STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS

 

1999 m. spalio 5 d. Nr. 74

Vilnius

 

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) diegimui Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 1995 05 17 nutarimu Nr. 696. Atsižvelgiant į lietuviškos terminijos tobulėjimą buvo parengtas EVRK trečiasis leidimas. Ryšium su tuo:

1. Teikiu vartoti atnaujintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (pirmoji redakcija, trečiasis leidimas, Statistikos departamentas, 1999 m.) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 696 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ nustatyta tvarka.

2. Atnaujintas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius taikomas nuo paskelbimo „Valstybės žiniose“ datos.

Priedas: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK).

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                                       P. ADLYS


EKONOMINIŲ VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK)

 

Kodas

Aprašymas

A

Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė

AA

Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė

01

Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

01.1

Žemės ūkio augalų auginimas; pramoninė daržininkystė; sodininkystė

01.11

Javų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, augalų auginimas

01.11.10

Javų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, augalų auginimas

01.11.20

Javų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, augalų sėklininkystė

01.11.30

Ekologiškai švarių javų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, augalų auginimas

01.11.40

Aliejinių augalų, išskyrus alyvas, auginimas

01.11.50

Linų auginimas

01.11.60

Bulvių auginimas

01.11.70

Cukrinių runkelių auginimas

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas

01.12.10

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.12.20

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.12.30

Ekologiškai švarių daržovių auginimas

01.12.40

Daržovių sėklų gavyba

01.12.50

Specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas

01.12.60

Gėlių auginimas

01.12.70

Grybų auginimas; miško grybų rinkimas

01.13

Vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

01.13.10

Vaisių auginimas

01.13.20

Uogų auginimas

01.13.30

Riešutų ir miško uogų rinkimas

01.2

Gyvulininkystė

01.21

Galvijų auginimas; pienininkystė

01.21.10

Pienininkystė

01.21.20

Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai

01.21.30

Veislinių telyčių auginimas

01.21.40

Veislinių bulių auginimas

01.21.50

Veislinių bulių spermos gavyba

01.22

Avių, ožkų, arklių, asilų, mulų ir arklėnų auginimas

01.22.10

Avininkystė

01.22.20

Ožkininkystė

01.22.30

Arklininkystė

01.23

Kiaulių auginimas

01.23.10

Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai

01.23.20

Veislinių kiaulių auginimas

01.24

Naminių paukščių auginimas

01.24.10

Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai

01.24.20

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.25

Kita gyvulininkystė

01.25.10

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.25.20

Bitininkystė

01.25.30

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.3

Žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis)

01.30

Žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis)

01.4

Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugų veikla, išskyrus veterinariją

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla

01.41.10

Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla

01.41.20

Skverų, parkų, kapinių ir kitų žaliųjų plotų želdinimas ir želdinių priežiūra

01.41.30

Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis

01.42

Gyvulininkystės paslaugų veikla, išskyrus veterinariją

01.42.10

Dirbtinio apsėklinimo veikla

01.5

Medžioklės, gaudymo spąstais ir medžioklės patirties skleidimo bei susijusių paslaugų veikla

01.50

Medžioklės, gaudymo spąstais ir medžioklės patirties skleidimo bei susijusių paslaugų veikla

02

Miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla

02.0

Miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla

02.01 10

Miškų auginimas

02.01.20

Medienos ruoša, malkų gamyba

02.02

Miškininkystės ir miško ruošos susijusių paslaugų veikla

02.02.10

Miškininkystės paslaugų veikla

02.02.20

Medienos ruošos paslaugų veikla

B

Žuvininkystė

BB

Žuvininkystė

05

Žuvininkystė, žuvivaisos ir žuvų ūkių darbas; paslaugų veikla būdinga žuvininkystei

05.0

Žuvininkystė, žuvivaisos ir žuvų ūkių darbas; paslaugų veikla būdinga žuvininkystei

05.01

Žuvininkystė

05.01.10

Žvejyba jūroje ar vidaus vandenyse

05.01.20

Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose

05.02

Žuvivaisos ir žuvų ūkių darbas

05.02.10

Mailiaus veisimas ir auginimas

05.02.20

Žuvų ūkių veikla

C

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

CA

Medžiagų energijai gaminti kasyba ir gavyba

10

Akmens ir rusvųjų anglių kasyba, durpių gavyba

10.1

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba ir aglomeracija

10.10

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba ir aglomeracija

10.2

Rusvųjų anglių kasyba ir aglomeracija

10.20

Rusvųjų anglių kasyba ir aglomeracija

10.3

Durpių gavyba ir aglomeracija

10.30

Durpių gavyba ir aglomeracija

11

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba; paslaugų veikla būdinga naftos ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybą

11.1

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

11.10

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

11.10.10

Gamtinių dujų parengimas transportuoti (gabenti)

11.2

Paslaugų veikla būdinga naftos ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybą

11.20

Paslaugų veikla būdinga naftos ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybą

12

Urano ir torio rūdų kasyba

12.0

Urano ir torio rūdų kasyba

12.00

Urano ir torio rūdų kasyba

CB

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, išskyrus medžiagų energijai gaminti gavybą

13

Metalo rūdų kasyba

13.1

Geležies rūdų kasyba

13.10

Geležies rūdų kasyba

13.2

Spalvotųjų metalų rūdų, išskyrus urano ir torio rūdas, kasyba

13.20

Spalvotųjų metalų rūdų, išskyrus urano ir torio rūdas, kasyba

14

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

14.1

Akmens karjerų eksploatavimas

14.11

Statybinio akmens karjerų eksploatavimas

14.12

Klinčių, gipso ir kreidos karjerų eksploatavimas

14.12.10

Kreidos ir dolomito kasyba

14.13

Skalūnų karjerų eksploatavimas

14.2

Smėlio ir molio karjerų eksploatavimas

14.21

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas

14.22

Molio ir kaolino kasyba

14.3

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

14.30

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

14.4

Druskos gamyba

14.40

Druskos gamyba

14.5

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

14.50

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

D

Apdirbamoji pramonė

DA

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba

15

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

15.1

Mėsos ir mėsos produktų gamyba, paruošimas, perdirbimas ir konservavimas

15.11

Mėsos gamyba, paruošimas ir konservavimas

15.12

Naminių paukščių mėsos gamyba, paruošimas ir konservavimas

15.13

Naminių paukščių mėsos ir kitos mėsos produktų gamyba

15.13.10

Rūkytų mėsos produktų gamyba

15.2

Žuvų ir žuvų produktų paruošimas, perdirbimas ir konservavimas

15.20

Žuvų ir žuvų produktų paruošimas, perdirbimas ir konservavimas

15.3

Vaisių, uogų ir daržovių paruošimas, perdirbimas ir konservavimas

15.31

Bulvių paruošimas, perdirbimas ir konservavimas

15.31.10

Bulvių miltų gamyba

15.32

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

15.33

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vaisių, uogų ir daržovių paruošimas, perdirbimas ir konservavimas

15.4

Gyvulinių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

15.41

Nevalyto aliejaus ir riebalų gamyba

15.42

Rafinuoto aliejaus ir riebalų gamyba

15.43

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

15.5

Pieno produktų gamyba

15.51

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

15.52

Grietininių ledų gamyba

15.6

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

15.61

Grūdų malimo produktų gamyba

15.61.10

Miltų gamyba

15.61.20

Kruopų gamyba

15.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

15.62.10

Sirupo ir maltozės gamyba

15.62.20

Krakmolo gamyba

15.7

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

15.71

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

15.71.10

Kombinuotųjų pašarų gamyba

15.72

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba

15.8

Kitų maisto produktų gamyba

15.81

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

15.82

Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

15.83

Cukraus gamyba

15.84

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

15.85

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

15.86

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

15.87

Užgardų ir pagardų gamyba

15.87.10

Acto gamyba

15.88

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

15.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, produktų gamyba

15.89.10

Mielių gamyba

15.9

Gėrimų gamyba

15.91

Distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba

15.91.10

Lietuviško midaus gamyba

15.92

Etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų

15.93

Vyno gamyba

15.94

Sidro ir kitokio vaisių, uogų vyno gamyba

15.95

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

15.96

Alaus gamyba

15.97

Salyklo gamyba

15.98

Mineralinio vandens ir gaivinamųjų gėrimų gamyba

15.98.10

Nesvaigiųjų sultimis ir sirupu aromatizuotų gaivinamųjų gėrimų gamyba

15.98.20

Vandens, įskaitant gamtinį mineralinį vandenį, pilstymas į butelius

16

Tabako gaminių gamyba

16.0

Tabako gaminių gamyba

16.00

Tabako gaminių gamyba

DB

Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba

17

Tekstilės gaminių gamyba

17.1

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

17.11

Medvilnės pluoštų paruošimas ir verpimas

17.12

Vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas

17.13

Šukuotos vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas

17.14

Lino pluoštų paruošimas ir verpimas

17.15

Šilko, įskaitant pašukas, pervijimas ir paruošimas bei sintetinių ar dirbtinių gijų verpalų sukimas ir tekstūravimas

