LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. vasario 2 d. Nr. V-87

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų (A, B ir C sąrašų) keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2003, Nr. 48-2134; 2004, Nr. 86-3150), 34 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 12/6,

pakeičiu Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184, Nr. 142-5146):

1. Po pavadinimu „Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašas“ naujoje eilutėje įrašau žodžius „Medicinos pagalbos priemonės, kompensuojamos 100 proc.“.

2. Išdėstau sąrašo eilutę „Hidrokoloidiniai tvarsčiai – 10 vienetų per mėnesį (kiekvienai opai)“ taip:

 

Hidrokoloidiniai tvarsčiai arba silikoniniai tvarsčiai (per mėnesį galima skirti 10 vienetų kiekvienai opai)

Daugybinėms arba plačioms, ilgiau negu 30 dienų negyjančioms trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko), praguloms iki 5 mm gylio gydyti. (TLK kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9)*

 

3. Išdėstau sąrašo eilutę „Hidrogelis – 2 vienetai po 15 gramų ir hidrokoloidiniai tvarsčiai – 8 vienetai per mėnesį (kiekvienai opai)“ taip:

 

Hidrogelis – 2 vienetai po 15 gramų ir hidrokoloidiniai arba silikoniniai tvarsčiai – 8 vienetai per mėnesį (kiekvienai opai)

Daugybinėms arba plačioms, ilgiau negu 30 dienų negyjančioms trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko), praguloms, kai opa (pragula) gilesnė nei 5 mm. (TLK kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9)

*Išrašant hidrokoloidinius tvarsčius, hidrogelį, paciento asmens sveikatos istorijoje turi būti pažymimas opos, pragulos dydis (ilgis, plotis, gylis) ir tuo pagrindžiamas išrašomo tvarsčio dydis.

 

4. Išdėstau sąrašo eilutę „Sauskelnės arba vienkartinės paklodės – 30 vienetų (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių) per mėnesį. Antelė arba basonas – 1 vienetas, nustačius diagnozę“ taip:

 

Sauskelnės arba vienkartinės paklodės – 30 vienetų (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių) per mėnesį. Antelė arba basonas – 1 vienetas, nustačius diagnozę

Esant šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymui:

1) dėl CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padarinių (T90.5, T91.3);

2) dėl liekamųjų kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškinių;

3) asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, po galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimo (I61-64, I69, G95.1);

4) asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, sergantiems išsėtine skleroze (G35);

5) dėl galvos ar nugaros smegenų displazijų (Q05);

6) asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta visiška negalia.

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA