Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. 1509

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 113-4225; 2008, Nr. 36-1285):

1. Išdėstyti 4.3501 punktą taip:

„4.3501.

individualios eksporto licencijos eksportuoti dvejopo naudojimo prekes:

 

4.3501.1.

išdavimą

120 litų

4.3501.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

2. Išdėstyti 4.3502 punktą taip:

„4.3502.

visuotinės eksporto licencijos eksportuoti dvejopo naudojimo prekes:

 

4.3502.1.

išdavimą

120 litų

4.3502.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

3. Išdėstyti 4.3503 punktą taip:

„4.3503.

individualios eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą:

 

4.3503.1.

išdavimą

120 litų

4.3503.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

4. Išdėstyti 4.3504 punktą taip:

„4.3504.

individualios eksporto licencijos laikinai išvežti karinę įrangą:

 

4.3504.1.

išdavimą

120 litų

4.3504.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

5. Išdėstyti 4.3505 punktą taip:

„4.3505.

individualios importo licencijos importuoti karinę įrangą:

 

4.3505.1.

išdavimą

120 litų

4.3505.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

6. Išdėstyti 4.3506 punktą taip:

„4.3506.

individualios importo licencijos laikinai įvežti karinę įrangą:

 

4.3506.1.

išdavimą

120 litų

4.3506.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

7. Išdėstyti 4.3507 punktą taip:

„4.3507.

tranzito licencijos vežti tranzitu karinę įrangą:

 

4.3507.1.

išdavimą

120 litų

4.3507.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

8. Išdėstyti 4.3508 punktą taip:

„4.3508.

tarpininkavimo licencijos:

 

4.3508.1.

išdavimą

120 litų

4.3508.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

9. Papildyti 4.35010 punktu:

„4.35010.

individualios dvejopo naudojimo prekių tarpininkavimo paslaugų licencijos:

 

4.35010.1.

išdavimą

120 litų

4.35010.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

10. Papildyti 4.35011 punktu:

„4.35011.

visuotinės eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą:

 

4.35011.1.

išdavimą

120 litų

4.35011.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

11. Papildyti 4.35012 punktu:

„4.35012.

visuotinės importo licencijos importuoti karinę įrangą:

 

4.35012.1.

išdavimą

120 litų

4.35012.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

12. Papildyti 4.35013 punktu:

„4.35013.

individualios siuntimo Europos Sąjungoje licencijos siųsti karinę įrangą:

 

4.35013.1.

išdavimą

120 litų

4.35013.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

13. Papildyti 4.35014 punktu:

„4.35014.

visuotinės siuntimo Europos Sąjungoje licencijos siųsti karinę įrangą:

 

4.35014.1.

išdavimą

120 litų

4.35014.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

14. Papildyti 4.35015 punktu:

„4.35015.

individualios įvežimo iš valstybės narės licencijos įvežti karinę įrangą:

 

4.35015.1.

išdavimą

120 litų

4.35015.2.

patikslinimą arba dublikato išdavimą

50 litų“.

15. Papildyti 4.35016 punktu:

„4.35016.

karinę įrangą gaminančios įmonės gavėjos sertifikato:

 

4.35016.1.

išdavimą

200 litų

4.35016.2.

dublikato išdavimą

50 litų“.

 

 

LAIKINAI EINANTIS MINISTRO PIRMININKO

PAREIGAS                                                                                            ANDRIUS KUBILIUS

 

LAIKINAI EINANTI FINANSŲ MINISTRO

PAREIGAS                                                                                           INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________