17.16

Siuvimo siūlų gamyba

17.17

Kitų tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

17.2

Audimas

17.21

Medvilninių audinių audimas

17.22

Vilnonių audinių audimas

17.23

Šukuotinės vilnos audinių audimas

17.24

Šilkinių audinių audimas

17.25

Kitų audinių audimas

17.25.10

Lininių audinių audimas

17.25.20

Sintetinių audinių audimas

17.3

Tekstilės apdaila

17.30

Tekstilės apdaila

17.4

Gatavų tekstilės gaminių, išskyrus drabužius, gamyba

17.40

Gatavų tekstilės gaminių, išskyrus drabužius, gamyba

17.5

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

17.51

Kilimų ir gauruotų kilimėlių gamyba

17.52

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

17.53

Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

17.54

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

17.54.10

Dirbtinės odos ir plėvelės gamyba

17.6

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

17.60

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

17.7

Megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

17.71

Megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

17.71.10

Kojinių ir puskojinių gamyba

17.72

Megztų (trikotažinių) ir nertų megztinių, susagstomų megztinių ir panašių gaminių bei dirbinių gamyba

18

Drabužių siuvimas (gamyba); kailių išdirbimas ir dažymas

18.1

Odinių drabužių siuvimas

18.10

Odinių drabužių siuvimas

18.2

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba

18.21

Darbinių drabužių siuvimas

18.22

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

18.22.10

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

18.22.20

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

18.23

Apatinių drabužių siuvimas

18.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių ir drabužių priedų gamyba

18.24.10

Vaiko drabužėlių siuvimas

18.24.20

Sportinės aprangos siuvimas

18.24.30

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų gamyba

18.3

Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

18.30

Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

18.30.10

Dirbtinio kailio ir jo dirbinių gamyba

18.30.20

Kailinių drabužių ir reikmenų (be kepurių) gamyba

DC

Odos ir jos dirbinių gamyba

19

Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų, pakinktų ir avalynės gamyba

19.1

Odų rauginimas ir išdirbimas

19.10

Odų rauginimas ir išdirbimas

19.10.10

Odų rauginimas, naudojant augalines medžiagas

19.10.20

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medžiagas

19.10.30

Odų išdirbimas

19.2

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba

19.20

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba

19.3

Avalynės gamyba

19.30

Avalynės gamyba

DD

Medienos ir medienos gaminių gamyba

20

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių bei dirbinių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

20.1

Medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos įmirkymas

20.10

Medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos įmirkymas

20.10.10

Cheminis medienos apdorojimas konservantais

20.2

Apdarinių lakštų gamyba; faneros, laminuotųjų plokščių, medienos drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių ir kitų skydų bei plokščių gamyba

20.20

Apdarinių lakštų gamyba; faneros, laminuotųjų plokščių, medienos drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių ir kitų skydų bei plokščių gamyba

20.20.10

Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba

20.20.20

Presuotos medienos gamyba

20.3

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba

20.30.10

Parketlenčių ir panašių dangų gamyba

20.30.20

Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogų dengimui gamyba

20.30.30

Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba

20.30.40

Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba

20.30.50

Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba

20.4

Medinės taros gamyba

20.40

Medinės taros gamyba

20.40.10

Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba

20.5

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

20.51

Kitų medienos gaminių gamyba

20.51.10

Medinių meno dirbinių gamyba

20.52

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

DE

Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas

21

Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

21.1

Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba

21.11

Plaušienos gamyba

21.12

Popieriaus ir kartono gamyba

21.2

Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

21.21

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba

21.22

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba

21.22.10

Tualetinio popieriaus gamyba

21.23

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

21.23.10

Kopijavimo popieriaus gamyba

21.23.20

Vokų ir atvirukų gamyba

21.24

Sienų apmušalų gamyba

21.25

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

21.25.10

Filtravimo popieriaus gamyba

22

Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų atgaminimas

22.1

Leidyba

22.11

Knygų leidyba

22.12

Laikraščių leidyba

22.13

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

22.14

Garso įrašų leidyba

22.15

Kita leidyba

22.2

Spausdinimas ir su juo susijusi paslaugų veikla

22.21

Laikraščių spausdinimas

22.22

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas

22.23

Knygų įrišimas ir apdaila

22.24

Rinkimas ir spausdinimo formų gamyba

22.25

Kita su spausdinimu susijusi veikla

22.3

Įrašytų laikmenų atgaminimas

22.31

Garso įrašų atgaminimas

22.32

Vaizdo įrašų atgaminimas

22.33

Kompiuterinių laikmenų atgaminimas

DF

Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba

23

Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba

23.1

Koksavimo krosnių produktų gamyba

23.10

Koksavimo krosnių produktų gamyba

23.10.10

Naftos kokso gamyba

23.2

Rafinuotų naftos produktų gamyba

23.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

23.20.10

Skystojo arba dujinio kuro gamyba

23.20.20

Tepalų ir kitų alyvų gamyba

23.20.30

Parafino ir kitokio vaško gamyba

23.20.40

Naftos bitumo gamyba

23.3

Branduolinio kuro perdirbimas

23.30

Branduolinio kuro perdirbimas

DG

Chemikalų, chemijos pramonės gaminių ir cheminių pluoštų gamyba

24

Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba

24.1

Pagrindinių chemikalų gamyba

24.11

Pramoninių dujų gamyba

24.12

Dažiklių ir pigmentų gamyba

24.13

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba

24.13.10

Neorganinių rūgščių (išskyrus azoto rūgštį) gamyba

24.13.20

Sintetinių rauginimo medžiagų gamyba

24.14

Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba

24.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

24.15.10

Grynųjų ar mišriųjų azoto ir fosforo trąšų gamyba

24.15.20

Karbamido gamyba

24.15.30

Amoniako gamyba

24.16

Pirminių plastikų gamyba

24.17

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

24.2

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

24.20

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

24.20.10

Dezinfekantų gamyba

24.3

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

24.30

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

24.30.10

Emalinių dažų ir lakų gamyba

24.30.20

Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių gamyba

24.4

Vaistų pramonės, medicininių cheminių gaminių bei botanikos produktų gamyba

24.41

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba

24.41.10

Narkotinių medžiagų gamyba

24.42

Farmacinių preparatų gamyba

24.42.10

Vaistų gamyba

24.42.20

Veterinarinių vaistų gamyba

24.42.30

Stomatologinio cemento gamyba

24.5

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualetinių priemonių gamyba

24.51

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

24.51.10

Muilo gamyba

24.51.20

Valiklių ir poliravimo (svidinimo) preparatų gamyba

24.52

Kvepalų ir tualetinių priemonių gamyba

24.52.10

Šampūnų, plaukų stangrinimo, plaukų garbanojimo ar ištiesinimo priemonių ir skutimosi kremų gamyba

24.52.20

Kvepalų, odekolonų ir tualetinio vandens gamyba

24.6

Kitų cheminių medžiagų gamyba

24.61

Sprogiųjų medžiagų gamyba

24.62

Klijų ir želatinos gamyba

24.63

Eterinio aliejaus gamyba

24.64

Cheminių fotografinių medžiagų gamyba

24.65

Parengtų naudoti, bet neįrašytų laikmenų gamyba

24.66

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba

24.66.10

Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų gamyba

24.66.20

Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų kaučiuko vulkanizavimo greitiklių, katalizatorių gamyba

24.66.30

Antidetonatorių, antifrizų, skysčių hidraulinėms sistemoms gamyba

24.66.40

Rašalo ir tušo gamyba

24.7

Cheminių pluoštų gamyba

24.70

Cheminių pluoštų gamyba

DH

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

25

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

25.1

Guminių gaminių gamyba

25.11

Guminių padangų ir kamerų gamyba

25.11.10

Guminių padangų ir protektorių dalių gamyba

25.11.20

Padangų kamerų gamyba

25.12

Guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

25.13

Kitų guminių gaminių gamyba

25.2

Plastikinių gaminių gamyba

25.21

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba

25.22

Plastikinių pakuočių gamyba

25.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

25.23.10

Plastikinių santechnikos detalių gamyba

25.24

Kitų plastikinių gaminių gamyba

DI

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

26

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

26.1

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba

26.11

Lakštinio stiklo gamyba

26.12

Lakštinio stiklo pjaustymas ir apdorojimas

26.13

Tuščiavidurio stiklo gamyba

26.13.10

Stiklinių talpyklų gamyba

26.14

Stiklo pluoštų gamyba

26.14.10

Stiklo vatos ir neaustinio stiklo audinio gamyba

26.15

Kito stiklo, įskaitant techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas

26.15.20

Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių gamyba

26.2

Ugniai neatsparių keraminių gaminių, išskyrus skirtų statybos reikmėms, gamyba; ugniai atsparių keraminių dirbinių gamyba

26.21

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

26.22

Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba

26.23

Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba

26.24

Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

26.25

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

26.26

Ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba

26.26.10

Keraminių gaminių iš termoizoliacinio silicingo diatomito gamyba

26.26.20

Kaitrai atsparių keraminių gaminių gamyba

26.3

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba

26.30

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba

26.30.10

Koklių gamyba

26.30.20

Keraminių grindinio dangų gamyba

26.4

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba

26.40

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba

26.5

Cemento, kalkių ir gipso gamyba

26.51

Cemento gamyba

26.52

Kalkių gamyba

26.53

Gipso gamyba

26.6

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba

26.61

Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba

26.62

Gipso gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba

26.63

Prekinio betono mišinio gamyba

26.63.10

Asfaltbetonio gamyba

26.64

Statybinių skiedinių gamyba

26.64.10

Tinko gamyba

26.65

Fibrolito gamyba

26.66

Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba

26.7

Akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila

26.70

Akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila

26.8

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

26.81

Abrazyvinių gaminių gamyba

26.82

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba

26.82.10

Asbestiniai siūlai, verpalai ir audiniai bei gaminiai iš jų

26.82.20

Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba

26.82.30

Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba

26.82.40

Dirbinių iš bitumo gamyba

DJ

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba

27

Pagrindinių metalų gamyba

27.1

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių (ECSC)+ gamyba

27.10

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių (ECSC) gamyba

27.2

Vamzdžių gamyba

27.21

Vamzdžių iš ketaus gamyba

27.22

Plieno vamzdžių gamyba

27.3

Kitas ketaus ir plieno pirminis apdirbimas ir ne ECSC ferolydinių gamyba

27.31

Šaltasis tempimas

27.32

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

27.33

Šaltasis formavimas ar lankstymas

27.34

Vielos gamyba

27.35

Kito, niekur kitur nepriskirto, ketaus ir plieno pirminis apdirbimas; ne ECSC ferolydinių gamyba

27.4

Pagrindinių tauriųjų ir spalvotųjų metalų gamyba

27.41

Tauriųjų metalų gamyba

27.42

Aliuminio gamyba

27.43

Švino, cinko ir alavo gamyba

27.44

Vario gamyba

27.45

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

27.5

Metalų liejinių gamyba

27.51

Geležies liejinių gamyba

27.52

Plieno liejinių gamyba

27.53

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

27.54

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

28

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba

28.1

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

28.11

Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

28.12

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba

28.2

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba; centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba

28.21

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

28.21.10

Metalinių talpyklų suslėgtosioms ar suskystintosioms dujoms gamyba

28.22

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba

28.22.10

Centrinio šildymo garo katilų gamyba

28.3

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

28.30

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

28.4

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

28.40

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

28.5

Metalų apdorojimas ir dengimas; bendroji mechaninė technologija

28.51

Metalų apdorojimas ir dengimas

28.52

Bendroji mechaninė technologija

28.6

Peilių, šakučių, įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba

28.61

Peilių, šakučių ir kitų įrankių gamyba

28.62

Įrankių gamyba

28.62.10

Žemės ūkio rankinių įrankių gamyba

28.62.20

Staliaus įrankių gamyba

28.62.30

Kalvio įrankių gamyba

28.62.40

Staklių keičiamųjų įrankių gamyba

28.63

Spynų ir vyrių gamyba

28.7

Kitų metalo gaminių gamyba

28.71

Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba

28.72

Lengvųjų metalų taros gamyba

28.73

Vielos gaminių gamyba

28.74

Tvirtinimo detalių, srieginių mašinų gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba

28.75

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba

28.75.10

Laivų sraigtų ir inkarų gamyba

28.75.20

Metalinių namų apyvokos reikmenų gamyba

28.75.30

Smulkių metalinių įstaigos reikmenų gamyba

28.75.40

Metalinės sanitarinės higienos įrangos gamyba

DK

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

29.1

Mašinų mechaninei jėgai gaminti ir naudoti, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba

29.11

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba

29.11.10

Stūmoklinių vidaus degimo variklių ir jų dalių gamyba ir remontas

29.11.20

Dujų turbinų gamyba ir remontas

29.11.30

Hidraulinių turbinų gamyba ir remontas

29.12

Siurblių ir kompresorių gamyba

29.12.10

Hidraulinių siurblių gamyba ir remontas

29.12.20

Oro ar vakuuminių siurblių gamyba ir remontas

29.13

Čiaupų ir sklendžių gamyba

29.14

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba

29.14.10

Hidraulinių pavarų įtaisų gamyba ir remontas

29.14.20

Šarnyrinių grandinių gamyba ir remontas

29.2

Kitų bendrosios paskirties mechanizmų gamyba

29.21

Krosnių ir krosnių degiklių gamyba

29.21.10

Elektrinių ir kitokių pramoninių bei laboratorinių krosnių gamyba ir remontas

29.21.20

Kūryklų mechaninių kuro krautuvų gamyba ir remontas

29.22

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

29.22.10

Mechaninių kėlimo įrenginių gamyba ir remontas

29.22.20

Automatinių kėlimo įrenginių gamyba ir remontas

29.23

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba

29.23.10

Pramoninių šaldymo ir užšaldymo įrenginių gamyba

29.23.20

Oro kondicionavimo įrenginių gamyba

29.23.30

Pramoninių vėdintuvų (ventiliatorių) gamyba

29.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamyba

29.24.10

Gamtosauginės paskirties valymo įrenginių gamyba ir remontas

29.24.20

Buitinių ir prekybinių svarstyklių gamyba ir remontas

29.24.30

Dujų generatorių gamyba ir remontas

29.24.40

Kalandravimo ar valcavimo mašinų ir jų velenėlių gamyba ir remontas

29.3

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

29.31

Žemės ūkio traktorių gamyba

29.31.10

Žemės ir miškų ūkio traktorių gamyba

29.31.20

Žemės ir miškų ūkio traktorių remontas

29.32

Kitų žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

29.32.10

Savikrovių ir savivarčių žemės ūkio priekabų ar puspriekabių gamyba ir remontas

29.32.20

Dirvos paruošimo, sodinamųjų ar tręšiamųjų mašinų gamyba ir remontas

29.32.30

Šienavimo ir derliaus nuėmimo mašinų gamyba ir remontas

29.32.40

Melžimo įrangos gamyba ir remontas

29.32.50

Augalų priežiūros mašinų gamyba ir remontas

29.4

Staklių gamyba

29.40

Staklių gamyba

29.40.10

Staklių remontas

29.5

Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba

29.51

Metalurgijos mašinų gamyba

29.51.10

Metalurgijos mašinų remontas

29.52

Kasybos bei karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba

29.52.10

Grunto šalinimo mašinų gamyba ir remontas

29.52.20

Mineralinių iškasenų apdorojimo mašinų gamyba ir remontas

29.53

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba

29.53.10

Neelektrinių kepyklų krosnių gamyba ir remontas

29.54

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos mašinų gamyba

29.54.10

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinų gamyba ir remontas

29.54.20

Verpimo mašinų gamyba ir remontas

29.54.30

Tekstilės verpalų paruošimo mašinų gamyba ir remontas

29.54.40

Audimo mašinų (staklių) gamyba ir remontas

29.55

Popieriaus ir kartono mašinų gamyba

29.56

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba

29.56.10

Specialiosios paskirties, niekur kitur nepriskirtų, mašinų remontas

29.6

Ginklų ir šaudmenų gamyba

29.60

Ginklų ir šaudmenų gamyba

29.7

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

29.71

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

29.71.10

Šaldytuvų ir šaldiklių gamyba

29.71.20

Buitinių elektrinių maisto produktų apdorojimo aparatų ir prietaisų gamyba

29.71.30

Elektrinių šiluminių kirpyklos prietaisų ir aparatų gamyba

29.72

Buitinių neelektrinių prietaisų gamyba

DL

Elektrinės ir optinės įrangos gamyba

30

Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba

30.0

Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba

30.01

Įstaigos mašinų gamyba

30.02

Kompiuterių ir kitos informacijos apdorojimo įrangos gamyba

31

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros gamyba

31.1

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba

31.10

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba

31.2

Elektros paskirstymo ir valdymo įrangos gamyba

31.20

Elektros paskirstymo ir valdymo įrangos gamyba

31.20.10

Elektros tinklų kontrolinės aparatūros gamyba

31.20.20

Komutacinių skydų, valdymo pultų ir skirstomųjų spintų gamyba

31.20.30

Elektros grandinių sujungimo ar apsauginės aparatūros gamyba

31.3

Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba

31.30

Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba

31.30.10

Izoliuotųjų laidų, kabelių, juostų gamyba

31.30.20

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

31.4

Akumuliatorių, galvaninių elementų ir galvaninių baterijų gamyba

31.40

Akumuliatorių, galvaninių elementų ir galvaninių baterijų gamyba

31.5

Apšvietimo įrangos ir elektros lempų gamyba

31.50

Apšvietimo įrangos ir elektros lempų gamyba

31.6

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės įrangos gamyba

31.61

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklių ir transporto priemonių elektrinės įrangos gamyba

31.61.10

Vidaus degimo variklių elektrinių uždegimo ar paleidimo įtaisų gamyba

31.61.20

Variklinių transporto priemonių elektrinio apšvietimo ir garso ar šviesos signalizavimo įrenginių gamyba

31.61.30

Stiklo valytuvų gamyba

31.62

Kitos, kitur nepriskirtos, elektrinės įrangos gamyba

31.62.10

Elektrinės garso ar optinio signalizavimo aparatūros gamyba

31.62.20

Elektros izoliatorių, išskyrus stiklinius ir keraminius, gamyba

32

Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba

32.1

Elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų elektroninių komponentų gamyba

32.10

Elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų elektroninių komponentų gamyba

32.10.10

Elektroninių integrinių grandynų gamyba

32.2

Televizijos ir radijo siųstuvų, laidinės telefonijos ir telegrafijos aparatūros gamyba

32.20

Televizijos ir radijo siųstuvų, laidinės telefonijos ir telegrafijos aparatūros gamyba

32.3

Televizijos ir radijo imtuvų, garso ir vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatūros bei su ja susijusių reikmenų gamyba

32.30

Televizijos ir radijo imtuvų, garso ir vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatūros bei su ja susijusių reikmenų gamyba

32.30.10

Radiotelefonijos ir radiotelegrafijos priėmimo aparatūros gamyba

32.30.20

Televizorių gamyba

32.30.30

Radijo imtuvų gamyba

32.30.40

Magnetofonų gamyba

32.30.50

Mikrofonų ir stiprintuvų gamyba

32.30.60

Elektrinių grotuvų gamyba

33

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių gamyba

33.1

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos aparatų gamyba

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos aparatų gamyba

33.10.10

Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba

33.10.20

Protezų gamyba

33.2

Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitų, išskyrus technologinių procesų valdymo įrangą, prietaisų bei aparatų gamyba

33.20

Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitų, išskyrus technologinių procesų valdymo įrangą, prietaisų bei aparatų gamyba

33.20.10

Elektros skaitiklių gamyba

33.20.20

Vandens skaitiklių gamyba

33.20.30

Dujų skaitiklių gamyba

33.20.40

Automatinio reguliavimo ir kontrolės prietaisų gamyba

33.3

Technologinių procesų valdymo įrangos gamyba

33.30

Technologinių procesų valdymo įrangos gamyba

33.4

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

33.40

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

33.5

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

33.50

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

DM

Transporto priemonių gamyba

34

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

34.1

Variklinių transporto priemonių gamyba

34.10

Variklinių transporto priemonių gamyba

34.10.10

Lengvųjų automobilių ir kitų keleivinių variklinių transporto priemonių gamyba

34.10.20

Automobilių važiuoklių gamyba

34.10.30

Automobilių variklių gamyba

34.10.40

Sportinių automobilių gamyba

34.2

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba

34.20

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba

34.20.10

Automobilių kėbulų gamyba

34.20.20

Automobilių priekabų ir puspriekabių gamyba

34.3

Variklinių transporto priemonių ir jų variklių dalių ir reikmenų gamyba

34.30

Variklinių transporto priemonių ir jų variklių dalių ir reikmenų gamyba

35

Kitos transporto įrangos gamyba

35.1

Laivų ir valčių statyba bei remontas

35.11

Laivų statyba ir remontas

35.11.10

Pagalbinio uosto laivyno gamyba ir remontas

35.11.20

Laivų techninė priežiūra, remontas ar pertvarkymas (rekonstravimas)

35.11.30

Laivų išardymas

35.12

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba bei remontas

35.12.10

Jachtų statyba ir remontas

35.12.20

Pramoninių valčių gamyba ir remontas

35.12.30

Sportinių ir žvejybos valčių gamyba ir remontas

35.2

Geležinkelių ir tramvajų lokomotyvų bei riedmenų gamyba

35.20

Geležinkelių ir tramvajų lokomotyvų bei riedmenų gamyba

35.20.10

Lokomotyvų gamyba ir remontas

35.20.20

Elektrovežių gamyba ir remontas

35.20.30

Vagonų gamyba ir remontas

35.3

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

35.30

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

35.30.10

Orlaivių techninė priežiūra ir remontas

35.4

Motociklų ir dviračių gamyba

35.41

Motociklų gamyba

35.41.

10 Motociklų, išskyrus motociklų variklius, gamyba

35.41.20

Motociklų variklių gamyba

35.41.30

Mopedų ir dviračių su pagalbiniu varikliu gamyba

35.42

Dviračių gamyba

35.43

Invalidų vežimėlių gamyba

35.5

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba

35.50

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba

DN

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

36

Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

36.1

Baldų gamyba

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

36.11.10

Įstaigų ir buitinių patalpų kėdžių ir sėdynių gamyba ir remontas

36.11.20

Teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių ir sėdynių gamyba ir remontas

36.11.30

Transporto priemonių kėdžių ir sėdynių gamyba ir remontas

36.12

Kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba

36.12.10

Parduotuvės baldų gamyba ir remontas

36.12.20

Įstaigos baldų gamyba ir remontas

36.12.30

Viešbučio ir restorano baldų gamyba ir remontas

36.13

Kitų virtuvės baldų gamyba

36.14

Kitų baldų gamyba

36.14.10

Viešbučio ir restorano baldų gamyba ir remontas

36.14.20

Miegamojo baldų gamyba ir remontas

36.14.30

Prieškambario baldų gamyba ir remontas

36.14.40

Vaikiškų baldų gamyba ir remontas

36.15

Čiužinių gamyba

36.2

Bižuterijos ir panašių dirbinių bei gaminių gamyba

36.21

Monetų ir medalių kalimas

36.22

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, bižuterijos, juvelyrinių ir panašių dirbinių bei gaminių gamyba

36.22.10

Juvelyrinių papuošalų gamyba

36.22.20

Valgomojo įrankių ir indų iš tauriųjų metalų gamyba

36.3

Muzikos instrumentų gamyba

36.30

Muzikos instrumentų gamyba

36.30.10

Fortepijonų ir kitų klavišinių muzikos instrumentų gamyba

36.30.20

Mušamųjų muzikos instrumentų gamyba

36.30.30

Pučiamųjų muzikos instrumentų gamyba

36.4

Sporto reikmenų gamyba

36.40

Sporto reikmenų gamyba

36.40.10

Žiemos sporto reikmenų gamyba

36.40.20

Sporto žaidimų reikmenų gamyba

36.40.30

Lengvosios atletikos reikmenų gamyba

36.40.40

Sunkumų kilnojimo įrankių gamyba

36.40.50

Gimnastikos prietaisų gamyba

36.40.60

Medžioklės ir žvejybos reikmenų gamyba

36.5

Žaidimų ir žaislų gamyba

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

36.50.10

Konstravimo rinkinių ir konstruojamųjų žaislų gamyba

36.50.20

Plastikinių žaislų gamyba

36.50.30

Medinių žaislų gamyba

36.50.40

Kimštinių žaislų gamyba

36.50.50

Stalo arba kambario žaidimų gamyba

36.50.60

Triračių ir kitų žaislų su ratukais gamyba

36.50.70

Elektrinių žaislų gamyba

36.6

Įvairi, kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

36.61

Dirbtinės bižuterijos gamyba

36.62

Šluotų ir šepečių gamyba

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

36.63.10

Vaizdinių mokymo priemonių gamyba

36.63.20

Rašymo priemonių gamyba

36.63.30

Vaikiškų vežimėlių gamyba

36.63.40

Karuselių, sūpuoklių, šaudyklų ir kitų pramoginių įrenginių gamyba

36.63.50

Linoleumo ir kietų neplastikinių grindų dangų gamyba

36.63.60

Degtukų gamyba

37

Antrinis perdirbimas

37.1

Metalo atliekų ir laužo perdirbimas

37.10

Metalo atliekų ir laužo perdirbimas

37.2

Ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas

37.20

Ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas

37.20.10

Makulatūros perdirbimas

37.20.20

Skudurų perdirbimas

E

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

EE

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

40

Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas

40.1

Elektros gamyba ir paskirstymas

40.10

Elektros gamyba ir paskirstymas

40.10.10

Elektros energijos gamyba

40.10.20

Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas

40.2

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

40.20

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

40.3

Garo ir karšto vandens tiekimas

40.30

Garo ir karšto vandens tiekimas

40.30.10

Garo tiekimas

40.30.20

Karšto vandens tiekimas

41

Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas

41.0

Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas

41.00

Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas

41.00.10

Vandens ėmimas ir valymas

41.00.20

Vandens tiekimas pramonės įmonėms

41.00.30

Vandens tiekimas gyventojams

F

Statyba

FF

Statyba

45

Statyba

45.1

Statybvietės paruošimas

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai

45.11.10

Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius

45.11.20

Žemės darbai statybos aikštelėse

45.11.30

Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas

45.12

Žvalgomasis gręžimas

45.2

Pastatų ir jų dalių statyba; inžinerinių statinių statyba

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba

45.21.10

Įvairių pastatų statyba

45.21.20

Pastatų restauravimo, rekonstravimo, konservavimo darbai

45.21.30

Pramonės gamybos surenkamųjų konstrukcijų statinių montavimas statybos aikštelėje

45.21.40

Tiltų statyba ir tunelių kasyba

45.21.50

Pramoninių statinių statyba ir vamzdynų, elektros perdavimo linijų tiesyba

45.22

Laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas

45.22.10

Stogų atnaujinimas ir šiltinimas

45.23

Autostradų, kelių tiesimas, orlaivių pakilimo aikštelių ir takų bei sporto statinių statyba

