:

„bk-PMMA(Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one)*“.

2. Papildau po žodžio „DOET“ šia nauja eilute:

„DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*“.

3. Papildau po žodžio „FLEA“ šia nauja eilute:

„3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*“.

4. Papildau po žodžių „JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon) šiomis naujomis eilutėmis:

„JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone)*

JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)*

JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole*“.

5. Papildau po žodžio „MDMA“ šia nauja eilute:

„Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one)*“.

6. Papildau po žodžių „Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)“ šia nauja eilute:

„TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS