LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAKUOČIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į UŽSTATO SISTEMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 3 d. Nr. D1-513

Vilnius

 

Vadovaudamasis Pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, užstato dydžio ir užstato sistemos įgyvendinamo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, užstato dydžio ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4120), 8 punktu,

tvirtinu Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašą (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-513

 

PAKUOČIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į UŽSTATO SISTEMĄ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pakuotės medžiaga ir tipas

Pagrindiniai pakuotės parametrai

Pakuotės spalva

Pakuotės skersmuo, mm

Pakuotės aukštis, mm

Pakuotės talpa, litrais

Pakuotės svoris, g

Gaminys pakuotėje

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Stiklinis butelis

ruda

69,0 (+0,8-1,3)

242,0 (±1,3)

0,50

345 (±15)

alus

2.

Stiklinis butelis

bespalvė

61,5 (+1,0-1,2)

213,0 (±1,2)

0,33

215-260(±11)

sidras, vanduo, alus

3.

Stiklinis butelis „Gubernija“

žalia

69,0 (±1,3)

240,0 (±1,5)

0,5

340 (±10)

alus, gira

4.

Stiklinis butelis

ruda

69,0 (±1,3)

173,0 (±1,5)

0,33

250 (±10)

alus, gira

5.

Stiklinis butelis „Faxe“

žalia

69,1 (±1,3)

255,0 (±1,2)

0,50

320 (±10)

alus

6.

Stiklinis reljefinis butelis „Švyturys“

ruda

68,2 (±1,4)

254,0 (±1,7)

0,50

310 (±10)

alus

7.

Stiklinis butelis BBHBD

bespalvė

60,5 (±1,3)

225,0 (±1,5)

0,33

222

alaus kokteilis

______________