45.23.10

Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas

45.23.20

Kelių ir gatvių tiesimas

45.23.30

Geležinkelių tiesimas

45.23.40

Aerodromų kilimo ir tūpimo takų tiesimas

45.24

Vandens statinių statyba

45.24.10

Vandens statinių dugno gilinimas ir valymas

45.24.20

Vandens kelių, uostų ir upių statinių statyba

45.25

Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus

45.3

Pastatų ir statinių įrengimas

45.31

Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas

45.31.10

Elektros tinklų įrengimas

45.31.20

Gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas

45.31.30

Liftų, keltų ir eskalatorių įrengimas

45.31.40

Antenų, ryšio sistemų įrengimas

45.32

Izoliacijos įrengimas

45.33

Vamzdynų tiesimas

45.33.10

Oro kondicionierių įrengimas

45.33.20

Santechnikos įtaisų įrengimas

45.34

Kitokių pastatų ir statinių įrengimas

45.4

Statybos baigimas

45.41

Tinkavimas

45.42

Staliaus dirbinių įrengimas

45.43

Grindų ir sienų dengimas

45.44

Dažymas ir stiklinimas

45.44.10

Technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas

45.45

Kiti baigiamieji statybos darbai

45.5

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu)

45.50

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu)

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas

GG

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas

50

Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba

50.1

Variklinių transporto priemonių pardavimas

50.10

Variklinių transporto priemonių pardavimas

50.10.10

Keleivinių variklinių transporto priemonių, įskaitant specialiąsias, didmeninė prekyba

50.10.20

Krovininių automobilių didmeninė prekyba

50.10.30

Keleivinių variklinių transporto priemonių, įskaitant specialiąsias, mažmeninė prekyba

50.10.40

Krovininių automobilių mažmeninė prekyba

50.10.50

Transporto priemonių komisinė prekyba

50.2

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

50.20

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

50.20.10

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

50.20.20

Variklinių transporto priemonių plovimas

50.20.30

Padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas

50.3

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

50.30

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

50.4

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas

50.40

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas

50.40.10

Motociklų didmeninė prekyba

50.40.20

Motociklų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba

50.40.30

Motociklų mažmeninė prekyba

50.40.40

Motociklų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba

50.40.50

Motociklų techninė priežiūra ir remontas

50.5

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

50.50

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

50.50.10

Automobilių suskystintų dujų mažmeninė prekyba

50.50.20

Variklių benzino mažmeninė prekyba

50.50.30

Variklinių transporto priemonių tepalų, aušinimo skysčių mažmeninė prekyba

50.50.40

Dyzelinio kuro mažmeninė prekyba

50.50.50

Žibalo, valiklių ir kitų naftos produktų mažmeninė prekyba

51

Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

51.1

Didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį

51.11

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla

51.12

Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo agentų veikla

51.13

Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla

51.14

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla

51.15

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla

51.16

Tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla

51.17

Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla

51.18

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių produktų ar jų grupių specializuota pardavimo veikla, vykdoma agentų

51.19

Įvairių prekių pardavimo agentų veikla

51.2

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba

51.21

Grūdų, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

51.21.10

Grūdų didmeninė prekyba

51.21.20

Linų sėklų didmeninė prekyba

51.22

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

51.23

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

51.24

Kailių, neišdirbtų ir išdirbtų odų didmeninė prekyba

51.25

Neperdirbto tabako didmeninė prekyba

51.3

Maisto, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba

51.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba

51.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba

51.33

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomųjų aliejų bei riebalų didmeninė prekyba

51.34

Alkoholinių ir kitų gėrimų didmeninė prekyba

51.34.10

Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

51.34.20

Gaivinamųjų gėrimų didmeninė prekyba

51.35

Tabako gaminių didmeninė prekyba

51.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba

51.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba

51.38

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba

51.39

Maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba

51.4

Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

51.41

Tekstilės dirbinių didmeninė prekyba

51.41.10

Lovos, stalo, tualeto ar virtuvės tekstilės dirbinių didmeninė prekyba

51.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

51.42.10

Guminės avalynės didmeninė prekyba

51.42.20

Odinės avalynės didmeninė prekyba

51.42.30

Kailinių gaminių didmeninė prekyba

51.42.40

Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba

51.43

Elektrinių buitinių aparatų bei radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba

51.43.10

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų didmeninė prekyba

51.43.20

Radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba

51.44

Porceliano ir stiklo dirbinių, popierinių sienų apmušalų ir valymo priemonių didmeninė prekyba

51.44.10

Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba

51.44.20

Popierinių sienų apmušalų didmeninė prekyba

51.44.30

Didmeninė valiklių prekyba

51.45

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba

51.46

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

51.46.10

Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei protezų didmeninė prekyba

51.46.20

Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba

51.47

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

51.47.10

Baldų, grindų dangų bei neelektrinių namų ūkio prietaisų ir reikmenų didmeninė prekyba

51.47.20

Raštinės reikmenų, knygų, žurnalų ir laikraščių didmeninė prekyba

51.47.30

Fotografijos ir optinių reikmenų didmeninė prekyba

51.47.40

Medienos, kamštienos, pintinių dirbinių didmeninė prekyba

51.47.50

Laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba

51.47.60

dinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninė prekyba

51.47.70

Sporto prekių ir žaislų didmeninė prekyba

51.5

Ne žemės ūkio tarpinių produktų bei atliekų ir laužo didmeninė prekyba

51.51

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba

51.51.10

Kietojo kuro didmeninė prekyba

51.51.20

Benzino didmeninė prekyba

51.51.30

Dujinio kuro didmeninė prekyba

51.51.40

Dyzelinio kuro didmeninė prekyba

51.51.50

Tepalų didmeninė prekyba

51.52

Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba

51.53

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

51.53.10

Šiurkščiosios medienos ir pirminių medienos perdirbimo produktų didmeninė prekyba

51.53.20

Statybinių medžiagų didmeninė prekyba

51.54

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba

51.54.10

Geležies dirbinių didmeninė prekyba

51.54.20

Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba

51.54.30

Šildymo įrangos didmeninė prekyba

51.55

Chemijos produktų didmeninė prekyba

51.55.10

Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba

51.55.20

Ne vaistinės paskirties stipriai veikiančiųjų ir nuodingųjų medžiagų didmeninė prekyba

51.56

Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba

51.56.10

Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba

51.56.20

Linų pluošto didmeninė prekyba

51.57

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

51.6

Mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

51.61

Staklių didmeninė prekyba

51.62

Statybos mašinų didmeninė prekyba

51.63

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba

51.64

Įstaigos technikos ir įrangos didmeninė prekyba

51.65

Kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje didmeninė prekyba

51.66

Žemės ūkio mašinų, jų priedų ir padargų, įskaitant traktorius, didmeninė prekyba

51.7

Kita didmeninė prekyba

51.70

Kita didmeninė prekyba

52

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

52.1

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

52.11

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas

52.12

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

52.2

Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

52.21

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba

52.22

Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba

52.23

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba

52.24

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba

52.24.10

Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų mažmeninė prekyba

52.24.20

Konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba

52.25

Alkoholinių ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba

52.25.10

Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba

52.25.20

Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba

52.26

Tabako gaminių mažmeninė prekyba

52.27

Kitų maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

52.3

Farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba

52.31

Paruošiantys ir parduodantys vaistus vaistininkai

52.32

Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba

52.33

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba

52.4

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

52.41

Tekstilės mažmeninė prekyba

52.41.10

Audinių mažmeninė prekyba

52.41.20

Mezgimo siūlų mažmeninė prekyba

52.41.30

Lovos, stalo, tualeto ar virtuvės buitinių tekstilės dirbinių mažmeninė prekyba

52.41.40

Galanterijos dirbinių mažmeninė prekyba

52.42

Drabužių mažmeninė prekyba

52.42.10

Darbinių drabužių mažmeninė prekyba

52.43

Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba

52.43.10

Avalynės mažmeninė prekyba

52.43.20

Odinių gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninė prekyba

52.43.30

Darbinės avalynės mažmeninė prekyba

52.44

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų, mažmeninė prekyba

52.44.10

Baldų mažmeninė prekyba

52.44.20

Neelektrinių buitinių aparatų ir prietaisų bei reikmenų mažmeninė prekyba

52.44.30

Indų ir kitų stiklo, porceliano ir keramikos dirbinių mažmeninė prekyba

52.44.40

Medienos, kamštienos, pintinių dirbinių mažmeninė prekyba

52.45

Buitinių elektrinių prietaisų, radijo ir televizijos prietaisų mažmeninė prekyba

52.46

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba

52.46.10

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba

52.46.20

Lakštinio stiklo mažmeninė prekyba

52.46.30

Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba

52.46.40

Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams įrangos mažmeninė prekyba

52.47

Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba

52.47.10

Knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba

52.47.20

Raštinės reikmenų mažmeninė prekyba

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

52.48.10

Raštinės įrangos, kompiuterių ir programinės įrangos specializuota mažmeninė prekyba

