LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2006 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO Nr. D1-406 „DĖL MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ IR VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-1075

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. D1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3741; 2010, Nr. 81-4249):

Nurodytuoju įsakymu patvirtintose vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėse:

1. įrašau 4 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūros“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai“;

2. įrašau 27.1 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrų valstybiniai miškų pareigūnai“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio pareigūnai“;

3. įrašau 28 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrai“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui“;

4. įrašau 29 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūros“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai“;

5. įrašau 32 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūra“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinis poskyris“;

6. įrašau 34 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrą“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinį poskyrį“;

7. įrašau 35 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūra“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinis poskyris“ ir vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūros“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio“;

8. įrašau 37 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrai“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui“;

9. įrašau 38 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūra“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinis poskyris“ ir vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrai“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui“;

10. įrašau 39 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūra“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinis poskyris“;

11. išbraukiu 41 punkte žodžius „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų Miškų kontrolės skyrių“ ir „Miškų kontrolės skyriaus“;

12. įrašau 42.1 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrų“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių“;

13. išbraukiu 42.2 punkte žodžius „Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų Miškų kontrolės skyrių“;

14. išbraukiu 43 punkte žodžius „Valstybinės miškų tarnybos ar Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas