LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 717 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) SIUNTIMO PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS RIBOJIMO“ PAPILDYMO

 

1995 m. spalio 12 d. Nr. 1335

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1084, Nr. 65-1623, Nr. 82-1875), šiuo 13 punktu:

13. Alkoholiniai gėrimai, įskaitant alų (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 2203-2208)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                                          VYTAS NAVICKAS