52.48.20

Rankinių ir kitų laikrodžių bei juvelyrinių dirbinių specializuota mažmeninė prekyba

52.48.30

Sporto prekių, žvejybos ir stovyklavimo reikmenų, valčių ir dviračių specializuota mažmeninė prekyba

52.48.40

Žaidimų ir žaislų specializuota mažmeninė prekyba

52.48.50

Gėlių ir kitų augalų, sėklų, trąšų, kambarinių gyvuliukų (kačių, šunų ir kt.) ir jų maisto specializuota mažmeninė prekyba

52.48.60

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba

52.48.70

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba

52.48.80

Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba

52.48.90

Kita specializuota mažmeninė prekyba

52.5

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

52.50

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

52.50.10

Lombardų veikla

52.50.20

Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba

52.6

Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse

52.61

Užsakomasis pardavimas paštu

52.62

Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

52.62.10

Mažmeninė prekyba kioskuose

52.62.20

Mažmeninė turgaus prekyba

52.63

Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse

52.63.10

Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus

52.63.20

Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti

52.7

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

52.71

Batų, batelių ir kitų odos dirbinių bei gaminių taisymas

52.71.10

Galanterijos ir kelioninių gaminių iš natūralios ir dirbtinės odos taisymas

52.71.20

Avalynės taisymas

52.72

Elektrinių buitinių reikmenų taisymas

52.73

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

52.74

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas

52.74.10

Drabužių taisymas ir persiuvimas

52.74.30

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

52.74.40

Niekur kitur nepriskirtų galanterijos gaminių taisymas

H

Viešbučiai ir restoranai

HH

Viešbučiai ir restoranai

55

Viešbučiai ir restoranai

55.1

Viešbučiai

55.11

Viešbučiai ir moteliai su restoranu

55.12

Viešbučiai ir moteliai be restorano

55.2

Stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikina buveine

55.21

Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos

55.22

Stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams

55.23

Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveine

55.23.10

Poilsio namų veikla

55.23.20

Aprūpinimas kita laikina buveine

55.23.30

Vaikų poilsio stovyklų veikla

55.3

Restoranai

55.30

Restoranai

55.4

Barai

55.40

Barai

55.5

Valgyklos ir paruoštų valgių tiekimas

55.51

Valgyklos

55.51.10

Fabrikų, gamyklų, sporto įrenginių, įstaigų bufetų ir valgyklų veikla

55.51.20

Mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla

55.51.30

Aukštųjų mokyklų valgyklų veikla

55.51.40

Bendrojo maitinimo ir ginkluotųjų pajėgų nariams valgyklų veikla

55.51.50

Specializuotų valgyklų, tam tikroms žmonių grupėms, veikla

55.52

Paruoštų valgių tiekimas

55.52.10

Kulinarijos gaminių tiekimas

55.52.20

Konditerijos gaminių tiekimas

I

Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai (telekomunikacijos)

II

Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai (telekomunikacijos)

60

Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais

60.1

Geležinkelių transportas

60.10

Geležinkelių transportas

60.10.10

Keleivių vežimas tarpmiestiniais geležinkeliais

60.10.20

Krovinių vežimas geležinkeliais

60.10.30

Traukinių eismo organizavimas ir reguliavimas

60.2

Kitas sausumos transportas

60.21

Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas

60.21.10

Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje

60.21.20

Keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje

60.22

Taksi veikla

60.22.10

Taksi įmonių veikla

60.22.20

Privačių lengvųjų automobilių su vairuotoju nuoma

60.23

Kitas keleivių vežimo sausumos transportas

60.24

Krovinių vežimas keliais

60.24.10

Krovinių vežimas krovininiais automobiliais

60.24.20

Krovinių vežimas specialiuoju transportu

60.24.30

Krovininių automobilių su vairuotojais nuoma

60.3

Transportavimas vamzdynais

60.30

Transportavimas vamzdynais

60.30.10

Dujų, skysčių, skystųjų tirpiklių transportavimas vamzdynais

60.30.20

Naftos ir naftos produktų transportavimas vamzdynais

60.30.30

Vamzdynų techninė priežiūra

60.30.40

Siurblinių techninė priežiūra

61

Vandens transportas

61.1

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

61.10

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

61.10.10

Keleivių vežimas jūrų laivais

61.10.20

Krovinių vežimas jūrų laivais

61.10.30

Keleivių, transporto priemonių ir krovinių vežimas keltais

61.2

Vidaus vandenų transportas

61.20

Vidaus vandenų transportas

61.20.10

Keleivių vežimas upių laivais

61.20.20

Krovinių vežimas upių laivais

62

Oro transportas

62.1

Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas

62.10

Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas

62.10.10

Keleivių vežimas orlaiviais

62.10.20

Krovinių vežimas orlaiviais

62.2

Tvarkaraštyje nenurodytas oro transportas

62.20

Tvarkaraštyje nenurodytas oro transportas

62.20.10

Keleivių vežimas

62.20.20

Krovinių vežimas

62.3

Kosminis transportas

62.30

Kosminis transportas

63

Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla

63.1

Krovinio tvarkymas ir sandėliavimas

63.11

Krovinio tvarkymas

63.11.10

Krovinių pakrovimas ir iškrovimas

63.11.20

Keleivių važtos pakrovimas ir iškrovimas

63.12

Laikymas ir sandėliavimas

63.12.10

Elevatorių veikla

63.12.20

Sandėlių-šaldytuvų veikla

63.12.30

Dujų ar naftos sandėliavimas

63.12.40

Cheminių medžiagų sandėliavimas

63.2

Kita papildomoji transporto veikla

63.21

Kita papildomoji sausumos transporto veikla

63.21.10

Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas

63.21.20

Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatavimas

63.21.30

Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas

63.21.40

Sauskelių transporto stočių eksploatavimas

63.21.50

Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas

63.21.60

Geležinkelių eksploatavimas

63.22

Kita papildomoji vandens transporto veikla

63.22.10

Prekių saugojimas laivuose

63.22.20

Gelbėtojų veikla

63.23

Kita papildomoji oro transporto veikla

63.23.10

Oro uostų eksploatavimas

63.3

Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos

63.30

Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos

63.30.10

Kelionių agentūrų veikla

63.30.20

Kelionių organizatorių (vadovų) veikla

63.30.30

Turistų gidų veikla

63.4

Kitų transporto agentūrų veikla

63.40

Kitų transporto agentūrų veikla

63.40.10

Muitinės tarpininkų veikla

63.40.20

Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla

63.40.30

Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas

64

Paštas ir nuotoliniai ryšiai

64.1

Pašto ir pasiuntinių veikla

64.11

Valstybės pašto veikla

64.11.10

Pašto siuntų surinkimas, vežimas ir pristatymas (vietinis ar tarptautinis)

64.11.20

Pašto siuntų paskirstymas ir rūšiavimas

64.11.30

Pašto ženklų pardavimas

64.11.40

Korespondencijos „įteikti paprašius“ tvarkymas

64.12

Pasiuntinių, išskyrus valstybės paštą, veikla

64.2

Nuotoliniai ryšiai

64.20

Nuotoliniai ryšiai

64.20.10

Informacijos perdavimas kabelinėmis ryšio linijomis

64.20.20

Informacijos perdavimas radijo ryšio sistemomis

64.20.30

Informacijos perdavimas palydovinėmis ryšio sistemomis

64.20.40

Ryšio sistemų techninė priežiūra

J

Finansinis tarpininkavimas

JJ

Finansinis tarpininkavimas

65

Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą

65.1

Piniginis tarpininkavimas

65.11

Centrinė bankininkystė

65.12

Kitas piniginis tarpininkavimas

65.12.10

Komercinių bankų veikla

65.2

Kitas finansinis tarpininkavimas

65.21

Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas)

65.22

Kitas kredito teikimas

65.22.10

Piniginių kreditinių įstaigų veikla

65.23

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas

66

Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, kaupimas

66.0

Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, kaupimas

66.01

Gyvybės draudimas

66.01.10

Kelionių draudimas

66.02

Pensijų lėšų kaupimas

66.03

Ne gyvybės draudimas

67

Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla

67.1

Finansinio tarpininkavimo, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinė veikla

