LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS, BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ SIENŲ SANKIRTOS TAŠKO PAŽENKLINIMO TVARKOS RATIFIKAVIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. vasario 9 d. Nr. VIII-1051

Vilnius

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir 138 straipsniu bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 1998 m. gruodžio 3 d. dekretą “Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos”, ratifikuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos, pasirašytą 1998 m. kovo 25 d. Vilniuje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________