LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 256 DALINIO PAKEITIMO

 

1992 m. liepos 17 d. Nr. 558

Vilnius

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256 "Dėl buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą" (Žin., 1992, Nr. 17-491) patvirtintus sąrašus, perkelti iš sąrašo "Neprivatizuotinos buvusių dvarų sodybos – istorijos ir kultūros paminklai" į sąrašą "Neprivatizuotinos buvusių dvarų sodybos - istorijos ir kultūros paminklų teritorijos" šią pastraipą:

 

"Raudondvario

AtV-575, gamt. v. – 119, IP-592 At

Radviliškio rajonas, Pakalniškių apylinkė, Raudondvario kaimas".

33

 

 

LIETUVOS Respublikos MINISTRAS PIRMININKAS                                         G. VAGNORIUS