Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės

 

susitarimas

dėl kelto „Estonia“

 

Estijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė, toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis,

prisimindamos 1994 m. rugsėjo 28-osios naktį įvykusią katastrofą, kai keltas „Estonia“, plaukdamas iš Talino į Stokholmą, paskendo Baltijos jūroje,

norėdamos apsaugoti keltą „Estonia“, kuris yra paskutinė katastrofos aukų amžino poilsio vieta, nuo bet kokių ramybę trikdančių veiksmų,

kviesdamos visuomenę ir visas kitas valstybes visada rodyti deramą pagarbą kelto „Estonia“ žūties vietai,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Kelto „Estonia“ nuolaužos ir apie jas esantis plotas, nustatytas 2 straipsnyje, laikomas paskutine katastrofos aukų amžino poilsio vieta ir yra deramai gerbiamas.

 

2 straipsnis

 

Šiame Susitarime plotas, kuris yra paskutinė amžinojo poilsio vieta, žymimas tiesiomis linijomis nuo taško Nr. 1 per taškus Nr. 2, 3, 4 ir vėl iki taško Nr. 1:

taškas Nr. 1 (viršutinis kairysis) – 59°23,500´ N, 21°40,000´ E,

taškas Nr. 2 (viršutinis dešinysis) – 59°23,500´ N, 21°24,000´ E,

taškas Nr. 3 (apatinis dešinysis) – 59°22,500´ N, 21°42,000´ E,

taškas Nr. 4 (apatinis kairysis) – 59°22,500´ N, 21°40,000´ E.

Visos padėtys nustatytos pagal Pasaulinės geodezinės sistemos 1984 (WGS 84) geografines koordinates.

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys susitaria, kad keltas „Estonia“ nebus iškeliamas.

 

4 straipsnis

 

1. Susitariančiosios Šalys įsipareigoja savo vidaus procedūrų nustatyta tvarka priimtais teisės aktais nustatyti baudžiamąją atsakomybę už bet kokią veiklą, trikdančią paskutinės amžinojo poilsio vietos ramybę, ypač bet kokį nardymą ir kitus veiksmus, kuriais siekiama iškelti aukas arba turtą iš nuolaužų jūros dugne.

2. Susitariančiosios Šalys įsipareigoja sudaryti galimybę bausti už šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pažeidimo padarymą laisvės atėmimo bausme.

3. Nepažeisdamos ankstesnių nuostatų, Susitariančiosios Šalys gali imtis priemonių uždengti nuolaužas ar užkirsti kelią jų keliamam pavojui jūros aplinkai.

 

5 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji Šalis įsipareigoja teikti informaciją kitai Susitariančiajai Šaliai apie vykdomus ar numatomus veiksmus, už kuriuos pagal 4 straipsnį turi būti nustatyta baudžiamoji atsakomybė, kai šie veiksmai yra susiję su laivu, plaukiojančiu su pastarosios Susitariančiosios Šalies vėliava.

 

6 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja trisdešimtą dieną nuo tos dienos, kai Susitariančiosios Šalys raštu praneša viena kitai, kad atliko būtinas konstitucines procedūras, reikalingas šiam Susitarimui įsigalioti.

 

Pasirašyta 1995 m. vasario 23 d. Taline trimis egzemplioriais anglų kalba.

 

Tai patvirtindami, žemiau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Estijos Respublikos vardu

Jüri Luik

 

Suomijos Respublikos vardu

Jaako Kaurinkoski

 

Švedijos Karalystės vardu

Lars Grundberg

______________


ESTIJOS RESPUBLIKOS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS KARALYSTĖS

SUSITARIMĄ DĖL KELTO „ESTONIA“ PAPILDANTIS PROTOKOLAS

 

Estijos Respublikos Vyriausybė, Suomijos Respublikos Vyriausybė ir Švedijos Karalystės Vyriausybė,

būdamos Susitarimo dėl kelto „Estonia“ žūties vietos apsaugos, pasirašyto 1995 m. vasario 23 d. Taline, Šalimis,

norėdamos toliau stiprinti kelto žūties vietos, kuri yra paskutinė katastrofos aukų amžino poilsio vieta, nuo bet kokių ramybę trikdančių veiksmų,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Visos valstybės, norinčios prisijungti prie Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės Susitarimo dėl kelto „Estonia“ žūties vietos apsaugos, pasirašyto 1995 m. vasario 23 d. Taline, gali tai padaryti.

 

2 straipsnis

 

Valstybė, prisijungdama prie Susitarimo, perduoda savo prisijungimo dokumentus Švedijos Vyriausybei.

 

3 straipsnis

 

Prisijungiančiajai valstybei Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai prisijungimo dokumentai buvo perduoti depozitarui.

 

Pasirašyta 1996 m. balandžio 23 d. Stokholme.

 

Estijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Suomijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Švedijos Karalystės Vyriausybės vardu

______________