67.11

Finansų rinkos valdymas

67.12

Vertybinių popierių birža ir lėšų valdymas

67.13

Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla

67.13.10

Finansinės konsultacijos

67.2

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

67.20

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

67.20.10

Draudimo brokerių veikla

K

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

KK

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

70

Nekilnojamojo turto operacijos

70.1

Operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavybės teise

70.11

Nekilnojamojo turto parengimas ir pardavimas

70.12

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

70.12.10

Žemės pirkimas ir pardavimas

70.2

Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas

70.20

Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas

70.3

Nekilnojamojo turto operacijos už mokestį ar pagal sutartį

70.31

Nekilnojamojo turto agentūros

70.32

Nekilnojamojo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį

71

Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma

71.1

Automobilių nuoma

71.10

Automobilių nuoma

71.2

Kitos transporto įrangos nuoma

71.21

Kitos sausumos transporto įrangos nuoma

71.21.10

Geležinkelių transporto priemonių nuoma

71.21.20

Krovininių automobilių nuoma

71.21.30

Turistinių autobusų nuoma

71.21.40

Motociklų nuoma

71.21.50

Autopriekabų-namelių nuoma

71.21.60

Konteinerių nuoma

71.22

Vandens transporto įrangos nuoma

71.22.10

Laivų nuoma

71.22.20

Valčių nuoma

71.23

Oro transporto įrangos nuoma

71.3

Kitų mašinų ir įrenginių nuoma

71.31

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma

71.32

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma

71.33

Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma

71.33.10

Rašomųjų mašinėlių nuoma

71.33.20

Kompiuterių nuoma

71.33.30

Kopijavimo, dauginimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma

71.33.40

Kasos aparatų nuoma

71.34

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma

71.34.10

Pramoninių elektrinių ir neelektrinių mašinų nuoma

71.34.20

Radijo ir televizijos įrenginių nuoma

71.34.30

Ryšių įrenginių nuoma

71.34.40

Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma

71.4

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma

71.40.10

Pramoginių valčių nuoma

71.40.20

Jojamųjų žirgų nuoma

71.40.30

Dviračių nuoma

71.40.40

Sporto įrangos nuoma

71.40.50

Kitų turizmo priemonių nuoma

71.40.60

Vaizdajuosčių nuoma

71.40.70

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma

71.40.80

Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma

71.40.90

Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma

72

Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla

72.1

Techninės įrangos naudojimo konsultacijos

72.10

Techninės įrangos naudojimo konsultacijos

72.2

Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas

72.20

Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas

72.20.10

Programinės įrangos konsultacijos

72.20.20

Individualių programų kūrimas ir jų įforminimas

72.20.30

Parengtų programinių sistemų tobulinimas, jų pateikimas ir įforminimas

72.20.40

Vartotojų poreikių ir problemų analizė bei projektinės užduoties parengimas

72.3

Duomenų apdorojimas

72.30

Duomenų apdorojimas

72.4

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

72.5

Įstaigos, buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas

72.50

Įstaigos, buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas

72.50.10

Raštinės mašinų remontas ir priežiūra

72.50.20

Buhalterinių mašinų remontas ir priežiūra

72.50.30

Kompiuterių remontas ir priežiūra

72.50.40

Elektroninės aparatūros remontas ir priežiūra

72.6

Kita su kompiuteriais susijusi veikla

72.60

Kita su kompiuteriais susijusi veikla

72.60.10

Kompiuteriniai žaidimai

73

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.1

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inžinerijoje

73.10

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inžinerijoje

73.10.10

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.20

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.30

Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.40

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.50

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.2

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialiniuose ir humanitariniuose moksluose

73.20

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialiniuose ir humanitariniuose moksluose

73.20.10

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.20.20

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.20.30

Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

74

Kita verslo veikla

74.1

Teisinė, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; verslo ir valdymo konsultacijos; vadybinės kontroliuojančiosios bendrovės

74.11

Teisinė veikla

74.11.10

Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose

74.11.20

Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose

74.11.30

Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas

74.12

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; mokesčių konsultacijos

74.12.10

Buhalterinės apskaitos ir audito atlikimas

74.12.20

Finansinių ataskaitų rengimas

74.12.30

Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas

74.12.40

Mokesčių konsultacijos

74.13

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

74.13.10

Rinkos konjunktūros tyrimas

74.13.20

Viešosios nuomonės tyrimas

74.14

Konsultacinė verslo ir valdymo veikla

74.14.10

Verslo informacijos paieška ir pateikimas

74.14.20

Ginčų tarp verslo partnerių sprendimas, jų sutaikymas

74.14.30

Verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijos

74.15

Kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla

74.2

Architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos

74.20

Architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos

74.20.10

Konsultacijos architektūros ir civilinės statybos srityje

74.20.20

Inžinerinė- technologinė veikla

74.20.30

Projektiniai- konstruktoriniai darbai

74.20.40

Miestų, miestelių ir kraštovaizdžio planavimas

74.20.50

Gatvių eismo projektavimas

74.20.60

Geodezinė veikla

74.20.70

Geologinės paieškos ir žvalgyba

74.20.80

Miškotvarka ir žemėtvarka

74.3

Techninis tikrinimas ir analizė

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

74.30.10

Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas

74.30.20

Medžiagų bandymai ir analizė

74.30.30

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

74.30.40

Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus

74.30.50

Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis patikrinimas

74.30.60

Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas

74.30.70

Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė

74.4

Reklama

74.40

Reklama

74.40.10

Reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas

74.40.20

Reklamos kūrimas ir jos išdėstymas

74.40.30

Reklamos pristatymas žiniasklaidoje

74.5

Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas

74.50

Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas

74.6

Tyrimo ir apsaugos veikla

74.60

Tyrimo ir apsaugos veikla

74.60.10

Asmenų ir turto apsauga

74.60.20

Asmenų, dingusių be žinios, paieška

74.60.30

Vagysčių tyrimas

74.60.40

Darbo saugos gamyboje konsultacijos

74.7

Pramoninis valymas

74.70

Pramoninis valymas

74.70.10

Pastatų valymas ir tvarkymas

74.70.20

Pastatų, laivų, traukinių ir kt. dezinfekcijos ir dezinsekcijos veikla

74.8

Kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla

74.81

Fotografavimo veikla

74.81.10

Fotografijų gamyba

74.81.20

Negatyvų ir kino juostų ryškinimas, fotografijų darymas ir didinimas

74.81.30

Senų fotografijų atnaujinimas

74.82

Fasavimo ir pakavimo veikla

74.82.10

Aerozolių indų pildymas

74.82.20

Skysčių, įskaitant gėrimus ir maistą, pilstymas

74.82.30

Kietųjų medžiagų pakavimas

74.82.40

Žymenų (etikečių) tvirtinimas ir antspaudavimas

74.83

Sekretoriavimo ir vertimo veikla

74.83.10

Stenografavimo veikla

74.83.20

Korespondencijos tvarkymas

74.83.30

Vertimas raštu ir žodžiu

74.84

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla

74.84.10

Asmenų ar firmų kreditingumo įvertinimo veikla

74.84.20

Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla

74.84.30

Aukcionų rengėjų veikla

74.84.40

Įvairių gaminių modeliavimas, interjero dekoravimas

74.84.50

Verslo brokerių veikla

74.84.60

Turto, išskyrus nekilnojamąjį, vertinimo veikla

L

Viešasis valdymas ir gynimas; privalomasis socialinis draudimas

LL

Viešasis valdymas ir gynimas; privalomasis socialinis draudimas

75

Viešasis valdymas ir gynimas; privalomasis socialinis draudimas

75.1

Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

75.11.10

Lietuvos Respublikos apskričių veikla

75.11.20

Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

75.11.30

Lietuvos Respublikos valsčių (seniūnijų) veikla

75.11.40

Iždo valdymas ir priežiūra

75.11.50

Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas

75.11.60

Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla

75.11.70

Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų veikla

75.11.80

Vadovavimas statistikos ir sociologijos tarnyboms įvairiuose valstybės valdymo lygiuose bei jų veikla

75.12

Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių, išskyrus socialinį draudimą, tarnybų veiklos reguliavimas

75.12.10

Sveikatos tarnybų veiklos reguliavimas

75.12.20

Švietimo tarnybų veiklos reguliavimas

75.12.30

Kultūros ir sporto tarnybų veiklos reguliavimas

75.12.40

Vadovavimas geriamojo vandens tiekimo programoms

75.13

Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai efektyviau organizuoti

75.13.10

Parama efektyviai žemės ūkio veiklai ir jos reguliavimas

75.13.20

Miškų ūkio tarnybų veiklos reguliavimas

75.13.30

Racionalaus žemės panaudojimo reguliavimas

75.13.40

Energetikos ir gamtinių išteklių valstybinis valdymas ir reguliavimas

75.13.50

Transporto, ryšių, viešbučių ir turizmo valstybinis valdymas ir reguliavimas

75.13.60

Vadovavimas darbo jėgos resursų racionalaus naudojimo programoms

75.13.70

Su prekyba susijusių tarnybų veikla, reguliavimas ir parama joms

75.13.80

Vadovavimas licencijų išdavimui

75.14

Aptarnavimo veikla bendram valdymui palaikyti

75.14.10

Bendroji personalo parinkimo veikla

75.14.20

Vyriausybės dokumentų ir archyvų tvarkyba bei saugojimas

75.14.30

Vyriausybei priklausančių ir jos užimamų pastatų eksploatavimas

75.2

Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas

75.21

Užsienio reikalai

75.21.10

Užsienio reikalų ministerijos bei diplomatinių ir konsulinių misijų valdymas bei jų veikla

75.21.20

Vadovavimas, darbo organizavimas ir parama tarnyboms, teikiančioms užsienio šalims informacinio ir kultūrinio pobūdžio paslaugas

75.21.30

Užsienio prekybos, tarptautinių finansų ir techninių užsienio reikalų tvarkymas

75.22

Gynybos veikla

75.22.10

Karinės gynybos reikalų tvarkymas, vadovavimas karinėms pajėgoms ir jų veikla

75.22.20

Vadovavimas civilinės saugos pajėgoms, jų darbo organizavimas ir parama

75.22.30

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių programų, susijusių su gynyba, organizavimas ir įgyvendinimas

