VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

N U T A R I M A S

DĖL JAPONŲ KALBOS SKIEMENŲ TARPTAUTINĖS RAŠYBOS LIETUVIŠKOJO ATITIKMENS

 

1997 m. birželio 19 d. Nr. 61

Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

1. Patvirtinti japonų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lotyniško pagrindo rašmenimis lietuviškąjį atitikmenį (pridedama).

2. Autentiškas (pateiktas tarptautine rašyba) ir adaptuotas japonų asmenvardžių ir vietovardžių formas vartoti remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ patvirtintų rašybos ir skyrybos nuostatų 5, 6 ir 8 punktais.

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                                        A. ROSINAS

______________


PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

prie Lietuvos Respublikos Seimo

1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 61

 

japonų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lotyniško

pagrindo rašmenimis lietuviškasis atitikmuo

 

Pirmoje skiltyje pateikti japonų kalbos skiemenys tarptautine rašyba lotyniško pagrindo rašmenimis, antroje – lietuviški atitikmenys.

1

2

1

2

1

2

a

a

ka

ka

rya

ria

ba

ba

ke

ke

ryo

rio

be

be

ki

ki

ryu

riu

bi

bi

ko

ko

sa

sa

bo

bo

ku

ku

se

se

bu

bu

kya

kia

sha

šia

bya

bia

kyo

kio

shi

ši

byo

bio

kyu

kiu

sho

šio

byu

biu

ma

ma

shu

šiu

cha

čia

me

me

so

so

chi

či

mi

mi

su

su

cho

čio

mo

mo

ta

ta

chu

čiu

mu

mu

te

te

da

da

mya

mia

to

to

de

de

myo

mio

tsu

cu

do

do

myu

miu

u

u

du

dzu

n

n

wa

va

e

e

na

na

ya

ja

fu

fu

ne

ne

yo

jo

ga

ga

ni

ni

yu

ju

ge

ge

no

no

za

dza

gi

gi

nu

nu

ze

dze

go

go

nya

nia

zo

dzo

gu

gu

nyo

nio

zu

dzu

gya

gia

nyu

niu

Ilgosios balsės skiemenyje

gyo

gio

o

o

ā

a

gyu

giu

pa

pa

ī

i

ha

ha

pe

pe

ū

ū

he

he

pi

pi

ō/oh

o

hi

hi

po

po

ā

a

ho

ho

pu

pu

 

 

hya

hia

pya

pia

 

 

hyo

hio

pyo

pio

 

 

hyu

hiu

pyu

piu

 

 

i

i

ra

ra

 

 

ja

džia

re

re

 

 

ji

dži

ri

ri

 

 

jo

džio

ro

ro

 

 

ju

džiu

ru

ru

 

 

______________