CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SKLANDYTUVŲ BRO-11, LAK-16A, LAK-16M REGISTRACIJOS PANAIKINIMO

 

2004 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 4R-161

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 120-4438), įsakau:

1. Panaikinti šių sklandytuvų registravimą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre:

 

Eil. Nr.

Tipas

Nac. ir reg. ženklas

Serijos Nr.

Registracijos liudijimo Nr.

Savininkas

 

 

 

 

 

 

1.

LAK-16

LY-XLT

90374

00627

Alytaus aeroklubas

2.

BRO-11M

LY-XLS

910087

00626

Alytaus aeroklubas

3.

BRO-11M

LY-XLC

90004

00764

Jurbarko aeroklubas

4.

LAK-16

LY-GDQ

003

00270

Kauno aeroklubas

5.

LAK-16

LY-GDS

010

00272

Kauno aeroklubas

6.

LAK-16A

LY-GLU

001

00642

Kauno aeroklubas

7.

BRO-11

LY-XAE

90010

00761

Lietuvos aeroklubas

8.

BRO-11M

LY-XLE

90006

00670

Lietuvos aeroklubas

9.

LAK-16

LY-GLI

217

00583

Lietuvos aeroklubas

10.

LAK-16

LY-XLH

220

00748

Lietuvos aeroklubas

11.

LAK-16

LY-XKE

011

00750

Lietuvos aeroklubas

12.

BRO-11M

LY-XLG

900009

00588

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

13.

BRO-11M

LY-XLL

900011

00589

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

14.

BRO-11M

LY-XMB

90025

00765

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

15.

BRO-11M

LY-XLD

90015

00766

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

16.

LAK-16

LY-XLA

297

00590

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

17.

LAK-16A

LY-XLV

104

00648

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

18.

LAK-16A

LY-XLY

103

00651

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

19.

LAK-16A

LY-XLX

102

00650

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

20.

LAK-16A

LY-XLF

101

00649

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

21.

LAK-16A

LY-XLB

105

00669

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

22.

LAK-16M

LY-XAC

207

00968

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

23.

LAK-16M

LY-XAD

208

00969

Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla

24.

LAK-16M

LY-XLI

310

00673

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

2. L. e. Orlaivių skyriaus vedėjo pareigas J. Lisauskui informuoti sklandytuvų savininkus ar naudotojus apie orlaivių išregistravimą iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro bei būtinumą pagal Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies reikalavimus grąžinti išregistruotų orlaivių registravimo liudijimus Civilinės aviacijos administracijai.

 

 

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS                                                         ALVYDAS ŠUMSKAS

______________