75.23

Teisėsaugos ir teisingumo veikla

75.23.10

Teismų veikla

75.23.20

Vadovavimas tardymo izoliatorių, kalėjimų, pataisos darbų įstaigoms ir jų veikla

75.24

Visuomenės saugumo, įstatyminė ir teisėtvarkos veikla

75.24.10

Vadovavimas valdžios instancijų policijos pajėgoms

75.24.20

Saugumo užtikrinimas stichinių nelaimių atvejais

75.24.30

Kelių policijos veikla

75.25

Priešgaisrinių tarnybų veikla

75.25.10

Geležinkelių gaisrų gesinimo ir gaisrų profilaktikos tarnybų veikla

75.3

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

75.30

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

M

Švietimas

MM

Švietimas

80

Švietimas

80.1

Pradinis mokslas

80.10

Pradinis mokslas

80.10.10

Ikimokyklinis ugdymas

80.10.20

Ikimokyklinis specialusis ugdymas

80.10.30

Pradinis mokymas

80.10.40

Pradinis specialusis mokymas

80.2

Vidurinis mokslas

80.21

Bendrasis vidurinis mokslas

80.21.10

Bendrasis pagrindinis mokymas

80.21.20

Bendrasis pagrindinis specialusis mokymas

80.21.30

Bendrasis vidurinis mokymas

80.21.40

Bendrasis vidurinis specialusis mokymas

80.22

Profesinis vidurinis mokymas

80.22.10

Profesinis mokymas

80.22.20

Profesinis specialusis mokymas

80.3

Aukštasis ir aukštesnysis mokslas

80.30

Aukštasis ir aukštesnysis mokslas

80.30.10

Aukštesnysis mokslas

80.30.20

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

80.30.30

Aukštasis universitetinis mokslas

80.30.40

Doktorantūra

80.4

Suaugusiųjų ar kitas mokymas

80.41

Vairavimo mokymas

80.42

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas

80.42.10

Suaugusiųjų bendrasis vidurinis mokymas

80.42.20

Suaugusiųjų profesinis mokymas

80.42.30

Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.40

Papildomas mokymas

N

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

NN

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

85

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

85.1

Su žmonių sveikata susijusi veikla

85.11

Ligoninių veikla

85.11.10

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

85.11.20

Specializuotųjų ligoninių veikla

85.11.30

Reabilitacijos ligoninių veikla

85.11.40

Slaugos ligoninių veikla

85.11.50

Kitų ligoninių veikla

85.12

Medicininės praktikos veikla

85.12.10

Bendrosios praktikos gydytojų veikla

85.12.20

Gydytojų specialistų veikla

85.12.30

Gydytojų konsultantų veikla

85.12.40

Kita gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.)

85.13

Stomatologinės praktikos veikla

85.13.10

Bendroji (terapinė) stomatologo veikla

85.13.20

Specializuota (chirurginė) stomatologo veikla

85.13.30

Ortodontinė – ortopedinė stomatologo veikla

85.14

Kita, su žmonių sveikata susijusi veikla

85.14.10

Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse

85.14.20

Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla

85.14.30

Medicinos laboratorijų veikla

85.14.40

Greitosios pagalbos veikla

85.2

Veterinarinė veikla

85.20

Veterinarinė veikla

85.20.10

Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas

85.20.20

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas

85.20.30

Veterinarinė diagnostinė veikla

85.20.40

Veterinarijos laboratorijų veikla

85.3

Socialinio darbo veikla

85.31

Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu

85.31.10

Socialinė globa, teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms

85.31.20

Našlaičių priežiūra

85.32

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu

85.32.10

Vaikų ir senelių priežiūra dieną

85.32.20

Labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veikla

O

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla

OO

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla

90

Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla

90.0

Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla

90.00

Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla

90.00.10

Šiukšlių, gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas

90.00.20

Skystųjų atliekų, nuotėkų šalinimas ir apdorojimas

90.00.30

Vandens nuotėkų ir kanalizacijos sistemų priežiūra

90.00.40

Gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymas ir laistymas

91

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

91.1

Verslininkų, darbdavių ir profesinių organizacijų veikla

91.11

Verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla

91.11.10

Prekybos rūmų veikla

91.11.20

Verslininkų federacijų ir asociacijų veikla

91.12

Profesinių organizacijų veikla

91.12.10

Visuomeninių organizacijų veikla

91.12.20

Profesinių bendrijų veikla

91.2

Profesinių sąjungų veikla

91.20

Profesinių sąjungų veikla

91.3

Kitų narystės organizacijų veikla

91.31

Religinių organizacijų veikla

91.31.10

Religinių bendrijų veikla

91.31.20

Vienuolynų veikla

91.32

Politinių organizacijų veikla

91.32.10

Politinių organizacijų veikla

91.32.20

Jaunimo organizacijų veikla

91.33

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

92

Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla

92.1

Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, platinimas ir kitokia veikla

92.11

Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba

92.11.10

Meninių filmų gamyba

92.11.20

Vaizdajuosčių (videofilmų) gamyba

92.11.30

Televizijos filmų gamyba

92.11.40

Dokumentinių filmų gamyba

92.11.50

Animacinių filmų gamyba

92.12

Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas

92.13

Kino filmų rodymas

92.13.10

Kino juostų ir vaizdajuosčių rodymas kino teatruose

92.13.20

Kino juostų ir vaizdajuosčių rodymas atvirame ore

92.2

Radijo ir televizijos veikla

92.20

Radijo ir televizijos veikla

92.20.10

Radijo ir televizijos programų transliavimas

92.20.20

Radijo ir televizijos programų kūrimas

92.3

Kita pramoginė veikla

92.31

Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija

92.31.10

Teatro spektaklių pastatymai

92.31.20

Koncertinė veikla

92.31.30

Scenos apipavidalintojų veikla

92.32

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

92.32.10

Koncertų ir teatro salių veikla

92.32.20

Šokių ir pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla

92.32.30

Bilietų agentūrų veikla

92.32.40

Garso įrašų studijų veikla

92.33

Mugių ir atrakcionų parkų veikla

92.34

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla

92.34.10

Cirko veikla

92.34.20

Šaudyklų veikla

92.34.30

Šokių mokyklų, šokių ratelių veikla

92.4

Naujienų agentūrų veikla

92.40

Naujienų agentūrų veikla

92.5

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

92.51

Bibliotekų ir archyvų veikla

92.51.10

Bibliotekų veikla

92.51.20

Bibliotekų skaityklų veikla

92.51.30

Valstybės archyvų veikla

92.51.40

Lektoriumų veikla

92.52

Muziejų veikla ir istorinių vietovių bei pastatų išsaugojimas

92.52.10

Muziejų veikla

92.52.20

Istorinių vietovių bei pastatų išsaugojimas ir rekonstrukcija

92.53

Botanikos ir zoologijos sodų, gamtos rezervatų veikla

92.53.10

Zoologijos sodų veikla

92.53.20

Botanikos sodų veikla

92.53.30

Gamtos rezervatų ir draustinių veikla

92.6

Sportinė veikla

92.61

Sporto arenų ir stadionų veikla

92.62

Kita sportinė veikla

92.62.10

Sporto mokyklų ir klubų veikla

92.62.20

Jojimo mokyklų veikla

92.62.30

Sportinė ir pramoginė medžioklė bei su ja susijusi veikla

92.7

Kita poilsio organizavimo veikla

92.71

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla

92.72

Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla

92.72.10

Poilsio parkų veikla

92.72.20

Aktorių parinkimo kino filmams, televizijos laidoms ir spektakliams veikla

92.72.30

Veikla, susijusi su mėgėjiška žvejyba

93

Kitų paslaugų veikla

93.0

Kitų paslaugų veikla

93.01

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir sausasis valymas

93.01.10

Skalbyklų veikla

93.01.20

Cheminis drabužių valymas

93.01.30

Tekstilės ir kailių gaminių dažymas

93.01.40

Kilimų ir kiliminių gaminių valymas

93.02

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų veikla

93.02.10

Kirpyklų veikla

93.02.20

Kosmetikos kabinetų ir salonų veikla

93.03

Laidotuvės ir su jomis susijusi veikla

93.03.10

Laidotuvių biurų veikla

93.03.20

Kapaviečių priežiūra

93.04

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

93.04.10

Pirčių, saunų, soliariumų veikla

93.04.20

Masažo kabinetų veikla

93.04.30

Sveikatingumo centrų veikla

93.05

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, paslaugų veikla

93.05.10

Automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojų veikla

P

Privačių namų ūkių, turinčių samdininkų, veikla

PP

Privačių namų ūkių, turinčių samdininkų, veikla

95

Privačių namų ūkių, turinčių samdininkų, veikla

95.0

Privačių namų ūkių, turinčių samdininkų, veikla

95.00

Privačių namų ūkių, turinčių samdininkų, veikla

Q

Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla

QQ

Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla

99

Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla

99.0

Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla

99.00

Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių veikla

______________